Hemel en hel in christendom

Ds. L. Krooneman / Geen reacties

01-04-2013, 11:55

Vraag

Wat hebben de hemel en de hel te maken met het christendom? Groeten twee meisjes.


Antwoord

Beste meisjes,

Jullie stellen een korte vraag. Het moeilijke bij een korte vraag is dat degene die jullie vraag moet beantwoorden erg weinig van jullie situatie weet. Als jullie deze vraag aan mij persoonlijk zouden stellen, zou ik jullie eerst vragen waarom jullie deze vraag stellen. Misschien weten jullie erg weinig van de Bijbel en het christelijk geloof af. Jullie weten wel dat de hemel en de hel iets met het christendom te maken hebben. Misschien weten jullie veel meer van het christelijk geloof af, maar is de betekenis van hemel en hel voor jullie nog niet duidelijk. Misschien zijn jullie op één of andere manier bang voor het einde van het leven. Misschien is het een vraag uit nieuwsgierigheid.

Hoe het dan ook zij, de Bijbel maakt ons duidelijk dat ieder mens een eindbestemming heeft. Onze weg door het leven gaat ergens naar toe. Zoals een trein van het ene station naar het andere station gaat, zo gaat ook ons leven van de ene mijlpaal naar de andere mijlpaal. Maar de trein gaat ook een keer naar het eindstation. En ook ons leven gaat een keer naar de eindbestemming. De Bijbel maakt duidelijk dat er twee eindbestemmingen zijn. Er is een hemel en er is een hel.

In het begin leefden Adam en Eva in het paradijs. Dat leek op de hemel. God was altijd met hen. Toen hebben Adam en Eva gezondigd. En ook wij maken iedere dag weer fouten in ons leven. Daarmee kiezen we tegen God. God heeft ons gemaakt en we zijn van Hem. Als wij Hem ongehoorzaam zijn, dan mag Hij ons ook straffen. Wij hebben allemaal de eeuwige straf, dat is de hel, verdiend.

Wat is nu de boodschap van de Bijbel? Dat Christus Jezus de hel is ingegaan. En dat deed Hij voor een ieder die gelooft. Dat is echt bijzonder. Wie gelooft in het feit dat Jezus Christus de straf voor ons betaalde, die hoeft niet meer in de hel te komen. Op Goede Vrijdag is de hemel weer opengegaan. Kort voordat Jezus is gestorven, was Hij in de hel. Een christen hoort bij Christus. Christus ging voor hem de hel in. Christus is de Deur. Hij is de Poort waardoor wij de hemel binnen kunnen gaan.

Wie door de Deur naar binnen gaat, die mag voor altijd met God zijn. Wie langs de Deur heenloopt, kiest voor de andere weg. De hemel dat is altijd met God zijn. Daar is geen pijn, geen verdriet en wat het belangrijkste is: geen zonde. De hel dat is altijd zonder God zijn. De bijbel zegt daarvan dat het een eeuwige pijn zal zijn.

Wie tot Christus Jezus vlucht in geloof zal niet verloren gaan. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Zijn jullie al tot Hem gevlucht?

Zie het Lam Gods!

Met een hartelijke groet,
Kand. L. Krooneman

Lees meer artikelen over:

christendomhelhemel
Dit artikel is beantwoord door

Ds. L. Krooneman

 • Geboortedatum:
  28-06-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Schiedam
 • Status:
  Actief
23 artikelen
Ds. L. Krooneman

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. IJsselstein. Op dit moment maak ik een depressieve episode door, gepaard gaande met angsten. Nu krijg ik daar wekelijks begeleiding bij een psychiater en een psycholoog. Vaak lees ik kleine st...
Geen reacties
01-04-2022
In artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat dat de Bijbel af is, met als gevolg dat God zich dus tegenwoordig niet meer aan ons openbaart door middel van profetieën. Mijn vraag is: waaruit...
1 reactie
01-04-2015
Ik ben eenzaam in mijn huwelijk. Ik heb weinig contacten. Familie waar ik verder heel goed mee ben woont ver van me vandaan. Er zijn veel dagen dan praat ik met niemand, ook niet met mijn echtgenoot. ...
Geen reacties
01-04-2024
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering