Dag bijgewoond van Open Doors

Ds. P. van der Kraan / 5 reacties

13-11-2012, 16:29

Vraag

Ik heb een dag bijgewoond van Stichting Open Doors. De muziek stuitte mij tegen de borst, maar de buitenlandse sprekers maakten erg veel indruk op me. Mensen die bij ondervinding weten wat verdrukking is. Ik heb Anne van der Bijl ook horen spreken en hij spreekt ook aan. Echter zijn boekje "En God bedacht zich" komt mij remonstrants voor. Klopt dat? Bijvoorbeeld op de achterkant van het boek: "Zal God zich bedenken, als wij Hem erom vragen? Die gedachte is onverdraaglijk voor mensen die menen dat God doet wat Hij wil en niet van Zijn plannen afwijkt. Ze denken dat God werkt volgens een onveranderlijk draaiboek. Anne van der Bijl noemt dit christelijk fatalisme, een dwaling die christenen verlamt. God is onveranderlijk, ja maar alleen in Zijn aard, karakter en bedoelingen. Zijn plannen zijn plooibaar. Hij luistert naar Zijn kinderen, als die Hem vragen onheil af te wenden." Einde citaat. In zijn boek verwijst Van der Bijl onder andere naar Exodus 32: 9,11 en 14.

Antwoord

Hoewel ik zelf de Open Doors-dag in Zwolle niet heb bijgewoond, heb ik van verschillende mensen die er wel geweest zijn en die ik betrouwbaar acht voor wat betreft hun weergave van deze dag, een soortgelijk verslag vernomen als jij van deze dag geeft. De muziek was bepaald niet hun keuze, maar de getuigenissen van buitenlandse christenen waren indrukwekkend.
 
Het boekje van Anne van der Bijl dat je noemt, ken ik niet en ik het vind het riskant om een citaat los van zijn verband te beoordelen. Ik weet niet goed wat Anne van der Bijl er precies mee bedoelt. Dat is de reden dat ik niet zomaar kan zeggen dat dit remonstrants is. Trouwens: de Bijbel lijkt op eenzelfde manier over God te spreken, bijvoorbeeld in Genesis 6:6 waar geschreven staat dat het God berouwde dat Hij de mens gemaakt had. Heeft God berouw? Als dat zo is, is Hij veranderlijk en dat bestaat niet! Toch staat het in de Bijbel. En wat betreft verdenking van remonstrantisme: de bekende baptistenprediker Spurgeon zou er dan wellicht ook voor in aanmerking komen, want hij heeft ooit eens gezegd/geschreven dat als hij wist dat er nog één uitverkorene zalig kon worden, hij alles op alles zou zetten om te weten dat hij die ene uitverkorene was. Zoiets is volgens de dogmatiek evenmin mogelijk. Het wordt echter anders als je het verband leest waarin Spurgeon dat zegt.

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief
5 reacties
jsml
13-11-2012 / 17:09
Mag ik de vraagsteller vragen of hij/zij wel eens bid??
Of bid u: (ik bedoel het niet oneerbiedig) "Geef ons heden ons dagelijks brood, dat U toch al van plan was om te geven..." ???
Is God soms een robot, of is het alsof wij tegen een muur staan te bidden???
Natuurlijk, Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend (Hand. 15:18), maar denken wij dit te kunnen begrijpen om daar andere zaken tegen af te strepen??

Naast Exodus 32, wat een heel sterk voorbeeld is, zijn er zoveel voorbeelden waar God Zich 'om laat praten'.
- Gen. 19, Lot moet eerst naar het gebergte vluchten, maar hij weet het voor elkaar te krijgen dat hij naar Zoar mag.
- Jes. 38, Hizkia moet sterven, maar nadat hij huilend God heeft aangeroepen krijgt hij 15 jaar extra.
- Jona, Ninevé zal omgekeerd worden, maar als de inwoners van Ninevé zich bekeren bedenkt God Zich.

Ja, God luistert wel naar ons! Hij 'daagt' ons zelfs uit om Hem 'uit te proberen': Maleachi 3:10 "Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen."

Beste vraagsteller, denk alsjeblieft niet zo verkrampt over God. God is Liefde. Liefde is niet verkrampt....
Boaz
13-11-2012 / 17:41
'Zal God zich bedenken, als wij Hem erom vragen?'

Gen 5: 21
2 Sam. 24:25
1 Kron. 5:20
2 Kron. 33:13
Ezra 8:23
Jes. 19:22
hk1
13-11-2012 / 19:00
Vraag aan vervolgde christenen of God zich laat verbidden.
Zeker weten dat hun antwoord "ja" is.
Juist zij hebben een groot geloof in de verhoring van het gebed.
En wat de muziek betreft, laat dat niet afschrikken maar bijzaak zijn.
De lofprijzing van God mag gehoord worden toch?

In landen waar het christendom enigszins gedoogd wordt, wordt absoluut niet ingehouden op
de lofzang. Zij brengen in hun spreken en zingen uitbundig God de eer.
Ons tot voorbeeld en schaamte misschien. ( tenminste bij mij )
jmb
13-11-2012 / 22:29
Als God Zich niet zou 'bedenken' en Zijn plannen en doen onveranderlijk is laten we dan maar stoppen met bidden, want wat voor zin heeft het dan?
En de muziek was inderdaad anders dan u (en ik ook) gewend bent bij christelijke bijeenkomsten, maar is het dan direct niet goed? Handgeklap, snarenspel enz. zegt ook de Bijbel en als ik kijk naar de teksten van de liederen valt daar geen kwaad woord over te zeggen m.i.
Persoonlijk vond ik het bijzonder dat er christenen uit alle kringen waren van 'zwaar gereformeerd' tot het andere 'uiterste'. De één zingt ingetogen mee terwijl de ander zijn handen naar de hemel heft en het uitjubelt. Allebei prima lijkt mij...

Kon er altijd maar zo'n eenheid zijn... Konden we altijd maar allemaal tegelijk samenkomen ipv ieder naar zijn eigen kringetje...
dkw
14-11-2012 / 08:42
En aangaande de muziek, vergeet niet dat de "refo's" een subcultuur zijn in een cultuur.
Wij kunnen niet van alle andere culturen verwachten dat ze psalmen op hele noten gaan zingen, andere culturen die gelovig zijn hebben een hele andere kijk en smaak op en van muziek en vinden de "refo" muziek verschrikkelijk.
Het zijn allemaal losse culturen met eigen gewoontes en tradities met onder andere muziek, laatje daar dus niet van afleiden.

Terug in de tijd

Zou evangelist van Dooijeweert het boekje 'Daar horen jullie ook bij' van ds. Lohuis eens in zijn geheel willen doorneme...
geen reacties
13-11-2017
Anderhalf jaar geleden is er een vrouw uit onze gemeente verwijderd omdat zij een relatie had buiten haar huwelijk. Eers...
geen reacties
13-11-2019
Ik zit met een probleem. Ik ben 24 jaar, nu bijna twee jaar getrouwd met mijn man van 27 en na onderzoeken is gebleken d...
geen reacties
13-11-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering