Op de leerschool van vrije genade

Ds. J.D. Heikamp / 15 reacties

21-03-2013, 08:42

Vraag

Ik las zojuist de titel van een boekje van ds. J. Roos. De titel luidt "Op de leerschool van vrije genade." Een vreemde titel vond ik, daar men in Gereformeerde Gemeente in Nederland zich niet kan vinden in het vrije aanbod van genade (zoals in de Gereformeerde Gemeente). De genade is alleen bestemd voor de uitverkorenen binnen de GGiN. Echter de titel suggereert iets anders, namelijk dat de genade vrij (dus zonder voorwaarden is). Dat is dan toch in strijd met het standpunt van deze kerk omtrent het aanbod van genade? Wellicht dat ik zaken door elkaar haal, vandaar dat ik deze vraag voorleg. Is er een verschil tussen het begrip "vrije genade" en "algemeen welmenend en onvoorwaardelijk aanbod van genade." Alvast mijn hartelijke dank voor uw antwoord.

Antwoord

Ik denk dat u inderdaad het begrip "vrije genade" (gebruikt in de titel van het boek) en "welmenend en onvoorwaardelijk aanbod van genade" door elkaar haalt. Het boek heb ik zelf nog niet gelezen, maar ga er van uit dat schrijver er mee bedoelt: hoe de Heere Zijn volk in Christus leidt op de smalle weg des levens.

De uitdrukking "op de leerschool" heeft te maken met de Tale Kanaäns, waar gesproken wordt over "op de School der genade zitten", of "de School van de Heere." Christus is de de Leermeester Die staat voor de klas om Zijn kinderen onderwijs te geven in de gangen die de Heere met Zijn volk houdt. Het is vrije genade om op die School terecht te komen in de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. Ik neem aan dat deze zaken ruimschoots aan de orde komen in zijn boek.

De achtergrond van uw vraag is de verwarring rondom bepaalde begrippen die door u worden aangesneden. In de predikingen worden de onbekeerden ernstig en liefdevol vermaand om zich tot God te bekeren met de bede: "Heere, bekeer mij zoals U al Uw volk bekeert, zo zal ik bekeerd zijn."

U schrijft dat u zojuist de titel van het boekje hebt gelezen. Ik zou u willen aanraden het ook te lezen in een biddend opzien tot de Heere om ook tot het volk te mogen behoren, op goede rechtsgronden in Christus, waarover in het boekje geschreven wordt.

Hartelijke groeten,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

aanbod van genadetale Kanaäns
15 reacties
Boaz
21-03-2013 / 10:10
´De genade is alleen bestemd voor de uitverkorenen binnen de GGiN.´zo schrijft de vraagsteller..
Nou, dat wordt dan wel erg rustig op de nieuwe aarde...
SDG
21-03-2013 / 11:47
Heerlijk toch?
Bruja
21-03-2013 / 14:18
Goed antwoord.
Ik vraag me af onder welke prediking de vragensteller verkeert als je nog nooit van deze term hebt gehoord.

De genade is alleen bestemd voor de uitverkorenen binnen de GGiN - staat in de vraag. Ik neem aan dat bedoeld wordt - in de GGiN wordt geleerd dat de genade alleen bestemd is voor de uitverkorenen?

@vragensteller: voor wie is de genade dan volgens u/jou bestemd?
Autumn
21-03-2013 / 15:28
@Brunja: ik ken die uitdrukkingen (leerschool e.d.) ook niet, heb er nog nooit van gehoord. Misschien dat ik niks heb met de Tale Kanaäns.

Ik ben van mening dat God ruimschoots genade schenkt aan iedereen die in Hem geloven en die Jezus Christus belijden als hun Redder.
mensaarde
22-03-2013 / 21:36
Iedereen kan bekeerd worden. Het is volbracht zei Hij. Alleen niet iedereen wordt zalig. Zalig worden is alleen voor de uitverkoren dat staat overduidelijk in de Bijbel. Maar we gaan verloren niet omdat we niet uitverkoren zijn maar omdat we niet geloofd hebben. Genade wordt net als in het normale leven aangeboden aan rechthebbende op de genade. Kortom de uitverkoren.
1a2b3c
22-03-2013 / 23:12
@mensaarde: Genade wordt net als in het normale leven aangeboden aan rechthebbende op de genade. Kortom de uitverkoren.

Aan IEDEREEN mag de genade aangeboden worden, en er is geen enkel mens 'rechthebbend'!
Je kunt nooit 'recht' hebben op genade, anders zou het geen genade meer zijn.
mensaarde
23-03-2013 / 08:24
1a2b3c. Ik snap dat je zo reageert. Ik heb het bedoeld in de context van de vrager boven maar ik zal duidelijker uitleggen wat ik bedoel.

De mens is geheel verdorven en heeft een schuld bij God die hij zelf niet kan voldoen. God's recht moet worden voldaan en de schuld moet worden ingelost. De mens kan en kon dit niet van nature en vanuit Gods goedheid heeft Hij van eeuwigheid uitgedacht dat door Zijn eigen zoon, Jezus Christus, en Zijn werken, wel aan die schuld kan worden voldaan en ook is voldaan. Onze Here Jezus Christus heeft dus voldaan voor Zijn volk. Hij heeft daardoor het rechtverworven dat aan Zijn kinderen de genade wordt geschonken. Om niet. Vandaar dat ik schreef de genade wordt alleen aan rechthebbende (in Christus Jezus) aangeboden en ook toegepast. De mens zelf kan daar niets aan toe of af doen.
1a2b3c
23-03-2013 / 08:48
@mensaarde: Onze Here Jezus Christus heeft dus voldaan voor Zijn volk.

- 1 Joh.2:2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van DE HELE WERELD.
- Joh.1:29 ... Zie het Lam van God, dat de zonde van DE WERELD wegneemt!
- 2 Kor.5:19 God was het namelijk Die in Christus DE WERELD met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

Degenen die dit evangelie verwerpen, verwerpen Hem en de verlossing die Hij aanbied: Heb. 2:3 hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen.
Dat is dezelfde verlossing die gelovigen wel aannemen.
mensaarde
23-03-2013 / 15:39
1a2b3c Hoe leg jij De Wereld uit? Iedereen?
Daniel
23-03-2013 / 16:40
Goed antwoord.
Ik vraag me af onder welke prediking de vragensteller verkeert als je nog nooit van deze term hebt gehoord.

De genade is alleen bestemd voor de uitverkorenen binnen de GGiN - staat in de vraag. Ik neem aan dat bedoeld wordt - in de GGiN wordt geleerd dat de genade alleen bestemd is voor de uitverkorenen?

@vragensteller: voor wie is de genade dan volgens u/jou bestemd?

welk een mooie reactie, we zijn, om met Louis van Gaal te spreken, de besten....., van de alle geloven in de wereld zijn wij de beste, fijn om te weten, we hebben die andere miljarden mensen niet nodig om er een fijne wereld van te maken, wij gaan de enige weg, smal en niet makkelijk, maar wel alleen voor refo's..., dat dan weer wel..
1a2b3c
23-03-2013 / 17:23
@mensaarde, Kosmos = de wereld. Als je zegt dat Jezus alleen heeft voldaan voor Zijn volk, dan zou Hij degenen die Hem afwijzen eigenlijk een nep-verlossing hebben aangeboden.
Joh.3:16 Want zo lief heeft God de wereld (komos) gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
mieptruus
23-03-2013 / 19:07
En dan is de vraag, wie zijn de uitverkorene?

Mensaarde jij zegt het volgende:
Genade wordt net als in het normale leven aangeboden aan rechthebbende op de genade. Kortom de uitverkoren.
Dus genade word alleen aangeboden aan rechtvaardigen? Die rechtvaardigen zijn de uitverkorenen.
Dus mensen kunnen wel gewild hebben maar niet uitverkoren zijn en als ze dan sterven is het hun eigen schuld, maar de genade is hun niet aangeboden. Begrijp je mij?
Dat is een beetje krom.
Genade word iedereen aangeboden, maar niet iedereen wil geloven.
En dit is geen alverzoenings leer.
Bruja
23-03-2013 / 20:47
Juist. In de gelovigen wordt het geloof gewerkt.
Gelovig komen, komend geloven! Dat gaat samen.

Genade wordt iedereen voorgesteld, waar genade valt, daar valt deze vrij!
rotterdam
23-03-2013 / 20:50
Genade is er alleen voor zondaren, voor mensen die niet deugen voor slechte mensen die alles verbruikt hebben.
De doodstraf is al uitgesproken,
De strop zit al om de nek, dan komt de grote Koning en die schenkt genade.
Genade is vrijspraak. De straf wordt teniet gedaan.
Daarom bidden wij het zondaarsgebed "Here Jezus Christus, enig geboren Zoon des Vaders, wees mij de zondaar genadig".
Brave mensen hebben de genade niet nodig.
Het is uitsluitend voor zondaren, waarvan ik, zo zegt de apostel Paulus, de grootste ben.
Je zegt @mensaarde, "niet iedereen wordt zalig", de vraag komt dan naar boven "zou je het willen?"
Want genade begint "met de gunning", daar begint het bij God mee en daar zal het ook bij jou en mij moeten beginnen.
Wij zijn op weg naar goede vrijdag, daar aan het kruis bad Christus "Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen" Er zal toch niemand zijn die durft te beweren dat dit gebed niet verhoord is door Zijn Hemelse Vader.
En als wij dat doen, in navolging van onze Meester, bidden voor de wereld "Vader vergeef - schenk genade", er zal toch niemand zijn hier op refoweb die zal zeggen "doe maar niet - God zal Zijn oren toestoppen, stop er maar mee, zinloze gebeden. Hij zal toch niet naar jullie luisteren".
God lof, het wordt Pasen, we mogen op weg gaan met het evangelie - de blijde boodschap.
De Heer is waarlijk opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.
Mona
25-03-2013 / 14:13
Genade is voor iedereen.
Waarom? Omdat het iedereen wordt aangeboden die Gods Woord hoort en/of leest.
Het evangelie/boodschap van genade, moet aan iedereen verteld worden. Dit is een opdracht van God, omdat Hij de wereld liefheeft, en daarom zijn er zendelingen en evangelisten, die over de hele wereld uitgaan. Daarom steunen wij van harte het evangelisatiewerk, toch?
God zal niet eerder terug komen, dan dat iedereen van deze boodschap gehoord heeft.

Als het Gods wil is, dat iedereen er van weet, dan is het ook Gods wil dat iedereen zalig wordt. Dat staat in 1 Thimotheus 2 vers 3 en 4. En niet alleen daar, het begint al gelijk nadat Adam en Eva gevallen zijn in het paradijs. Gelijk kwam God met de belofte dat er redding zou komen. Vervolgens lees je door de hele bijbel van Gods liefde en gewilligheid om zondaren te redden. Hij bidt en smeekt, roept en lokt, vermaant en bestraft. Alles ten doel om de zondaar te bewegen, zich van zijn goddeloze weg af te keren, en genade te vinden bij Hem.
Wordt iedereen dan zalig?
Nee niet iedereen, dat weten we. alleen God weet wie wel. Wij niet. Wij komen dat van te voren nooit te weten. Dat heeft God voor ons verborgen. Er staat nergens een verklaring in de bijbel waarom God dat zo doet. God hoeft ons daar geen verantwoording voor af te leggen.
Wij mensen kunnen dit maar niet snappen met ons verstand, wij kunnen het niet kloppend krijgen, en daarom zitten wij maar te wroeten en te speuren in de dingen die God ons niet wil openbaren.

De uitverkiezing is voor ons verborgen. Iets wat God ons niet openbaart, zal voor ons altijd een mysterie blijven, hoe hard we ook ons best doen om er iets van te begrijpen.
Als we dogma's bouwen om het feit van de uitverkiezing, zal dat alleen maar afleiden van het zicht op Christus.

Laten we ons liever afvragen of we wel zo gewillig zijn om die genade te ontvangen!
God wil ze ons geven, ze wordt ons rijk en vrij aangeboden, maar onze grootste zonde is dat wij het niet willen geloven. Als we daar achter komen, dan hebben we genade hard nodig, want dan is zonder die genade alles verloren.

Terug in de tijd

Er wordt weleens gezegd in preken dat een zondaar bij de doorleving van de zonde met God leert instemmen dat hij voor ee...
1 reactie
21-03-2016
Ik heb een vraag m.b.t. hooggevoeligheid, dat ik herken in mezelf. Ik heb een relatie met een lieve jongen die expressie...
4 reacties
21-03-2015
Ik ben een christelijke man die de Heere Jezus aangenomen heeft als zijn Redder en Verlosser. Ik heb een nieuw leven geh...
4 reacties
21-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering