Matthew Henry-verklaring

Ds. W. Harinck / 1 reactie

26-02-2013, 10:19

Vraag

Aan ds. W. Harinck. Geachte dominee, u schrijft op dit moment stukjes in de Saambinder over de Matthew Henry-verklaring. Zelf ben ik (moeder van drie kinderen) deze verklaring stukje voor stukje gewoon simpel aan het lezen. Het is voor mij verrassend hoeveel stof we hieruit krijgen tot nadenken. Deze verklaring is zo volledig! Wij proberen onze oudste zoon van twaalf 's avonds zijn Bijbel en dagboek te laten lezen en 's ochtends een paar regels uit zijn Bijbel en dat mee te nemen in zijn ochtendgebed (dit doet hij overigens nog heel trouw). Echter, we begrijpen maar al te goed dat de teksten zonder uitleg zo ontzettend moeilijk kunnen zijn. We beseffen ook terdege dat zonder Gods Geest de beste verklaring niet werkt, maar toch staat er duidelijk dat dat de Heere d.m.v uitleg wil werken. U begrijpt vast al waar ik heen wil. Wij zijn ontzettend blij met onze Statenvertaling en zoeken ook geen ander. Is er daarom niet een mogelijkheid dat de verklaring van Matthew Henry herschreven wordt? Dus niet opnieuw vertaald, maar HERschreven. Zodat het oude Nederlands wordt omgezet in hedendaags Nederlands. Ik snap dat dit een enorme klus is, maar toch denk ik dat als onze jongeren deze verklaring zouden gaan lezen, er zoveel meer duidelijkheid komt op wat ze lezen. Het is uiteraard een groot boekwerk, maar wie weet is er dan zoiets als een Matthew Henry app. Dit is natuurlijk niet iets wat van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden, maar de komende generaties zullen het misschien wel kunnen gebruiken.

Antwoord

Beste moeder,
 
Goed om te horen hoe u de huisgodsdienst probeert inhoud te geven. De verantwoordelijkheid die wij als ouders voor onze kinderen hebben is niet gering. Bij de doop hebben we immers een belofte afgelegd om hen op te voeden in de vreze des Heeren. Dat is onmogelijk in eigen kracht. Zonder het gebed om Gods zegen en de werking van Zijn Geest zal het niet gaan.

Het gebruik van een zuivere vertaling van de Bijbel en een betrouwbare uitleg is daarbij ook van groot belang. Goed om te horen dat u de rijkdom ontdekt van de Verklaring van Matthew Henry. Uw suggestie is sympathiek. Graag zou ik die ondersteunen. Mogelijk zou het opnieuw vertalen van de Engelse vertaling in hedendaags Nederlands het beste zijn. Daar zijn echter wel mensen en middelen voor nodig. Je komt dan terecht bij Uitgevers e.d. Je ziet dat er preken en andere theologische werken van Engelse oudvaders opnieuw worden vertaald en uitgegeven. Hopelijk wordt dit t.a.v. Verklaring van MH ook opgepakt.
 
Met vriendelijke groet,
Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

 • Geboortedatum:
  24-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingenMatthew Henry
1 reactie
Pientje
27-02-2013 / 15:16
Hoi,
Ik heb de Mattew Henry 2delig. Het voordeel is: prettig leesbaar, doordat het duidelijk/hedendaags Nederlands is. Daarnaast is hij kernachtiger, doordat de bijbelteksten er zelf niet in opgenomen zijn+ doordat het gewoon kernachtiger beschreven is.
Je hebt daar trouwens ook een CD-rom van.

Terug in de tijd

Ik werk met ongelovige cliënten namens een (christelijke) organisatie. Cliënten weten dat ik gelovig ben. Regelmatig geb...
2 reacties
26-02-2020
Twee weken geleden heb ik besloten psychische hulpverlening te zoeken. Al langere tijd heb ik last van negatieve stemmin...
geen reacties
27-02-2019
Genesis 19. Is het rechtvaardig wat Lot zegt, om zijn dochters te geven aan de inwoners van Sodom (zie vers 8) i.p.v. de...
geen reacties
26-02-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering