Verbastering

B.S. van Groningen / 6 reacties

06-05-2013, 16:36

Vraag

Wat is er mis met de woorden "Jeetje" en "Goh". Ik ben niet gelovig maar heb respect voor de medemens en wil ook geen mening hebben over iemands overtuiging. Laatst was ik ergens waar ik in gesprek was met een aantal mensen. Op een gegeven moment verbaasde ik me ergens over en zei: "Jeetje wat een gedoe..." Een van de aanwezigen zei tegen me: "Wilt u een beetje op uw woorden letten." Ik begon wat te lachen omdat ik geen idee had waar het over ging. Het gesprek vervolgde en op een goed moment gebruikte ik het woord "Goh" in een zin. Op dat moment sprong die man zowat uit zijn vel en vroeg me waar ik de brutaliteit vandaan haalde om dergelijk taalgebruik te bezigen. Ik schrok van zijn reactie en heb aan iemand in het gezelschap gevraagd waar die man het over had. Die persoon vertelde me dat het waarschijnlijk om de betreffende woorden ging. Mijn vraag is, wat is er mis met die woorden? Ben erg geschrokken van de onfatsoenlijke manier van reageren, vandaar mijn vraag.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Allereerst een positieve opmerking aan jouw adres: je hebt respect voor de medemens, ook al ben je niet gelovig. De woorden (ik herhaal ze bewust niet) die jij gebruikt, al is het in verbasterde vorm, hebben met God en het geloof van iemand te maken. Ben je niet gelovig, of niet gelovig opgevoed, dan is het bijzonder moeilijk om hier begrip voor op te brengen, omdat het je niets zegt. Jouw woorden zijn een verbastering van God en Jezus. Als God en Jezus alles voor je betekenen, dan doet het pijn als anderen die worden gebruiken (hetzij volledig, of in verbasterde vorm). Want jij gebruikt die woorden, terwijl je niets met God en de Heere Jezus hebt, althans dat schrijf je.

Zonder een oordeel te vellen, want ik heb de gesprekken niet bijgewoond, ben ik het wel met je eens dat je fatsoenlijk moet reageren. Ook dat is moeilijk: wat noem jij fatsoenlijk en hoe heeft de ander op jouw woorden gereageerd? Maar ik maak zelf ook mee onder jongeren (ik geef les op een school voor mavo/havo/vwo), die wel gelovig zijn, dat deze woorden nonchalant gebruikt worden. Dus jij bent hier niet de enige in. Maar zij kunnen beter weten, want in de Bijbel staat dat we Gods Naam met eerbied en ontzag moeten gebruiken, want Hij staat zo ver boven ons, dat het niet gepast is om Zijn naam ijdel (leeg, zonder inhoud, zomaar) te gebruiken.

Ik vind het jammer dat het bij jou/jullie zo gelopen is, want de persoon die jou terecht wees, had een mooie gelegenheid gehad om jou over God, de Heere Jezus en het geloof te vertellen. Wat het voor hem betekent. Zelf maak ik weleens het gebruik van het voorbeeld van twee mannen die samen in een treincoupé zaten. De een gelovig, de ander niet. Hij, die niets met geloof had, zat de krant te lezen en zei na elke bladzij de naam van God of Jezus, zomaar zonder aanleiding. De persoon tegenover hem vond dat niet prettig, maar hield een tijdje zijn mond. Totdat hij de krant kreeg om te lezen. Hij vroeg aan de krantlezer: heb je nog een vader? De ander verbaasd: wat heb jij daar mee te maken, ik ken je niet eens. Maar hij ging door en vroeg het nogmaals. Eindelijk antwoordde de krantlezer: ja ik heb een vader. De man tegenover hem vroeg nog verder: hoe heet je vader? Dat ging de krantlezer wel erg ver: nu moet je ophouden, dit is privé. De ander was een volhouder en kreeg het voor elkaar dat zijn medepassagier de naam van zijn vader bekend maakte: Gerrit. Toen begon de vraagsteller zelf de krant te lezen en na elke pagina klonk het: Gerrit. Dat irriteerde de ander mateloos en hij zei: we kennen elkaar amper, je vraagt eerst of ik een vader heb, daarna zijn naam en dan gebruik je zijn naam, terwijl je hem niet eens kent. De vraagsteller zei: dan bedoelen we hetzelfde. Jij kent God niet en Jezus zegt je niets en toch noem je zomaar/zonder enige noodzaak Zijn Naam. Dat is toch vreemd. Nu doe ik hetzelfde met de naam van jouw vader en dan vind je dat niet prettig. Begrijp je nu, hoe ik me voel? Ik mag weten dat God Mijn Vader is door de Heere Jezus Christus, daarom gebruik ik die Namen met eerbied en niet onnodig. Dat deed jij wel en daarom begon ik dit gesprek. Heb je het een beetje begrepen? Of je het met me eens bent is een tweede.

Beste vraagsteller, ik zou nog meer kunnen noemen, maar dit is de kern. Als je iemand liefhebt, dan wil je ook dat over die persoon met respect gesproken wordt en niet ongedacht, niet zomaar, niet als stopwoord. Wellicht hou je nog vragen over. Dat kan, dan moeten we misschien nog eens onder vier ogen spreken.

Ik hoop dat je me enigszins begrepen hebt en nogmaals... het is de toon die de muziek maakt. Het had misschien beter geweest van die persoon om anders te reageren. Maar dat kan ik moeilijk beoordelen.

Sterkte en ik hoop ondanks dat je niet gelovig bent, toch de God mag leren kennen door de Heere Jezus Christus Zijn zoon. Dat wens en bid ik je van harte toe.

Met hartelijke groeten,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

contact met niet-gelovigevloeken
6 reacties
seaside
06-05-2013 / 23:07
Duidelijke reactie van dhr. van Groningen. Zijn 'afsluiting' in z'n brief wens ik degene die de vraag heeft gesteld ook van harte toe!
IceCream
07-05-2013 / 00:06
Mwah weet ik niet of ik het daar mee eens ben Tara. Veel mensen weten niet dat deze woorden verbasteringen zijn. Ik merk dat ik het zelf ook snel in mijn mond neem, zonder dat ik er kwaad mee bedoel.
Ik denk dat je door juist de woorden neer te zetten, mensen er van bewust kan maken. Hoe zou je het anders moeten omschrijven? Erom heen gaan draaien? Dan weten mensen niet welke verbasteringen je bedoelt. Doordat het er nu duidelijk in staat, worden mensen nieuwsgierig en denken: he? zijn dat verbasteringen? Ik zeg dat ook zo vaak, eens kijken wat er op geantwoord wordt.
Gouwenaar
07-05-2013 / 08:38
Ik moet heel eerlijk toegeven dat de door de vraagsteller als tweede genoemde verbastering (ik zal hem niet herhalen) door mij niet eens herkend werd als verbastering. Ik wist het domweg niet...

Net even op Wikipedia gekeken bij bastaardvloeken: er staan er veel meer tussen die ik soms zelfs van de preekstoel hoor komen... "Deksels" bijvoorbeeld zou voor "Duivels" staan. Ik vermoed dat weinig mensen dat wisten!
mieptruus
07-05-2013 / 20:42
Dodo ik ben het deels met je eens. Boos worden is niet een oplossing. Iemand netjes vragen of hij die woorden niet wilt gebruiken en eventueel uitleggen waarom.
Vraagsteller was zich niet bewust van wat hij zei.

Maar over het kwetsen ben ik het niet met je eens. Daar komt bij dat je Gods naam niet ijdel mag gebruiken. Het is een geijkte opmerking dat je God niet kan kwetsen.
God heeft vaak genoeg verdriet van wat wij mensen allemaal doen.
Daarnaast zal ik bij Zijn Naam ijdel gebruiken niet denk aan kwetsen , maar eerder aan spotten, of zoals de bijbel ook beschrijft: honen.
Jesaja 37:4 en 17
Spotten met God. Dat doe je ook door Zijn naam te misbruiken . Ook in verbasterde vorm, het komt immers van Zijn Naam.

Lang geleden die gvd om de haveklap in haar mond nam vroeg of ze dat niet meer wilde doen. Haar reactie was,:"ja jij bent een bijbelfreak".
Ik had haar uitgelegd dat je op die manier iets vraagt wat je eigenlijk helemaal niet wilt.
Helaas had ze daar geen boodschap aan, dan kan ik er niets meer mee.
rotterdam
08-05-2013 / 07:20
Vloeken met Gods naam is m.n. een probleem in de Nederlandse taal, in andere talen komt dit verschijnsel veel minder voor.
In andere talen zijn andere soorten krachttermen (zonder Gods naam).
Zelfs in de bijbel staan scheldwoorden ; adderengebroed - gekalkte graven.
Studies wijzen uit dat door de slinkende invloed van het Christendom in Nederland het vloeken minder wordt - raar maar waar.

Publiekelijk iemand terechtwijzen lijkt me niet zinvol. Zijn wij rechters namens God ?
Paulus zeg tegen Timoteüs ;
En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;
Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid;
adriaan
08-05-2013 / 17:17
Een collega wees me erop dat ik vloekte en aangezien hij christen was: liever niet. Ik vond het geen enkel probleem om daarop te letten. Maar gelukkig valt hij niet over woorden als hier worden genoemd. Daar zou ik minder geduld mee hebben, je kan het ook overdrijven.

Terug in de tijd

Ik heb op de site van Helpende Handen gekeken voor info over autisme. Want daarnaar werd verwezen op jullie site. Die in...
geen reacties
07-05-2016
Ik, meisje van nog geen 20, behoor tot de Gereformeerde Gemeenten. Ik groei op in een groot gezin. Ik zit op het hoogste...
geen reacties
07-05-2021
Ik slik al enkele jaren tijdens mijn menstruatie het medicijn naproxenatrium (500 mg). Hiervan mag ik er van mijn huisar...
6 reacties
06-05-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering