Leeftijdsverschil van 13 jaar

Ds. J. van Rossem / geen reacties

25-12-2003, 00:00

Vraag

Hoe kijkt men in de gereformeerde gezindte aan tegen een leeftijdsverschil van 13 jaar (zij 17, hij 30) als men met elkaar een vaste relatie wil aangaan?

Antwoord

In eerste instantie zal men aarzelend reageren op een degelijke verbintenis, gezien het grote verschil in leeftijd dat juist op die leeftijd nog groter lijkt. Een en ander wordt veroorzaakt door het enorme verschil in levenservaring en ontwikkeling. Ook op later leeftijd kunnen wel eens problemen zijn als de oudste partner verval aan levenskrachten ontvangt, terwijl het met de jongste partner niet zo is. Daarom is het goed om samen eens af te vragen of er in deze is een aanvoelen is van elkaar. Weliswaar dat er gezegd wordt dat liefde grenzen en kloven overwint door bruggen te bouwen, toch is het ook goed hier een bepaalde nuchterheid te betrachten.

Vanuit Gods Woord zijn geen bezwaren te vermelden. Daar gaat het om de levensvraag of beide partners het geschonken verlangen kregen om samen de Heere te dienen en dat omdat de Heere het vraagt. Dan zal het vraag zijn of we elkaar, ondanks het behoorlijk leeftijdsverschil, elkaar uit de hand des Heere mochten ontvangen. Als dat zo is dan zal de Heere Zelf wegen banen of ook wegen afsluiten. Beide zaken moeten eerlijk onder ogen gezien worden. Vraag is niet: wat willen wij, maar wat wil de Heere. En de weg die de Heere met een mens gaat is een weg die voor het vlees het moeilijkst is.

Toch vind ik het ook moeilijk om deze vraag zo te beantwoorde, omdat ik geen achtergronden weet, die in een persoonlijk gesprek wellicht naar voren zouden komen om zo een advies gemakkelijker te maken.

Maar dit mag wel de vraag zijn: is het ons in alles om onszelf of om de Heere te doen. Als dat laatste dat zo mag zijn, dan zal de Heere Zelf in deze wegen banen, dwars door eigen onmogelijkheden heen, en dan zal het goed zijn. Dat vraagt om een gebedsleven op de knieën. Jullie dat van harte toegebeden.

Ontvang in alles de hartelijke groeten, Gode bevolen.

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

leeftijdsverschilverkering
geen reacties

Terug in de tijd

Gisteren sprak er bij ons een dominee over Mal 4:2 en hij zei hierbij dat als het het donkerst is, de Heere met Zijn lic...
geen reacties
25-12-2007
Is een studie psychologie een universitaire opleiding of heb je het ook in een lager niveau? Ik kan nergens het antwoord...
geen reacties
25-12-2007
Kunt u me helpen? Ik ben een jongen van 15 jaar en ik zit met een probleem. Ik loop pas stage en ik durf in de pauze nie...
geen reacties
25-12-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering