Geweten spreekt minder

Ds. H. Korving / geen reacties

23-05-2013, 08:27

Vraag

Aan een dominee van de CGK. Een poos geleden sprak mijn geweten veel sterker dan nu. Toen voelde ik de liefde van God ook nog heel sterk, maar ik bleef bewust zondigen en het werd steeds minder. Het is nu zover gekomen dat ik bijna geen berouw meer heb over mijn zonden en mijn geweten spreekt ook niet meer. Maar ik wil graag dat m'n geweten weer gaat spreken, zodat ik dichter bij God kan komen. Soms denk ik dat het niet meer voor me kan omdat ik zolang verder heb geleefd zonder me te bekeren.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik wil proberen op je vraag in te gaan. Omdat ik de achtergrond van je vraag niet ken, moet ik een beetje algemeen blijven.

Je stelt dat je geweten voorheen sterker sprak en in die tijd voelde je de liefde van God ook heel sterk. Zou het één niet met het ander te maken hebben? Als je dicht bij God mag leven, heb je ook een teer geweten. Je geeft aan dat je bewust bleef zondigen en daardoor ebde zowel het één (je tere geweten) als het ander (het gevoelen van de liefde van God) langzaam maar zeker weg. Je vraagt je nu zelfs af of er nog wel hoop kan zijn voor iemand die zolang heeft doorgeleefd zonder zich te bekeren.

Om bij dit laatste punt aan te haken, het maakt wel verschil wat je hiermee bedoelt. Er is niet één van Gods kinderen die zondeloos leeft of kan leven. Helaas. Onze zondige natuur blijft ons aankleven en de gelovige blijft last houden van de macht van de zonde, hoewel hij niet meer is onder de heerschappij van de zonde (zie Dordtse leerregels H. 5 par 1 en 2). Om die reden moet je, hoe verdrietig het ook is, er niet vreemd van opkijken dat je de zonde niet onder de knie hebt gekregen.

Dat neemt niet weg dat er bepaalde dingen kunnen zijn die je bewust aan de hand houdt in plaats van ze aan de Heere te belijden. Want hier ligt naar mijn mening de weg naar de 'oplossing.' Het strijden tegen de zonde en het belijden van de zonde gaan hand in hand. Bij dat belijden moet je afzien van je eigen kracht en de hulp van de Heere inroepen. Het is je al duidelijk geworden dat jouw kracht tekort schiet om de zonde de baas te worden. Maar zou dat ook gelden van de kracht van de Heere? Jouw liefde voor de Heere kan verminderen. Maar zou dat ook gelden van Zijn liefde voor zondaren zoals jij en ik?

De Heere is meer bereid om onze zonden te vergeven dan dat wij doorgaans bereid zijn ze te belijden. Het betekent niet dat je daarna in één keer van de strijd tegen de (of tegen een concrete) zonde te boven bent. Je mag gelukkig nadat je opnieuw gestruikeld bent, opnieuw terugkomen bij de genadetroon. Is dat geen liefde van God? Hoe meer je daaraan denkt, hoe meer je geweten weer zal gaan functioneren zoals het behoort: als een fijn afgestemde antenne.

Wantrouw de Heere niet en geloof de duivel niet. De duivel wil je laten geloven dat je net zo goed kunt ophouden met bidden en dat het allemaal geen zin meer heeft voor zulke mislukkelingen zoals jij. Dat is een leugen! Zo’n gedachte vind je nergens in de Bijbel! Maar de Heere zegt: Komt allen (jij ook) tot Mij, die vermoeid en belast zijt, Ik zal je rust geven! En dit is de zuivere waarheid, want het is gesproken door lippen van Iemand Die niet liegen kan.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

geweten
geen reacties

Terug in de tijd

In Mattheus 8:12 staat dat de kinderen des koninkrijks uitgeworpen zullen worden in de buitenste duisternis. Wie worden ...
geen reacties
23-05-2006
Ik mag zwanger zijn van een volgend kindje. De vorige bevalling was pittig, zo niet zwaar. Ik vond de verloskundige bege...
geen reacties
23-05-2009
Negen jaar geleden begon ik mijn eerste relatie. Dat ging uit, daarna had ik nog een relatie, maar die is ook uitgegaan....
geen reacties
23-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering