Antichrist: één iemand of hele groep?

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

05-12-2005, 00:00

Vraag

Ik heb een paar vragen over de laatste dagen. Is er een opneming van de heiligen vóór de grote verdrukking? Is de antichrist één iemand of is het een hele groep?

Antwoord

Beste vrager,

Je stelt twee vragen, i.v.m de wederkomst. De eerste gaat over een opname van de gemeente voorafgaande aan de grote verdrukking. De tekst waar voorstanders zich op beroepen is het gedeelte van 1 Thess.4;13-18. Daar handelt Paulus over de wederkomst van Christus. De vraag is: zullen gestorven gelovigen in het nadeel zijn vergeleken met hen die nog zullen leven bij de wederkomst. En dan antwoordt Paulus heel eenvoudig dat de gestorven gelovigen zelfs eerder dan de nog levende gelovigen opgenomen zullen worden Maar, dat gebeurt bij de wederkomst van Christus. Er is één wederkomst in de bijbelse voorstelling. Deze uitleg van Paulus wil voor de lezers bemoediging zijn en vertroosting.

De zogenoemde Chiliasten lezen meer in de tekst dan er staat. Zij denken dat er in dit gedeelte een eerste komst is van Christus, zonder zichtbare triomf. De tweede zou dan staan in 2 Thess.2:3-12 met een duidelijke triomf. De eerste zou dan alleen de gestorven gelovigen opnemen. En bij de tweede de levende gelovigen. Zoals boven gezegd is, is er voor deze opvatting bij nuchtere exegese geen plaats. Wil je zich meer verdiepen in deze materie dan verwijs ik je naar het boek van dr. D.Visser: “Paraklese in het perspectief van de parousie” (het gaat over de betekenis van de wederkomst zoals die in enkele gedeelten van de brieven aan de Thess. Aan de orde komt) Uitgeverij ;Groen, Heerenveen.

De tweede vraag die je stelt gaat over de Antichrist. Is hij een persoon of een hele groep? De teksten in Gods Woord geven aan dat het gaat om een persoon. Zoals de Christus een persoon is, zal ook de na-aper van Christus een persoon zijn. Dominerend is in de eindtijd, het beest uit de zee, de Antichrist, Openb.13. Hij zal bewust tegen God en Christus ingaan. Hij heeft een nauwe band met de Satan. De draak geeft hem zijn macht en zijn troon. Hij wordt door de duivel aan zijn macht geholpen. De antichrist zal een wereldrijk stichten, waaraan niets meer van de hemel te vinden zal zijn. Hij zal als een god zitten in zijn tempel. Hij zal zich openbaren in de tijd direct voorafgaande aan de wederkomst van Christus. In alle tijden zijn er wel antichristelijke trekken vertoond in allerlei stromingen en personen. Johannes heeft het over antichristen (voorlopers van de Antichrist). De valse godsdiensten en ideologieën zullen meewerken aan de komst van de Antichrist.

Laten we vooral de Christus verwachten. Wie Hem verwachten zullen niet beschaamd worden. Zie ook De Antichrist door dr. R .J. van der Meulen, J. H. Kok. Kampen.

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

antichristOpname van gemeente
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over vasten. In de Bijbel is vasten heel normaal en in de ondergrondse kerk is het ook heel gebruikelij...
3 reacties
05-12-2011
Mijn man en ik overwegen om een vakantiewoning te kopen en deze te verhuren. Als zelfstandige wordt dit dan onze pensioe...
geen reacties
06-12-2019
Met onze Bijbelkring hebben we de gelijkenis uit Lukas 12:35-38 behandeld. We hebben er uitvoerig bij stilgestaan. Toch ...
geen reacties
05-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering