Sion wordt door recht verlost

Ds. J.A. van den Berg / 2 reacties

11-01-2013, 14:37

Vraag

Onze predikant zei dat liefde voor het recht van God, allemaal emotie is. De liefde van Christus ligt achter het recht. Hoe weet je dat iets van Christus is? En hoe gaat het in z'n werk om deze echte liefde tot je deel te krijgen? Sion wordt door recht verlost! Hoe kan je zo gelukkig zijn op dat moment van liefde, terwijl dit dan blijkbaar emotie is? Hoe herken ik dit, zodat ik mij nooit zal vergissen?


Antwoord

Beste vriend of vriendin,

In je vraag hoor ik een verlangen naar echtheid en zekerheid. Het is voor mij niet duidelijk in welk verband jullie predikant deze uitdrukking heeft gedaan. Dus dat voorbehoud wil ik maken bij het ingaan op de vraag. Mogelijk heeft hij er een uitleg omheen gegeven die ik nu niet weet. In het algemeen mag je volgens mij niet zeggen dat liefde voor het recht van God allemaal emotie is. Ik ben er van overtuigd dat deze liefde een vrucht kan zijn van een leven met de Heere. Als we de Heere liefhebben, dan zullen we ook Zijn recht liefhebben.

Waarschijnlijk bedoelt de predikant dat je geen grond voor de zaligheid moet maken van iets buiten de kennis van Christus Zelf. Je stelt dan ook de belangrijke vraag hoe je deel krijgt aan de liefde van Christus. Dat gebeurt door het inzien van je zonde en met je zonde te vluchten tot Christus om vergeving en verlossing te ontvangen. Zo wil de Heere je zonde vergeven op grond van Zijn werk. Christus heeft alles volbracht uit onmetelijke en onbegrijpelijke liefde. Die liefde ga je zo steeds meer kennen.

Sion wordt door recht verlost. Het betekent dus dat je niet je schuld probeert te bedekken, maar erkent. Als je dat doet, is dit een werk van de Heilige Geest in jou. Die Geest maakt ook dat je al je vertrouwen gaat stellen op Christus en Zijn volbrachte werk. In Gods Woord wordt de Heere Jezus aangewezen als een volkomen Verlosser. Op Hem leer je rusten en op Hem alleen.

Wat er in jouw leven is gebeurd op dat moment van liefde, kan ik moeilijk beoordelen. Maar dat is ook niet zo erg. Die ervaring is niet de grond voor je zaligheid. De grond ligt buiten je zelf in Christus betalend sterven. Daar moet en mag je knielen als een arme zondaar in je zelf, elke keer weer. Zo zal de Heilige Geest steeds meer de zekerheid werken uit het Woord in jouw hart dat Christus genoeg heeft gedaan, ook voor jou.

Ontvang mijn hartelijke groet,

Ds. J. A. van den Berg,
IJsselmuiden

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

emotiegeloofszekerheidverlossing
2 reacties
Samanthi
11-01-2013 / 16:29
Fijn antwoord, alleen Christus is de grond van je zaligheid.
juni
15-01-2013 / 18:17
wat zou ik graag onder deze preek hebben gezeten. mooi antw v d ds.

Terug in de tijd

Mij viel tijdens een doopdienst deze zin op in het doopformulier (zoals zo vaak: heel vaak gehoord, maar nooit bij stilg...
5 reacties
12-01-2018
Ik zit in het examenjaar van vmbo-4. Ik wil hierna de opleiding OA gaan doen. Het is alleen nog niet duidelijk op welke ...
6 reacties
11-01-2012
Hoe kan ik op een goede manier wandelen met God? Een jaar geleden heeft God mij stilgezet en sindsdien staat Hij op de e...
6 reacties
11-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering