Bijbel als Gods Woord

Ds. W. Arkeraats / 1 reactie

12-11-2012, 13:32

Vraag

Ik heb een vraag over de Bijbel als Gods Woord. Laatst hoorde ik via een vereniging iemand zeggen dat het helemaal niet zo is dat de Bijbel Gods Woord is, maar dat de Bijbel het woord is waarin we kunnen lezen hoe God werkt. Het gaf mij verwarring. Hoe moet ik dat zien?

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik kan me goed voorstellen dat je in verwarring werd gebracht door bovenstaande opmerking. Laat ik maar proberen er wat ‘tekening’ in te brengen.

Om te beginnen: we belijden dat de Bijbel het Woord van God is. Van het begin tot het eind. Zo spreekt de Bijbel ook over zichzelf. In de eerste artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staan daarover prachtige dingen.

Tegelijk kun je door vragen besprongen worden. Er staan soms heel moeilijke dingen in de Bijbel. Dan bedoel ik niet meteen die moeilijke gedeelten uit  bijvoorbeeld de brieven van Paulus.  Ik denk eerder aan alle vreselijke dingen, die beschreven worden, ook de zonden van Gods kinderen. Je loopt er tegen aan als je bijvoorbeeld het boek Richteren of Jozua leest.  Het eenvoudige geloof dat de Bijbel het Woord van God is, vraagt  ook weer overgave en geloof. Veel dingen gaan ons begrip te boven.  En toch houden we aan dat geloof vast.

Maar nu dat andere: is de Bijbel het woord waarin we kunnen lezen hoe God werkt? Ook dat is helemaal waar, maar het is helemaal geen tegenstelling, want in de Bijbel als het Woord van God lezen we bij uitstek van de grote daden van God. Zijn werken zijn ons bekend. Hoe Hij hemel en aarde geschapen heeft en alles onderhoudt. Hoe Hij Israël bevrijdde uit de slavernij en Zijn Kerk bouwt op het fundament van Christus’ werk. De Bijbel staat vol van wat God deed en doet. In die zin is er dus geen tegenstelling.

Ik weet niet, in welk verband bovenstaande opmerking is gemaakt. Maakte deze deel uit van bijvoorbeeld een lezing of was het een terloops gemaakte opmerking? 

Hoe dan ook: we mogen er aan vasthouden, dat we heel de Bijbel mogen zien als het Woord van God.

Ds W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

bijbel
1 reactie
dkw
12-11-2012 / 23:43
Een aanvulling,
Met de "Bijbel als Gods woord" word niet de SV of de HSV of de NBV bedoeld, maar de oorspronkelijke grondteksten.
Wat wij hebben zijn vertalingen, en ik ken een uitspraak: "vertalen is verraden" elke vertaling doet af van het orgineel.

Terug in de tijd

Aan ds. N. den Ouden. In een preek van uit 2 Koningen 4 heeft u iets gezegd over “Uw knecht, mijn man”, dat het ambt hog...
4 reacties
13-11-2015
Mijn vriend en ik hebben al eerder een relatie gehad, kennen elkaar al erg lang en zijn ook al wat ouder. Mijn vriend he...
geen reacties
12-11-2007
Ik zit met een vraag over werken op zondag. Ik hoop binnenkort te trouwen en te verhuizen en daarbij ben ik ander werk a...
4 reacties
12-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering