Buurman krijgt euthanasie

Ds. A. van Vuuren / 32 reacties

18-04-2013, 14:42

Vraag

Mijn oude buurman, ongeneeslijk ziek, zal morgenochtend euthanasie krijgen. Het grijpt me nogal aan. Ik ben er onbewust toch meer mee bezig dan gedacht. Ik weet van mezelf niet zo goed hoe ik hierin sta. Voor mezelf ben ik ervan overtuigd: God geeft en neemt het leven, niet de mens. Nu is het zo dat ik deze buurman goed ken en zijn familie ook. Ik heb de afgelopen dagen veel met de familie gesproken. Dan werd ook mijn mening gevraagd. Ik heb zeker wel respect voor hun keuzes en hoe ze het doen, maar vanuit mijn geloof kan ik niet achter euthanasie staan, dat heb ik ze ook verteld. De antwoorden die ik daarop krijg vind ik lastig. Ze zeggen bijvoorbeeld: "Maar God kan toch niet willen dat hij nog weken ligt te lijden op zijn bed? Dat is toch niet menswaardig? Misschien gebruikt God de arts die het uitvoert wel. God is een God van liefde, Die begrijpt zijn keuze wel." En het lastige is: ergens begrijp ik die keuze ook wel. Als iemand oud is, een uitzichtloze lijdensweg voor zich heeft, steeds verder aftakelt, is het dan niet juist fijn dat zo iemand zijn lijden wil stoppen? Menselijkerwijs gezien is het juist fijn dat er artsen zijn die hieraan meewerken. Maar vanuit mijn geloof gezien is dat niet juist. Hoe kan ik daar nou het best mee omgaan? Ik vond in de zoekfunctie geen bevredigend antwoord, dus ik hoop dat iemand me wat meer duidelijkheid kan geven hierin: waarom is euthanasie zo slecht? Een tweede vraag is: deze meneer gelooft er heilig in dat hij zijn vrouw weer gaat ontmoeten als hij overlijdt. Dat is ook een reden waarom hij verlangt naar de dood. Hoe kan ik daar als christen mee omgaan? Hij vertelt het tegen me en is blij om straks weer samen te zijn... Wat kan ik antwoorden zonder hem te beledigen?

Antwoord

Beste vraagsteller/stelster, ik besef dat ik met mijn antwoord te laat ben om je te supporten bij je poging de buurman te weerhouden van zijn daad. Ik vind het mooi en dapper dat je er met de familie over hebt durven praten en naar ik begrijp heb je dat in liefde gedaan. Maar wellicht kan mijn antwoord je wat helpen in vervolggesprekken met die familie van je buurman.
 
1a. Duidelijk is dat deze mensen uitgaan van het menselijk gevoel. Van daaruit kunnen we inderdaad dat soort beslissingen begrijpen. Vanuit dat uitgangspunt lijkt lijden dan ook zinloos en willen we dat ten allen tijde onszelf en anderen besparen. Maar de Bijbel leert ons dat niet ons menselijk gevoel verstand of wil de norm is, maar Gods Woord. En dat leert ons dat het leven van God is. Wij zijn slechts rentmeesters over ons leven en zullen eens verantwoording daarover moeten afleggen. Wij mogen niet de hand slaan aan het leven dat God gaf. "Gij zult niet doden", geldt ook hier. Alleen God mag het uur van ons sterven bepalen.
 
b. Maar het lijden dan? Ook daarvan geldt; wat de zin is van het lijden bepaalt God en Hij is bij machte ook dat ten goede te laten dienen voor onszelf of voor anderen, zelfs al zien we zelf niet het nut daarvan. Wel mag aan gepaste pijnbestrijding worden gedaan.Het sterven hoeft niet koste wat kost gerekt te worden, maar dat is wat anders dan euthanasie plegen. Dat moeten we inderdaad afwijzen en benoemen als een zeer ernstige zonde, al kunnen we niet stellen dat iemand daarom dus ook voor eeuwig verloren is. Dat oordeel is niet aan ons. God is inderdaad liefde, daarom kunnen we ons zelf en onze levenstijd ook in zijn hand leggen. Hij weet wat het beste voor ons is.

Euthanasie betekent letterlijk "zachte dood."  Daarvan is slechts sprake voor degene die in Christus ontslaapt. Hij is de enige Troost in leven en sterven. Die ook tijdens dit leven zorgt dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd valt.
 
2. De man geloofde dat hij naar zijn vrouw toe ging na zijn overlijden. Dat versterkte het verlangen naar euthanasie en de dood, schrijf je. Het komt er dan op aan zo iemand aan de hand van de Bijbel te laten zien dat God in Christus centraal staat in de hemel. Dat de Heere Jezus zegt: Wie vader of moeder of liefheeft boven Mij, is mijns niet waardig. En dat het leven daar een andere dimensie heeft dan hier. Je hoefde die man niet ruw weg van die ontmoetingsgedachte aangaande zijn vrouw af te helpen. Maar in zo'n geval moeten we wel trachten op pastorale toon zo iemand bij te sturen. Zo van: Maar zie je er dan niet het allermeest er naar uit om bij Christus als je allerliefste Heiland te zijn? Die ontmoeting is toch het allerbelangrijkste?

Veel liefde voorzichtigheid en wijsheid toegewenst in de omgang met de familie van de overleden buurman.
 
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

euthanasielijden
32 reacties
mortlach
18-04-2013 / 14:49
Euthanasie is een persoonlijke zaak die niemand buiten de direct betrokkenen aangaat. De familie had niet om de mening van de vraagsteller moeten vragen, en de vraagsteller had zijn/haar mening beter voor zich gehouden.

Vind je dat euthanasie niet kan om wat voor redenen dan ook? Laat je dan niet euthanaseren! Anderen van euthanasie proberen te weerhouden vind ik persoonlijk stuitend. Waarom gaat het zelfs aan het sterfbed van anderen nog steeds om de christen (NIET om Christus)?
Clien1985
18-04-2013 / 14:58
@Mortlach: Euthanasie is inderdaad persoonlijk, maar is het dan alsnog te rechtvaardigen?
Ik vind het juist prijzenswaardig dat men anderen van euthanasie proberen te weerhouden... Waarom? Euthanasie is een verkapte vorm van zelfmoord... Moet je iemand zelfmoord laten plegen? Ben je niet medeschuldig als je weet dat iemand euthanasie wil plegen, maar de andere kant opkijkt?
mortlach
18-04-2013 / 15:46
Euthanasie is niet 1 op 1 te vergelijken met zelfmoord, simpelweg omdat het moet gaan om ondraaglijk en uitzichtsloos lijden. Vooral dat uitzichtsloos is hier belangrijk. Bij een 'gewone' zelfmoord is de situatie meestal niet uitzichtsloos - al kan dat voor de persoon in kwestie natuurlijk wel anders aanvoelen.

En weer zie je dat het om de CHRISTEN gaat. "O nee, als iemand euthanasie laat plegen, ben IK medeschuldig, en dat wil IK niet." Euthanasie gaat niet om JOU. Jij lijdt niet ondraaglijk en uitzichtsloos.

Die ander heeft geen levensPLICHT. Als jij vindt dat jij wel levensplicht hebt, laat dat geen euthanasie op jezelf plegen. Euthanasie verlenen is de ultieme daad van naastenliefde, omdat je JOUW wensen volledig moet loslaten om het leed van de ander te verzachten.
Catherine
18-04-2013 / 15:59
O wat akelig is dit. Wij hebben ook familieleden die zeggen: als dit en dat met me aan de hand is, moet je me een spuitje laten geven hoor. De dood verschrikt niet meer, terwijl het toch de laatste vijand is die verslagen moet worden.
Wij krijgen het leven van God en Hij neemt het ook, op Zijn tijd. Ik kan me voorstellen dat het aan het einde van het leven heel zwaar kan worden. Ook om er bij te moeten staan, kost soms heel veel tranen. Maar we mogen ons leven niet in eigen hand nemen.
En de Heere kan uitkomst geven, op het gebed!
Hij kan bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven!
Wat een Zegen als je mag weten dat het aardse lijden tijdelijk is.
Daniel
18-04-2013 / 16:42
Euthanasie is geen zelfmoord, maar wat veel vaker voorkomt is versterven.

Versterven is het niet(meer) toedienen van voedsel en vocht bij terminale patiënten, om het onafwendbare sterven zo dragelijk mogelijk te maken.
In feite betekent versterven de acceptatie van een natuurlijk proces. Het versterven vindt plaats op het moment dat het sterfproces onomkeerbaar is. Kunstmatig gaan of blijven voeden is uitstel en heeft geen grond omdat er geen behoefte van het lichaam meer is aan voeding en vocht. Het lichaam wil dood. Versterven is een langzame, milde manier van doodgaan. Bij dorstprikkels kunnen de lippen worden bevochtigd zodat de dorstprikkel ophoudt. Bij pijn kan pijnstilling worden toegediend.

Op de afdeling geriatrie bij ons komt dat vaak voor, zelfs gediplomeerde refo's werken er aan mee.
Je gunt je naaste toch een waardig sterven.
Mona
18-04-2013 / 16:43
mortlach,
Het gaat niet om de Christen. Wellicht begrijp je dit verkeerd.
Als een christen zegt: dan ben IK medeschuldig, dan bedoelt hij het volgende:
Als een christen iemand iets ziet doen wat tegen Gods gebod ingaat, dan heeft hij de plicht
zijn naaste waarschuwen. Doet hij dit niet, en laat hij hem/haar voortgaan in die situatie, dan is een christen medeschuldig, en zal hij hiervoor tegenover God verantwoording af moeten leggen waarom hij zijn mond gehouden heeft. Het belangrijkste hierbij is, dat een christen dan wijst op Christus. Hoeveel liefde en zorg en troost Hij aan de mensen wil schenken. En hoe God je wil helpen naar zijn regels te leven.
De meeste mensen willen hier echter niets van weten. Maar het is voor ons als christen wel een plicht om te doen, en als je de Heere van harte liefhebt, dan is het ook een voorrecht om te doen. Want dan gun je iedereen dat heerlijke leven wat je mag krijgen als je Hem kent.

Euthanasie is geen ultieme daad van naastenliefde.
de weg naar Christus wijzen, dat is de meest ultieme daad van naastenliefde.
Het leven houdt niet op bij de dood Mortlach.
Dan begint een eeuwigheid.
Ik weet dat jij daar niets van gelooft, maar voor mij is het de waarheid.
Clien1985
18-04-2013 / 16:45
Klopt, ik lijd niet ondragelijk. Heb 't wel van dichtbij meegemaakt.... En dat is inderdaad heel erg, uitzichtloos en ondragelijk. Alleen wist hij het in Gods handen te leggen, en te wachten tot God hem thuis haalde.
Daarnaast, het leven is geen plicht, het is een gave en doen we onze Schepper niet te kort door zelf te gaan beslissen wanneer we willen sterven?
@Catherine: Mooi antwoord! Het is idd een zegen als je mag weten dat het aardse lijden tijdelijk is... Hoe uitzichtloos het ook mag zijn!
Clien1985
18-04-2013 / 16:46
@Mona dat was inderdaad wat ik bedoelde met medeschuldig zijn! Dank je voor het verduidelijken!
mortlach
18-04-2013 / 17:04
@Mona en Clien. Dat is de PRECIES wat ik bedoel. De CHRISTEN wil niet (mede)schuldig zijn, dus moet DE ANDER zich voegen naar zijn wensen onder het mom van de wil van God. Ik wil nog wel onderscheid maken voor mensen die zelf ook christen zijn, die mag je waarschuwen wat je wilt, maar als de ander geen christen is, heb je daar verder niets over te zeggen. Dan is 'waarschuwen' of zelfs proberen te weerhouden puur egoisme.

@ Clien: Daarnaast, het leven is geen plicht, het is een gave en doen we onze Schepper niet te kort door zelf te gaan beslissen wanneer we willen sterven?

Met andere woorden: Leven is dus wel een plicht.
Mona
18-04-2013 / 17:39
@Mortlach,
er is geen 'onder het mom van de wil van God'.
God heeft een wil, en die kunnen we lezen in de bijbel.
Het is onze plicht die wil van God aan onze (ook onchristelijke) medemens duidelijk te maken, zodat die er kennis van kan nemen. Waarom moet dat dan? Omdat je naaste dan de mogelijkheid heeft om naar de wil van God te gaan leven, dat hij God kan leren kennen. En dat hij na dit leven, voor altijd bij Hem in Zijn heerlijkheid mag zijn. Dat is nu net wat je die ander zo gunt! Dus absoluut geen egoisme, maar juist NAASTENLIEFDE.
Wil je er niets van weten? Wil je het naast je neerleggen? Dan is het de verantwoordelijkheid van die ander geworden.
Als je het niet wilt geloven, en het doet je helemaal niets, dan zal je er niet wakker van liggen, dat iemand dat tegen je zegt. Toch??

de mensen hoeven zich dus helemaal niet te voegen naar de wensen van de christenen. Ook niet naar de wil van God. Het is je eigen keuze en verantwoordelijkheid. Wel is het onze plicht om iets te zeggen. Maar het is aan de ander wat hij er mee doet. Vind je het dat irritant dat christenen zo denken? vraag je eens eerlijk af waarom.
Dinand
18-04-2013 / 19:13
@ Daniel
Je haalt 2 dingen door elkaar, wat je schrijft is waar heb ik ook meegemaakt, je moet ook alles niet uit de kast te trekken om een leven in leven te houden.
Als een leven op is is dat zo, en de HEERE gaat daar over wanneer dat is.
Euthanasie is wat anders dan word je geholpen om eerder te sterven door toe dienen van iets.
Ik vind dat je eens na moet denken wat je schrijft, sommige dingen zijn best wel eens een keer om te lachen.
Je hebt misschien wel, of niet in de gaten dat je daar een ander ook mee kunt kwetsen wat je eruit gooit.
Als jij een kind van GOD wil zijn en dat je alles niet begrijp en dingen moeilijk vind , word het dan eens geen tijd dat je eens gaat luisteren naar Hem wat Hij elke keer je te zeggen heeft.
Tara zegt het je zo vaak neem dat eens serieus.
Je spot met de dingen die GOD niet wil, en in de Bijbel staat GOD laat niet met zich spotten.
Vroeg of later word je er in stil gezet, en dan krijg je spijt.
Sorry klink hard, moet je het zeggen.
vriendelijke groet.
Gerard
18-04-2013 / 19:18
@Margy

"Want wat heeft een ongelovig mens er aan wanneer je als christen hem de wet (want dat zal het voor de onbekeerde naaste zijn) voor te houden."

Is de wet niet juist voor ongelovigen?

1 Tim 1: 8-11
Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt, en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is.
Alexander91
18-04-2013 / 19:43
Euthanasie (eu-thanatos) betekent letterlijk goede dood en niet zachte dood.
Daniel
18-04-2013 / 19:54
@Dinand....., nu sta ik met mijn mond vol tanden, wie heb ik nu weer gekwetst, ik schrijf dat versterven veel voorkomt, ja ook in christelijke verpleegtehuizen en ik ben weer het bokje.

Soms denk ik niet na over wat ik schrijf, het is wel recht uit het hart.

Dus jij bepaalt of ik stil gezet wordt, volgens mij is er een God die alles voor ons bepaalt.
Euthanasie is geen moord, daar is vaak lang over nagedacht, ik kan er niet voor kiezen, maar andere mensen wel en ik wil daar niet de boeman bij uithangen. Wie ben ik, een stipje in de wereld, een heel klein stipje.
Ik ben te klein om met God te kunnen bespotten, dat wil ik ook helemaal niet, ik geloof in God, ieder uur van de dag.
God pakt me soms even in de nek en dan weet ik even rustig aan, Hij is als een Vader.
Maar dat jij en Tara hier gaan bepalen wie er deugt en wie niet.........poe hee.
Gerard
18-04-2013 / 20:12
@Margy

Ok in die zin kan ik het denk met je eens zijn. De wet doet zonde kennen, in die zin is het nuttig voor een ongelovige. Maar inderdaad niet als 'regel boek'.
Dinand
18-04-2013 / 20:16
@Mortlach
De HEERE geeft het leven en Hij bepaald ook wanneer Hij het weer tot zich neemt.
Dat is waar wij in gehoorzaam moeten zijn, we hoeven GOD niet te helpen, Hij is machtig en kent ieder van ons.
Laten we daar niet aan twijfelen Hij kan het best alleen daar heeft Hij ons niet voor nodig.
Om dit te begrijpen moet je de HEERE JEZUS eerst leren kennen.
Ik begrijp best hoe je er over denkt en kan me dat best ook wel voorstellen.
Als we de HEERE JEZUS kennen en aan zijn voeten willen liggen, om te horen wat Hij ons wil leren, en dat we dat ook willen doen en naar verlangen.
Dan vertrouw je op Hem wat er ook gebeurd, en dan heeft Hij het voor het zeggen en niet wij.
Ook als een niet christen kiest voor zelf doding want dat is zo. behoord een christen te getuigen van Hem, de HEERE JEZUS dat Hij voor ons zorgt en dat we al onze moeite en zorgen in zijn handen mogen leggen.
En als je dat begrijpt dan zullen best nog wel dingen moeilijk zijn, maar dan vertrouw je erop dat Hij je helpt.
GOG moet op de troon zitten en niet wij, helaas lijkt dat vaak andersom te zijn.
vriendelijke groet.
Dinand
18-04-2013 / 20:35
@Daniel
Als eens mens met een spuitje of wat anders daar iemand mee bediend die dat wil, en te kennen geeft dat hij of zij niet meer wil leven en sterft daarvan zeg ik dat is euthanasie.
Versterven is wat anders en daar ben ik het wel met je eens.
Ook kan en is ook wel gebeurd dat iemand sterft door euthanasie ondanks dat men het weet.
En als je met GOD spot ziet Hij dat echt wel ook ben je een stipje.
Je komt zo opgemerkt te hebben uit de gergem, als dat zo is dan had ik zulke uitspraken niet van je verwacht.
Soms denkt ik dat je er gelijk in staat met vdm02, verschil is dat hij het ziet dat er veel mis is in de gerefomeerde gezindte.
vriendelijk groet en ik heb geen hekel aan je.
Daniel
18-04-2013 / 20:58
@Dinand, ik heb ook geen hekel aan jou, ik zou niet durven.

En ik kom uit de ger gem., maar daarom heb ik nog wel een eigen mening.
Ik ben God niet, ik ga niet over leven en dood, maar ik werk niet op een refo-accoutenskantoor, mijn broer wel, ik sta midden in de dagelijkse hectiek van een 'krankzinnigen inrichting' zo heet dat volgens de wet, mag wel een keer gewijzigd worden.

En als je zo'n probleem hebt met de ger. gem. dan ga je toch ergens anders kerken.
Enne nog wat...je kunt ook de dosis morfine zodanig ophogen dat de patiënt langzaam wegglijd, ook dus euthanisie....ik oordeel niet en veroordeel niemand.....

Heb jij ooit mensen zien sterven die het zo benauwd hadden, die terminaal waren en dan stel jij de dood uit?
Stik maar lieve vrouw of man, ik ben van de ger.gem. en ik laat niemand behoorlijk sterven.
Ik meen het uit de grond van mijn hart, ik kan dat niet.
Molly
18-04-2013 / 21:14
Eens met Daniël (meestal trouwens) aangaande euthanasie en versterving.
Euthanasie is actief, versterving is passief.
Maar wat als iemand (mijn oma, destijds 69 jaar) zelf/bewust eten, drinken en medicatie weigert en afwijst? Dan is er sprake van beide vormen van 'je aan het leven onttrekken'.
Ik heb het altijd moeilijk gevonden..
mortlach
18-04-2013 / 21:15
@Mona: "Als je het niet wilt geloven, en het doet je helemaal niets, dan zal je er niet wakker van liggen, dat iemand dat tegen je zegt. Toch??"

Mocht ik ooit in die situatie verkeren, dan zal ik er ook een punt van maken christenen niet om hun mening te vragen.

Maar waar het mij om gaat is dat christenen zich blijkbaar het recht toe-eigenen om in een zeer teer en moeilijk proces te gaan lopen stoken. Alsof de beslissing niet al moeilijk genoeg is, komt er ook nog eens een christen die meent het stervensproces te moeten misbruiken voor een evangelisatiepoging. In die situatie twijfel zaaien is in mijn ogen ontzettend laag. Christenen mogen denken wat ze willen; het is alleen ze jammer dat ze anderen met die denkbeelden lastigvallen, en het liefst in situaties waarin de ander al emotioneel niet het meest stabiel is.

Maar goed, ik heb op het forumgedeelte niet voor niets het onderschrift Matteüs 7:21-23 opgenomen.

Terug in de tijd

Mijn man heeft in 2008 mij verlaten omdat hij een andere vrouw wilde. Tijdens ons huwelijk heeft hij het bed niet gedeel...
geen reacties
19-04-2017
Bij ons op de bijbelkring is een discussie ontstaan n.a.v. het boekje "Levend Geloof" van ds. Vreugdenhil over de vraag ...
geen reacties
18-04-2003
Ik denk veel na over relaties. Waar ik over na denk is over hoe je een relatie kan hebben met iemand die bijvoorbeeld to...
geen reacties
19-04-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering