In de knoei met uitverkiezing

Ds. J.J. van Holten / 3 reacties

18-03-2013, 14:34

Vraag

Voor ds. J. J. van Holten. Dominee, u geeft een antwoord op de vraag van een 19-jarig meisje dat bang is dat ze niet is uitverkoren. Al ben ik ouder, die vraag had ik toen ik begin 20 was ook zo kunnen stellen. Door genade mag ik nu geloven. De uitverkiezing is altijd voor mij als een muur geweest. Het zit zo vast in het denken: alleen als je uitverkoren bent word je zalig. Als ik met mijn man praat over de Bijbel en het geloof, dan zit bij hem dat denkbeeld in heel zijn gedachten. We lezen in de Bijbel dat we ons bekeren moeten. Dat kan wel zo zijn, zegt hij dan, en leest vervolgens Romeinen 9:18: Hij ontfermt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil. En in de DL lezen we in hoofdstuk 3-4 paragraaf 10: "Gelijk Hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook diezelfden in de tijd krachtiglijk roept met het geloof en de bekering begiftigd..." Zie je, zegt mijn man, als God je niet heeft uitverkoren ga je jezelf niet bekeren. Hij gaat elke zondag naar de kerk, bidt, leest uit de Bijbel en gelooft dat hij die krachtige roep van God (innerlijke roeping) moet krijgen, dan zal hij wedergeboren worden. Zo niet, dan is hij niet uitverkoren. Dan ben ik uitgepraat. Ik weet dan niet meer wat ik zeggen kan op grond van de Bijbel. Hij zegt: dat ging bij jou toch ook zo, die innerlijke roeping? Dat klopt ja, maar gaat dat zo bij ieder mens die zich bekeert? Ik ga nu zelfs denken als ik met hem of met onze kinderen praat over wat de Heere wil, ik kan praten wat ik wil, maar als hij/zij niet uitverkoren is/zijn, als God ze niet innerlijk roept, zullen ze het niet verstaan en zich niet bekeren. Wat ik dan weer logisch vind, want alleen degene die God uitverkoren heeft die roept Hij krachtiglijk en begiftigt Hij met geloof. Ik kom hier zo mee in de knoei. Op een gegeven moment werd het me duidelijk dat de satan me er telkens mee aanvalt. Ik leg het voor de Heere neer, Hij weet raad. Maar Romeinen 9:18 staat wel in de Bijbel. Ik weet dat de Bijbel met twee woorden spreekt. Ik weet dat ik eenzijdig bezig ben als ik alleen die tekst bovenaan stel. U heeft het in uw antwoord over een Godsbeeld. Hoe krijg ik een zuiver Godsbeeld? In mij is het: maar de Heer' zal uitkomst geven. En: bij U is raad bij U alleen. Daar vertrouw ik op. Toen ik de vraag van dat meisje met uw antwoord las, kon ik het niet laten om mijn vraag (vragen) te stellen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik met mijn hele verhaal bedoel.

Antwoord

Beste mevrouw,

Ik begrijp heel goed wat u met uw verhaal bedoelt. Ook dat verhaal van dat 19-jarige meisje begreep ik heel goed. Vandaar mijn zeer uitgebreide antwoord op haar vraag. Ik wil op drie aspecten van uw vraag ingaan: 1: de roeping, 2: de tekst van Paulus uit Rom. 9:18 en 3: het Godsbeeld

1. De roeping. Mij valt op in uw verhaal dat u tot drie keer  toe spreekt over innerlijke roeping. Kennelijk zijn voor u en zeker voor uw man de roepstemmen van het Evangelie zoals ze in het Woord van God en de prediking van het Woord tot u komen, niet genoeg. Er moet een verinnerlijking plaatsvinden. Er moet nog iets aan toegevoegd worden om echt te zijn? Om effect te hebben? Om ons te kunnen veranderen? Ik lees dat in de Bijbel nergens. Bij God bestaat er geen tweedeling in uiterlijk en innerlijk. De roeping tot het heil: dat is Gods Woord, dat zijn Gods beloften als een instrument in de handen van de Heilige Geest. De roeping van God  is de roep tot het heil en die roep is van God-uit onberouwelijk. Ik zeg ook nu weer evenals in het vorige antwoord: Verkiezing begint met de roeping. Het nadenken over de verkiezing begint met de belofte van het Evangelie die ons door Gods genade welgemeend en ernstig worden verkondigd. Hij wil niet dat wij verloren gaan maar dat wij ons bekeren en tot de kennis van de waarheid komen. En laat u niet wijsmaken dat een mens zich niet kan bekeren: dat is een onbijbelse  drogreden (lees de gelijkenis van de Verloren Zoon.)  De krachtige en welgemeende oproep tot geloof en bekering is de basis voor Gods verkiezing en niet andersom. Wie de verkiezing als uitgangspunt neemt voor geloof of bekering of wedergeboorte of wat dan ook, loopt geheid muurvast. U vindt de redenering van uw man "logisch". Daar zit hem nu net het probleem. Gods genadige verkiezing is niet met menselijke logica te begrijpen. God gaat met Zijn Geest zijn eigen ongekende en onbegrijpelijke gang. Gelukkig maar.
 
2. Gods wil. Wat God wil staat niet in één tekst, maar daarvoor moeten we hele Schrift laten spreken. Het kan zijn dat het Gods wil is om mensen te verharden. Farao is daar een voorbeeld van. God verhardde Farao om Zijn volk te redden. God verhardde ook Juda omdat ze na vele jaren profetische prediking niet wilden luisteren (niet willen geloven werd met niet meer kunnen geloven bestraft). Maar hoe kun je tot de conclusie komen dat als je elke zondag in de Kerk zit... Elke zondag de verkondiging van het Evangelie hoort en de beloften van God... Hoe kun je dan tot de conclusie komen dat het Gods wil is om jou te verharden? Waar staat dat? Wie geeft je het recht om zo van God te denken? De verharding heeft bij God in de Bijbel altijd een speciaal doel. Deze tekst is dus niet als algemene waarheid toepasbaar op het leven van iedereen. En bovendien, ik moet niet beginnen bij wat God wel of niet wil. Dat is ZIJN zaak. Wij zijn gehouden aan wat God in Zijn Woord ons openbaart. Ik heb in het vorige antwoord de teksten genoemd, waarin Gods universele heilswil duidelijk wordt: Hij wil niet dat iemand van u verloren gaat, maar dat zij allen tot de kennis van de waarheid komen. De verborgen dingen (Gods wil) zijn voor de Heere de geopenbaarde dingen voor de mensen. Daar leggen met name de DL alle nadruk op. Let maar eens op hoe de leerregels beginnen. Tot slot nog belangrijk om te zeggen dat Gods wil los staat van willekeur. Dat is daarin niet aan de orde.
 
3: Het Godsbeeld. Op deze vraag is slechts één antwoord mogelijk. Jezus Christus leert mij wie God is. In Christus zie ik hoe God werkelijk is. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven. Dat is Zijn liefde tot de wereld. Zie op Jezus en je weet wie God is en Hoe Hij is. Dat niet alleen, want dan leer ik ook wie Hij voor u is, Matt. 26:26-29. Dan hoef ik de verinnerlijking niet te zoeken, want dat doet God zelf. God doet geen half werk (bijvoorbeeld alleen maar uiterlijk). Als God werkt dan heeft Hij de hele mens op het oog, met geest ziel en lichaam.
 
Ik hoop dat ik u in het bovenstaande een aantal zaken heb aangereikt waar u wat mee kunt.
 
Vriendelijke groet,
Ds. J. J. van Holten, Bergambacht

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gods wiluitverkiezing
3 reacties
IceCream
18-03-2013 / 14:50
Ik heb een mooie lezing gehoord over geloofszekerheid. Er werd na afloop ook een vraag gesteld over de uitverkiezing. De spreker noemde de uitverkiezing een lichtpunt. Moeite waard om te luisteren!

http://www.komookgroep.nl/index.php/geluidsopnames-mp3s/doc_details/89-ik-weet-het-zeker-geloof-ik-van-binsbergen-hhk-zat-2-mrt-2013-wwwkomookgroepnl-hardinxveld
emaildfj1atgmailpuntcom
09-04-2013 / 15:52
Een paar texten, die kunnen helpen:
1 Tim. 2: 4
Mat. 23:37
Luk. 7:30
Ezechiel 18

God verhardt mensen als ze hem niet willen volgen. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om voor God te kiezen. God zal niemand afwijzen. Het kan niet aan God liggen als iemand niet wordt gered. emaildfj1@gmail.com
Johannes3vers16
10-04-2013 / 09:23
Beste vraagsteller, kijk eens op de site van http://benikweluitverkoren.nl/ daar kun je een brochure gratis downloaden en ik raad je deze van harte gaan! Zo helder alles beschreven, lees het biddend en Hij zal je nog meer laten zien van Zijn Rijkdom!

Terug in de tijd

Ik heb een bultje aan de binnenkant bij mijn lies. Het voelt als een soort spier. Aan de andere kant voel ik ook een spi...
1 reactie
18-03-2010
Ik ben een jongen van 21 jaar en ben aan het nadenken hoe ik met mijn twijfels moet omgaan. Het zijn heel uiteenlopende ...
geen reacties
20-03-2017
Nu in de tijd van de coronacrisis moet ik steeds vaker denken aan de eindtijd. Ik ben 25 jaar en dit is het eerste wat m...
23 reacties
18-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering