Pornoverslaving van vriend

dr. J. van der Wal / 11 reacties

15-04-2013, 16:01

Vraag

Ik weet dat er al veel vragen gesteld zijn rondom pornoverslaving. Toch hoop ik dat iemand mij (ons) kan helpen en advies kan en wil geven. Mijn vriend heeft me enige tijd geleden (bij de start van onze relatie) verteld over zijn pornoverslaving en hoewel ik er van schrok, was ik vooral heel blij dat hij eerlijk tegen me was en dat dit alles vóór het begin van onze relatie was. Daardoor kon ik me ook niet bedrogen voelen, want het was vóór ik in beeld kwam. Daarnaast heb ik er veel over gelezen (o.a. in deze vragenrubriek) en worstelen er heel veel mannen (en vrouwen) mee, waardoor er veel info over te vinden is. Het ging lange tijd heel goed en ik merkte dat mijn vertrouwen groeide en mijn onzekerheid minder werd. Echter heeft hij me verteld, nadat ik er naar vroeg (dat is onze afspraak; er regelmatig over praten) dat hij er weer mee worstelde en dat heeft me diep geraakt. Ook nu was ik blij met zijn eerlijkheid, maar daarnaast ben ik bang. Bang voor hoe dat in de toekomst moet en hoe ik er mee om moet gaan. In een eerdere relatie was mijn toenmalige vriend verslaafd (aan andere dingen weliswaar) maar werd ik in plaats van partner, hulpverlener die klaar stond voor de verslaafde en was er (ook door mijn eigen schuld) geen ruimte voor mijzelf, maar stortte ik me volledig op het 'redden van de ander. Ik merk dat ik nu bang geworden ben dat ik in diezelfde valkuil stap en dat ik daarom niet weet hoe ik er mee moet omgaan. Ook ben ik bang dat ik hem ga wantrouwen en dat wil ik niet! We hebben (gelukkig) samen gebeden en op alle terreinen hebben we het goed samen en vullen/voelen we elkaar aan. Ook wil mijn vriend stappen ondernemen: internet uit zijn slaapkamer weg en zijn ouders inlichten zodat zij als een biddende muur om ons heen kunnen staan. Ik ben trots op hem dat hij dit wil, maar waar doen we verstandig aan? Wordt het juist niet een extra verleiding als internet weg gaat op zijn kamer? Ik voel me er rot over en merk dat ik weer ga twijfelen en onzeker word. Maar ik wil hem niet afschrikken zodat hij niets meer zou durven zeggen. Ik weet het gewoon niet. Samengevat heb ik twee vragen: 1. Hoe kan ik hier zelf het beste mee omgaan, zodat ik geen hulpverlener word, maar naast hem sta zonder bang/wantrouwend te zijn? Is het beter om de relatie te verbreken? 2. Hoe kan mijn vriend er het beste mee omgaan? Inderdaad ouders inlichten (hij is 20plus, ik ook), en internet weghalen? Of ook nog andere dingen? Alvast oprecht bedankt voor uw advies en 'luisterend oor'.

Antwoord

Wat mij eerst opvalt, is dat je verbaasd bent over het feit dat je vriend aangeeft nog te worstelen met zijn zwakte op dit punt. Kennelijk had je verwacht dat hij dit intussen overwonnen heeft nadat hij er zo open met je over heeft gesproken. Het kenmerk van een verslaving is juist dat je je leven lang kwetsbaar blijft. Dat gaat op voor alle verslavingen, of het nu alcohol, geld, drugs, mooie spullen, macht of porno is. Realiseer je dat nu de zomer er aan komt met veel bloot op straat, de verleidingen voor veel mannen toenemen. Dat hij zijn worsteling kenbaar maakt aan je, laat zien dat hij eerlijk is en jou in vertrouwen neemt. Ik bespeur bij jou echter teleurstelling.

Dit is een kritiek punt. Voor je vriend is het heel wat om zich zo kwetsbaar op te stellen en als hij dan teleurstelling opmerkt als reactie, kan dat ertoe leiden dat hij minder eerlijk wordt voor zichzelf en anderen. Dat gaat vaak samen met zelfveroordeling, isolement en spanning. Ofwel een diffuus gevoel van onbehagen en daarmee een voedingsbodem bij uitstek om terug te vallen in pornografie.

Ik pleit om te beginnen dus voor een niet gemakkelijk maar wel nuchter onder ogen zien en aanvaarden van de realiteit van een blijvende strijd tegen de zonde van een (neiging tot) verslaving. Zoals gezegd is dat bepaald niet gemakkelijk en kost dat tijd. Tegelijk is dit essentieel, wil je relatie zich eerlijk en gezond ontwikkelen. Het kan helpen om daarbij ook eerlijk naar jezelf te kijken. Ook al heb je zelf wellicht geen verslaving die zo overduidelijk grensoverschrijdend is, ieder mens heeft minder prettige of misschien wel slechte gewoonten. Ga eens na bij jezelf en bespreek met je vriend waar jouw veranderpunten liggen en probeer daar concreet aan te werken. Daarmee ga je ervaren hoe lastig dit is. Dat geeft meer begrip voor je vriend en het helpt om de relatie gelijkwaardig te laten zijn.

Daarmee kom ik op je terechte zorg dat je er voor wil waken om een hulpverlener te worden in plaats van een vriendin. Het gaat daarbij eenvoudig om het evenwicht tussen geven, vragen en ontvangen. Dat de een sterker of zwakker is op een bepaald gebied dan de ander is normaal. Zo vul je elkaar aan. Wel is belangrijk dat er geen eenzijdigheid over het totaal van de levensgebieden gaat ontstaan waarin de een als het ware ouder of helper is van de ander, want dat is niet gezond.

Ik noem een paar voorwaarden om de bepleite evenwichtigheid in je relatie gestalte te geven:

1. Voorkom dat het onderwerp pornografieverslaving gaat domineren. Het is een lastig onderwerp en lastige dingen vragen relatief veel aandacht. Het moet (door strijd en tijd) echter toe naar acceptatie en vervolgens naar een afgebakende plek in jullie relatie. Het is van groot belang dat er ook andere onderwerpen en terreinen blijven, die vrij zijn van dit probleem. Anders kun je niet meer ontspannen en genieten. Dat zijn twee dingen die ook weer preventief werken tegen een verslaving.

2. Realiseer je dat het pornografieprobleem primair het probleem is van je vriend. Ik bedoel daarmee niet te zeggen dat je je er niet mee moet bemoeien of het helemaal aan hem moet overlaten, maar wel dat het niet goed als als je jezelf teveel verantwoordelijk gaat maken. Jij kunt dit probleem niet van hem overnemen of het voor hem oplossen. Bewaar bij alle betrokkenheid op hem en zijn situatie toch ook een zekere afstand. Als je dat niet doet, word jij er teveel mee belast en kun je hem ook niet meer op een gezonde manier helpen. Als je bij jezelf bemerkt dat het je teveel gaat beheersen, is dat een signaal dat je meer afstand moet nemen.

3. Blijf ook aandacht vragen voor de dingen die jij van hem nodig hebt en durf die ook te ontvangen. Toon je eigen kwetsbaarheden en behoeften en laat hem toe je daarin te helpen en te geven wat je nodig hebt.

Je vraagt je af of het wel goed is dat hij internet weg wil doen van zijn kamer en er met zijn ouders over wil praten. Dat eerste is gewoon heel verstandig. Hij beseft kennelijk dat het begint met zover mogelijk wegblijven van de gelegenheid. Hoewel ik besef dat het tijd kost en niet zo simpel is, zou ik er ook voor willen pleiten om geleidelijk aan wat minder heftig met het onderwerp om te gaan. Al die emoties kosten veel energie en maken het hanteren van de neiging tot deze verslaving eerder moeilijker dan gemakkelijker. Vergelijk het met het leren leven met een handicap. Dat is in het begin zwaar, maar die zwaarte moet plaatsmaken voor acceptatie, zodat er ruimte komt voor andere dingen in het leven. Soms lukt het mensen zelfs om er met humor mee om te gaan.

Wat je vraag betreft om eventueel de relatie te beëindigen, zou ik willen zeggen dat het enkele feit van worstelen met de verleiding van pornografie m.i. geen grond hoeft te zijn voor het verbreken van een relatie. Laten we geen overspannen eisen aan elkaar gaan stellen, want dan zou geen enkele relatie overeind blijven. Het wordt uiteraard anders als blijkt dat er sprake is van oneerlijkheid en regelmatige terugval. In dat geval denk ik dat het beter is de relatie in ieder geval op een laag pitje te zetten, totdat blijkt dat de ander de verslaving onder controle heeft. Als je toch doorgaat, terwijl die controle er niet is, neem je zeer grote risico's.

Praten met anderen is ook een uitstekend plan en zelfs onontbeerlijk in het leren hanteren van het probleem. Wees wel heel selectief in de keuze van de mensen met wie je het gaat bespreken. Als het om zijn ouders gaat, moet je je afvragen of zij hier goed mee om kunnen gaan. Het kan voor hen heel belastend zijn en verder moet je heel zeker weten dat zij er niet met bijvoorbeeld andere kinderen over gaan praten. Anders kan dat leiden tot verstoorde/belaste verhoudingen.

Verslaving gaat bijna altijd gepaard met geheimen, schaamte en isolement. Praten doorbreekt dit en voorkomt dat het uit de hand gaat lopen. Veel mannen die het betreft kiezen vooral een andere man van hun eigen leeftijd als vertrouweling. Ik denk dat dit heel goed is. Als mannen voel je elkaar op dit punt nog meer aan dan in de relatie man en vrouw. Wellicht dat je vriend daar eens goed over na wil denken. Als hij zo'n vertrouwensrelatie kan aangaan met een vriend, kan hem (en ook jou) dat enorm helpen.Uiteraard onder voorwaarde dat er tussen hen strikte openheid en eerlijkheid wordt betracht. Een boek dat ik hem in dit verband wil aanraden is "Strijdlust" van Harko IIkema. Hij is hulpverlener en heeft zelf met dit probleem te kampen gehad.

Wat praten betreft, kun je ook denken aan een predikant of andere ambtsdrager. Juist ook omdat pastorale zorg in zulke omstandigheden ook van groot belang is. Ik denk dat een goed pastoraal contact jullie enorm zou kunnen helpen. Uit je vraag blijkt ook dat de verhouding tot God voor jullie (gelukkig) van groot belang is. Spreken met God in het gebed is zoals jullie ook doen, onmisbaar. Blijf dat voor alles met en voor elkaar doen.

Dr. J. van der Wal

dr. J. van der Wal

 • Geboortedatum:
  31-01-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Voormalig directeur Eleos en divisiemanager De Hoop.

Tags in dit artikel:

pornoverslaving
11 reacties
Daniel
15-04-2013 / 16:56
De behandeling van verslaving is buitengewoon lastig. De succespercentages liggen gemiddeld genomen veel lager dan bij depressie of angststoornissen. Dat heeft ook alles te maken met de zogenaamde comorbiditeit: heel veel mensen die drank, drugs of medicijnen misbruiken hebben ook nog een ander psychisch probleem, zoals een stemmingsstoornis of ADHD. En dat geldt eveneens voor de categorie mensen die mateloos is in gedrag (internet, gokken, porno).

Pas als je ook de andere psychische problemen goed hebt weten op te lossen wordt de kans op een terugval in verslaafd gedrag echt kleiner. Denk aan de vrouw die haar angsten probeert te bestrijden met flessen wijn.

Dr. J van der Wal schrijft:

'Wat praten betreft, kun je ook denken aan een predikant of andere ambtsdrager. Juist ook omdat pastorale zorg in zulke omstandigheden ook van groot belang is. Ik denk dat een goed pastoraal contact jullie enorm zou kunnen helpen. Uit je vraag blijkt ook dat de verhouding tot God voor jullie (gelukkig) van groot belang is. Spreken met God in het gebed is zoals jullie ook doen, onmisbaar. Blijf dat voor alles met en voor elkaar doen'.

Dan hoop ik dat hij dan doelt om dicht bij God te blijven en niet om als dominee en ambtsdrager de deskundige te gaan uithangen, dan kan ik op zondag ook wel op de kansel gaan staan.

Een beetje verslaaafd bestaat niet net zoals een beetje zwanger ook niet bestaat.
Hoe langer een verslaving duurt hoe moeilijker het is voor de verslaafde om weer 'normaal' te kunnen functioneren.
Dr van de Wal heeft groot gelijk dat een verslaafde zijn hele leven kwetsbaar blijft.
Zoek professionele hulp en blijf er idd veel over praten, maar maak er geen obsessie van dat is verstikkend voor je vriend.

Ik wens jullie veel goeds toe.
Jowan
15-04-2013 / 17:19
Wow, wat stoer en goed dat je dit durft te delen! Ik wil je twee dingen meegeven...

Ten eerste zoek hulp! Bij professionele hulpverlening. Denk aan Chapp (tot heil des Volks) of een refo hulp organisatie, Eleos, vluchtheuvel etc. Maar zoek wel van te voren info of deze mensen iets kunnen betekenen voor pornoverslaafden. Chapp is iig hierin gespecialiseerd en zij zijn sowieso goed.

Ten tweede breng het in het licht. Dat doe je op deze manier, maar doe het ook in je thuisomgeving. Zoek een paar mensen die je vertrouwt met wie je dit samen kunt delen. Je hebt support nodig en je zorgt er ook voor dat de Duivel zijn grip verliest wanneer je het deelt en in het licht brengt. Juist het stiekeme en duistere van dit soort verslavingen zorgen ervoor dat het je claimt en vast houdt. Bid met elkaar en houd elkaar bij de les.

Ik ben zelf jongerenwerker en ik heb al een paar keer meegemaakt dat jongens met dit probleem bij mij en mijn man kwamen. Gebed is nodig maar ook wat ik net schreef. Mijn man steunt deze jongens/mannen in hun thuisomgeving. Is dus geen hulpverlener. Hij vraagt regelmatig hoe het gaat en bidt met hen maar kijkt ook mee via een speciaal programma wat zij doen op hun computer. (internetsafety) Zij hebben dan een soort extra ogen en dat helpt. En toch vallen ook zij wel eens terug. Het is een zware strijd! Kijk ook eens op www.strijdlust.nl Maar... God staat aan je kant.

En tot slot, niet iets om trots op te zijn, maar het komt heel veel voor, ook onder refo jongens en mannen. Denk dus niet dat je de enige bent.

Ik wens jullie kracht, wijsheid en zegen om hiermee te breken en uit te komen en ik hoop echt dat jullie het GOED krijgen samen! Ik geloof in genezing en reinheid maar het kost wat en dat moet je doen en er ook wat voor over hebben. Zijn jullie bereid jezelf helemaal aan de Heere over te geven en de strijd aan te gaan?

God zij met jullie!
AHHK76
15-04-2013 / 20:54
Lief meisje,
Goed dat je deze vragen stelt en dat jij je zo bewust van bent, hoe je er mee omgaat. Er bestaat een site die heet: kostbaar vaatwerk. Het is een site door en voor partners van seksverslaafden. Zij hebben ook een forum waar je kunt communiceren over deze problemen. Binnenkort (1 juni) houden ze ook een dag juist voor hen die verkering hebben met iemand die seksverslaafd is. De locatie wordt niet aan buitenstaanders gepubliceerd, zodat anderen die je daar eventueel zien lopen, niet weten wat er daar te doen is. Ook wat op die dag besproken wordt blijft vertrouwelijk. Ik wil je dit echt aanbevelen en wens je veel sterkte en wijsheid toe!
Ineke
16-04-2013 / 08:50
Een reactie op het antwoord van Dr J vd Wal..(voorkom dat het onderwerp pornografieverslaving gaat domineren)dat is makkelijk gezegd!Wat grijpt er dieper in in een relatie/huwelijk dan het overspel van pornografie?Want dat is het ronduit...overspel immers wie een vrouw aanziet om te begeren heeft al overspel gedaan!Als zulke problemen spelen in je relatie/huwelijk dan domineert dat wel terdege immers de veilige bedding van je relatie/huwelijk wordt op een perverse manier aangetast.Als het in je relatie gebeurd kwetst je dat tot in de kern van je bestaan.Je hele vrouw zijn wordt geschaad en je krijgt te maken met onzekerheid,wantrouwen en een minderwaardigheidsgevoel.Daarom lieve vraagsteller.....denk echt heel goed na of je verder wil met deze relatie.Als zo'n verslaving erin zit heeft de persoon in kwestie,uitzondering daargelaten,vaak levenslang.Kun je dat aan....altijd die spanning of hij niet terugvalt in zijn praktijken?Blijft het gebeuren dan kan het je je persoonlijkheid kosten....je zult niet onbevangen tegenover hem staan.Ik spreek uit ervaring en het is een keiharde leerschool geweest,na jaren strijden en altijd beterschap beloven en veel dramatische ervaringen,ondanks hulpverlening is het huwelijk hieraan ten onder gegaan.En zo'n strijd en ellende gun ik geen mens!
Wijsheid en kracht toegewenst!
juf89
16-04-2013 / 09:59
Het advies dat ik de vragensteller zou geven, kijk eens op settingcaptivesfree.com of kijk is op kostbaarvaatwerk.nl. Ga voor je eigenproces. Hij heeft een verslaving niet jij!!!!
Jedidja1
16-04-2013 / 20:53
Goed dat je hier zo serieus mee bezig bent en op zoek bent naar hoe je hier op de beste manier mee om kunt gaan. Wat me, naast al de al gegeven adviezen, ook heel belangrijk lijkt, is dat je aan je vriend verteld waar jij precies mee zit. Als je dat niet zegt geef je hem ook geen kans om JOU te helpen en verdaag je vroeg of laat vanzelf in een hulpverlener-hulpzoeker situatie. En dat wil je voorkomen (wat me een goed idee lijkt), dus: wees zelf ook heel eerlijk. Ook jou worsteling mag er zijn! Succes ermee!
altijdwat
16-04-2013 / 23:06
vraagsteller, als je voor deze weg kiest, uit liefde, zal dat veel van je gaan vragen. Het is mooi dat je er in liefde voor gaat. Bijzonder hoor.
Maar idd wordt geen hulpverlener in je relatie, wat Jedidja hierboven schrijft ben ik het helemaal mee eens. En daarnaast heb je ook echt de juiste handvaten nodig hoe je zelf overeind blijft, je identiteit en zelfvertrouwen behoud. Je schrijft heel mooi dat je in een vorige relatie ook in je valkuilen bent gelopen zonder de verantwoording daarvoor bij je ex te leggen. Blijf je daarvan bewust. Wat kan helpen is lotgenotencontact of inderdaad de juiste afspraken met je partner hoe hij zelf verantwoordelijk blijft en wat hij daarin van jou verwacht. En realiseer je wat Daniel schrijft, een verslaving is niet zomaar 'over'. De meeste verslaafden hebben levenslang, niet dat ze actief verslaafd hoeven te zijn, maar de hunkering of gedachten blijven vaak bij tijden de kop weer opsteken.
Jolin
16-04-2013 / 23:31
In reactie op Ineke: ik vind dat dhr. Vd Wal een heel goed antwoord geeft. Heb zelf in mijn omgeving negatieve ervaringen met site als kostbaar vaatwerk. Ik begrijp de gedachte er achter, toch ligt de focus daar naar mijn idee niet goed en lukt het dhr. Vd Wal om e.e.a. meer in de juiste proporties te zien.
In ons geval vormden een aantal vrouwen, die elkaar zo hebben leren kennen, complotjes. Ze stookten elkaar op, mannen voelden zich er niet goed bij en verschillende huwelijken gingen eraan kapot. Ik vind bovenstaand antwoord echt een beter en reëler beeld geven op een probleem wat heel veel mannen hebben.
Ineke
17-04-2013 / 11:36
@jolin:Voor de goede orde.....in de tijd dat het binnen mijn huwelijk gebeurde durfde ik er haast niet over te praten uit angst voor mijn man die naast sexverslaafd ook zeer agressief was.We zijn uiteindelijk via de huisarts de hulpverlening ingegaan wat echter niet mocht baten aangezien naast visueel overpel er ook nog eens een derde in het spel bleek te zijn al jaren.
Wat kostbaar vaatwerk betreft....daar heb ik geen ervaring mee dus kan er geen oordeel over vellen.
Weet alleen dat je zulke situatie's moet inleven om te weten hoe intens moeilijk het is!En dat je als jong iemand soms de gevolgen van een verslaving niet kunt overzien maar later op de schrijnende werkelijkheid stuit.
Daniel
17-04-2013 / 12:24
@Ineke, je hebt helemaal gelijk, je bent de ervaringsdeskundige bij uitstek.
Ik leef met je mee en begrijp je en jouw reactie raakt me.
Kostbaar vaatwerk ken ik niet, mijn moeder had vroeger ook kostbaar vaatwerk en als het weer eens een keer op de plavuizen viel in de keuken dan reageerde ze:'opvegen, anders kan de hond dat opeten', met haar kostbare vaatwerk had ze niets.
Laten we samen bidden...
Nomad
26-04-2013 / 16:01
Mooie reactie van Dr. van der Wal! En op zo'n zin volgt meestal een maar.. dus.. Maar ik zou een kleine kanttekening willen plaatsen.
"Een verslaving onder controle houden"gaat 'm niet worden. Ben zelf meer dan 20 jr verslaafd geweest. In hte licht geplaatst, in kliniek gezeten en nog een half jaar deeltijdhulp gehad.
Ben nu verschillende jaren verder en kan alleen maar zeggen:
Ja, je kunt genezen/herstellen: De remedie: Breken, radicaal breken met de verslaving en wandelen in het licht. Niet gemakkelijk, wel te doen. Ik behoor denk ik bij dat kleine percentage waar het gelukt is. Zie om mij heen mensen terugvallen, bijna altijd gaat het dan mis bij eén of meerdere van de volgende drie punten:
-Radicaal breken (soms dagelijks die keus bevestigen)
-Wandelen in het licht (transparant leven)
- Elke dag terug naar de voet van het kruis.
Heb inmiddels een rijk gezegend leven. God is goed!
Veel sterkte in alles.

Terug in de tijd

In evangelische kringen gebruikt men vaak een band/combo als begeleiding met het zingen. In traditionele kerken een orge...
geen reacties
15-04-2008
Aan ds. M. F. van Binnendijk. Ik lees net het antwoord van u op de vraag 'Sprookjes en mythen'. Ik ben niet de vraagstel...
geen reacties
15-04-2016
Laatst was ik in gesprek met mijn stagebegeleidster over het geloof. Zelf is ze Rooms-Katholiek, maar gelooft niet zo va...
1 reactie
15-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering