Naam van God vertalen

Ds. W. van Weelden / geen reacties

08-05-2013, 15:55

Vraag

De vraag klinkt eenvoudig: waarom gebruiken we de Naam van God niet? In de Bijbel komt de Naam van God 6639 keer voor en 14 keer in de verkorte vorm; het meest voorkomende woord in het Woord van God. Maar in de meeste Bijbelvertalingen vertalen de Naam van God met Heere. En in deze vragenrubriek werd eerder de vraag gesteld waarom de Herziene Statenvertaling bij dit woord een iets andere schrijfwijze wordt gebruikt dan de Statenvertaling. Wordt het doel hier niet gemist? Het is nota bene een Bijbelvertaling die in de Roomse Kerk gebruikt wordt, die wel de Naam van God gebruikt. Hoe mooi is het om God te erkennen met Zijn Naam. In de Bijbel wordt op heel veel plaatsen genoemd dat de gelovigen de Naam van God aanroepen. Dit begon in Genesis 4:26 en door de Bijbel heen wordt van het aanroepen van de Naam van God melding gemaakt. Ook het Nieuwe Testament maakt er melding van en roept zelfs op om de Naam van God te gebruiken. Zie Handelingen 22:16 en Romeinen 10:13. De Tien Geboden (letterlijk: de Tien Woorden) stelt in het derde gebod dat we de Naam van God niet ijdel (nutteloos, zonder reden) mogen gebruiken. Maar zowel het Nieuwe Testament als de Tien Geboden stellen niet dat we de Naam van God niet mogen gebruiken. Sterker nog, we worden opgeroepen de Naam van God aan te roepen met het doel om Hem te eren. Waarom doen we dat dan niet? Waarom wordt (in ieder geval in mijn gemeente) de Naam van God niet letterlijk genoemd? Waarom is de Naam van God 'wegvertaald' in onze Bijbelvertalingen? In deze vraag gebruik ik de Naam van God niet, omdat ik deze alleen tot eer van God wil gebruiken.

Antwoord

Onze vraagsteller werpt veel op. Waar het volgens mij om gaat is hoe wij op de juiste wijze van de HEERE spreken. De HEERE is een heilig God. En heilig betekent apart van al het andere. Wanneer mensen of zaken in de nabijheid van God komen, komen zij in de kring van de Heilige. Zo is het in de tabernakel en de tempel. Heiligheid is voor al het geschapene een zaak van betrokkenheid en verbondenheid met de Heilige Israëls.

Wanneer de heiligheid niet in acht wordt genomen, gebeuren er ongelukken. Want God is een verterend vuur. Daarom naderen christenen God in ootmoed en ontzag en altijd verbonden met de Heere Jezus Christus. In Zijn volbrachte werk ligt onze omgang met God.

Over de namen van God zijn dikke boeken geschreven. Drie dingen wil ik onder de aandacht brengen. Allereerst het derde gebod. Het ijdel gebruik van Gods naam. Dit wordt door God bestraft. IJdel betekent niet alleen inhoudsloos, leeg en hol, maar ook het verkeerde gebruik. Gods naam verbinden aan zaken, die met God niet van doen hebben. Dit gebod is gegeven om de heiligheid van Zijn naam hoog te houden.

De geschiedenis leert ons dat het joodse volk steeds terughoudender is geworden in het uitspreken van de naam van God. Men is zo beducht voor misbruik, dat er alleen omschrijvingen gebruikt worden. Bijvoorbeeld de Eeuwige. Het is niet verkeerd om heel voorzichtig te zijn met Gods Naam.

De naam van God zoals die in de Bijbel tot ons komt, is in het Hebreeuws niet gevocaliseerd. De naam bestaat dus enkel uit de medeklinkers. En hoe de naam uitgesproken wordt, is onbekend geraakt. In de 19e eeuw voegde men klinkers toe, zodat de naam Jehova klonk. In het voortschrijdend onderzoek denkt men tegenwoordig aan klinkers, waarbij de naam Jahwe klinkt. Het is dus allemaal zo eenvoudig niet, vooral ook omdat er afkortingen van de Naam gebruikt wordt. Denkt u maar aan het woord Halleluja. Daarnaast is er het gebruik van de naam Heere HEERE. In de joodse traditie is de naam van God consequent weergegeven als adonai, Heere. Dit gebruik is overgenomen.

Uit dit alles begrijp ik dat de vertalers van de naam van God de heiligheid van God hebben willen respecteren. En het is goed dat wij dit besef levend houden.

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
geen reacties

Terug in de tijd

In Romeinen 13 staat de passage dat iedereen zich dient te ‘onderschikken’ aan de overheid of aan het gezag boven hem of...
geen reacties
08-05-2020
Waarom worden er weinig tot geen puriteinen gelezen in de Ger. Gem.? Er zijn heel veel mensen die hierin lezen en bemerk...
geen reacties
08-05-2006
Regelmatig heb ik een gevoel van ontevredenheid. In veel situaties heb ik altijd het idee/gevoel dat anderen in mijn omg...
geen reacties
08-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering