Zekerheid over mijn zaligheid

Ds. R. van de Kamp / 5 reacties

19-02-2013, 10:01

Vraag

Ik ben ontzettend angstig. Al lange tijd heb ik hier last van. Op dit moment houdt vooral de wederkomst mij heel erg bezig. Ik ben heel erg bang dat dat heel snel gebeurt en dat terwijl ik er nog niet klaar voor ben. Ik zou er heel graag klaar voor willen zijn, maar ik heb geen idee hoe ik tot God kan komen. Natuurlijk heb ik dit al vele malen gehoord, gezien en gelezen, maar het lijkt wel alsof het niet voor mij kan. Ik zou graag willen dat ik zekerheid had over mijn zaligheid. Ik zou heel graag willen dat ik wist dat mijn zonden mij vergeven zijn en ik een kind van God ben, maar ik lijk niet tot die zekerheid te kunnen komen. Mijn vraag is wat ik moet doen met de angst die mijn leven beheerst en hoe ik de Heere Jezus kan leren kennen?

Antwoord

Beste vriend(in),

Een indringende vraag! En ook een noodzakelijke vraag. Wees er blij mee dat deze vraag je bezig houdt. Ook al is het niet fijn, want het maakt je angstig, zoals je schrijft. De eerste vraag die ik voor je heb is: heb je niemand in je omgeving waarmee je over deze dingen kunt spreken? Een predikant of ouderling, ouders, een vriend of kennis? Jouw vraag kan niet eenvoudig met één antwoord worden afgedaan. De Heere wordt gevonden. Om iets te vinden, moet je zoeken. En dan is het goed als er iemand is die je daarbij kan helpen en raad geven. Dus zoek iemand, waarmee je je vragen en nood kunt delen (zie Job 33:23, 24).

Je hebt geen idee hoe je tot God kan komen. De Heere Jezus zegt: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij" (Joh 14:6). Dus wij kunnen alleen door Christus tot God komen. Maar jouw vraag is tegelijk: hoe kan ik de Heere Jezus leren kennen? Dat kan alleen door Zijn Woord. Daarin maakt Hij Zich bekend tot zaligheid. Zoek je Hem in Zijn Woord?

Ongetwijfeld zullen mensen je goedbedoelde raad geven. De één zal zeggen dat het een werk van God is en dat je dus maar rustig moet afwachten. Misschien adviseert een ander dat je er maar veel om moet vragen. Een derde zegt dat je Jezus moet aannemen en gewoon op Hem vertrouwen. Je wilt graag horen wat je moet doen! Een spoorboekje, waar je reis in uitgestippeld wordt...

Ik wijs je een weg die uitnemender is! De Heere Jezus had Zich teruggetrokken om te bidden in de hof van Gethsemané. Als Judas met zijn mannen naar Hem toekomt, dan gaat de Heere Jezus uit de hof (Joh 18:4). Hij gaf Zich gewillig over in de handen van Zijn vijanden. Hij gaf zich over in de handen van zondaren, zoals Mattheüs en Marcus schrijven! Waarom? Opdat zondaren zich over zouden geven in Zijn handen. Heb je Zijn handen wel eens gezien? De littekens van Zijn lijden zullen te zien zijn tot in alle eeuwigheid! Daarom zal Hij het voorwerp van eeuwige verwondering zijn. Hij heeft Zichzelf gegeven! Vrijwillig! Hij vraagt aan Judas en zijn mannen: Wie zoekt gij? Als zij Hem zoeken, dan zegt Hij: "Indien gij dan Mij zoekt, zo laat deze heengaan" (Joh 18:8). Hier zie je Zijn plaatsvervangend werk. "Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven" (zie Avondmaalsformulier). Ik voor u! Niemand wordt uitgesloten, ook jij niet! "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem" (1 Joh 4: 9). De Heere zoekt je dood en ondergang niet, maar je behoud (Ez. 33: 11)! Kan je die onbegrijpelijk liefde bevatten?

Met hartelijke groet en Gode bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloofszekerheidwederkomst
5 reacties
1a2b3c
19-02-2013 / 10:57
Luistertip: http://www.groeieningeloof.nl/wat-is/
Alexander91
19-02-2013 / 15:47
Voor de vraagsteller. Ik ben het geheel met de dominee eens, die wijst op de woorden van Christus: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij" (Joh 14:6). Zoek Hem in Zijn Woord. Zoek Hem toch niet in je eigen hart, alsof Hij daarvandaan moet komen. Hij moet vanuit het Woord in je hart terecht komen. Uit jou komt toch niets goeds?
Lees je eigen vraag eens over. Kijk eens naar de werkwoorden en onderwerpen: "ik wil" "ik moet". Waarom zoek je je zaligheid in jezelf? Zei Christus tegen zijn discipelen: "Volg je eigen hart" of "Volg de zekerheid in je hart"? Nee! Christus zei: "Volg Mij"! En vol twijfel en met nog zoveel te leren, besloten Petrus en de anderen Christus te volgen, zich te bekeren van hun oude vertrouwde leven, om hun heil buiten henzelf te zoeken. Voor hun was het hun eigen keuze. Christus wist het beter: Zijn oog was op hen gevallen, en het was Zijn bevel. En hadden ze toen volledige zekerheid na deze bekering (of is Christus gehoorzaam achterna gaan geen teken van bekering?)? Nee hoor, zelfs de discipelen hadden die zekerheid niet. Filippus vroeg niet voor niets later aan Christus: Laat ons de Vader zien, en het is ons genoeg (lees evangelie van Johannes). Filippus wilde zekerheid, hij wilde een wonder, en geen twijfel meer. En Petrus? Terwijl hij Christus volgde, verloochende hij Hem toch driemaal. Ook Petrus twijfelde, maar God twijfelt niet: Hij leidt Zijn schapen keer op keer terug naar Zijn Stal.

Ik wil je echt aanraden: Zoek Hem in Zijn Woord. Vertrouw mij niet op mijn woord, maar lees Zijn Woord alsjeblieft! Vertrouw met deze zaak zelfs niet de kerk waar je in zit. Zijn Genade en Vergeving vind je alleen in de Bijbel. Zijn Redding is een zaak tussen God en jou. Laat je niet leiden door mensen die het goed bedoelen. Gooi je aangeleerde verwachtingen weg. Wacht niet op een Paulusbekering, want dan ben je net als Filippus die de Vader wilde zien. Filippus wilde zekerheid in zijn hart, maar Christus zei hem in het gezicht, dat hij de zekerheid die hij wenste, hier op aarde nooit zo zal ontvangen. Verlang zelf dus niet naar een bekeringsverhaal. Besef dat God nu gehoorzaamheid van je vraagt. Zoals de meester des huizes heeft Hij je nu een uitnodiging gestuurd (lees mattheus 22 eens). Wijs je die ook vandaag weer af omdat je niet aan de door mensen opgelegde maatstaven voldoet? In de uitnodiging staat: "alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft". Als alles klaar is, en je gelooft dat God bestaat, waarom kom je nog steeds niet naar de bruiloft?
Besef dat elke keer dat je niet aangaat aan de avondmaalstafel, dat je dan Hem verloochent, zoals Petrus deed. Zie het avondmaal niet als een hangende bijl: de test of je hoofd erafgaat zodra je aangaat. Zij die zich waardig achten (in orthodoxe kringen: die een goed gepolijst bekeringsverhaal hebben, en goed gekleed gaan en zeker ook dat heel goed weten van zichzelf), die eten onwaardiglijk, en zij die zich onwaardig achten (als de zich vernederende tollenaar (naast de zichzelf verheerlijkende farizeer/wetgeleerde)) die zal Hij waardig achten en geenszins uitwijzen.

Om te geloven hoef je niet alles te weten. Het enige wat je moet weten, is dat je eigenlijk niets weet, en dat de enige zekerheid komt uit Zijn Woord. Zoek het daar ook! Christus beveelt je vandaag de dag weer: Volg Mij! Ga Hem achterna, net als de discipelen, die Hem en de diepte van Zijn Liefde nog nauwelijks kenden. Hij zal het je leren, en zekerheid komt dan vanzelf, totdat de zekerheid volmaakt zal worden, als we bij Hem zullen komen, en Hij ons boetekleed aan zal trekken wanneer we voor de Rechter moeten verschijnen. Jezus redt!
altijdwat
19-02-2013 / 23:39
Ik vraag me bij je verhaal af of je vaker deze angsten hebt gekend. Of misschien dit angstige gevoel, maar wel steeds een ander onderwerp. Het is goed dat je met je angst naar Jezus gaat, en dat je Hem zoekt in je nood. Daarnaast zie je wel vaak dat christenen met angst-klachten deze vaak relateren aan geloofszaken. Dus als je zelf een patroon van angst ziet (terugziet) waarin deze klachten heftig zijn en weer afnemen zou je ook hulp kunnen zoeken om (los van het geloof) je angstproblemen op te lossen. God trekt mensen in liefde naar zich toe. Niet door middel van angst. Het is Zijn liefdedienst, geen slavendienst uit angst voor de wederkomst.
Alexander91
20-02-2013 / 10:10
De vraag opnieuw gelezen hebbende in het licht van de reactie van altijdwat (ik ben het met je eens), lees ik heel erg dat je (de vraagsteller) gewoon eeuwig wil leven. Je bent bang voor de dood. Je bent bang om jezelf te verliezen. Dat is een angst die in iedereen leeft. Eenmaal moeten we allemaal door de dood heen gaan.
Jezus zegt dat wie bereid is zijn leven te verliezen, die zal het behouden. Als je angst je drijfveer tot Hem wordt, dan heb je geen solide basis. Zijn liefde voor jou moet de drijfveer tot Hem worden en zijn. Bouw je huis niet op het zand van je hart, maar op Jezus, ons eeuwig fundament.
1a2b3c
20-02-2013 / 10:32
Het maakt totaal niet uit wat de drijfveer is waarom iemand tot Jezus komt.
Opb.22:17 ... en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
Ezch.33:11 ... Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven...
2Kor.5:11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof....
Joh.6:37 .... en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.

Zijn liefde trekt, de dreiging drijft. De één ziet meer de liefde en de ander wordt meer gedreven door de angst, zoals de stokbewaarder bijv.

Terug in de tijd

Wat is geloven?
geen reacties
19-02-2007
Mijn vriend (27) en ik (23) kennen elkaar nu bijna 2,5 jaar, waarvan we iets meer dan een jaar verkering hebben. We kome...
7 reacties
19-02-2011
Ik ben heel bang dat als ik een fout maak op mijn werk dat ik dan ontslagen word. Ook dat ik nooit meer ergens aan de ba...
4 reacties
19-02-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering