Boezemzonde en vergeving

Ds. J. Westerink / 1 reactie

27-10-2012, 12:05

Vraag

Vroeger wist ik dat God bij mij was en toen viel ik elke keer bewust in mijn boezemzonde. Maar dan kreeg ik berouw en werd het me vergeven. Maar toen las ik een keer van de zonde tegen de Heilige Geest en daar werd ik erg bang van. Want elke keer viel ik weer in mijn boezemzonde. Gelukkig werd het me elke keer vergeven. Toen las ik een keer van het bewust zondigen en werd ik weer bang voor de zonde tegen de Heilige Geest en nog steeds hielp God mij weer. Maar ik bleef bewust zondigen en elke keer werd het mij weer vergeven. Ik kreeg daardoor steeds minder angst voor de zonde tegen de Heilige Geest en ook steeds minder berouw. Omdat het me steeds vergeven werd. Laatst bedreef ik mijn boezemzonde weer omdat ik dacht, het wordt mij toch wel vergeven. Ik had daarna alleen een beetje angst voor de hel en ik had geen berouw en voelde geen liefde voor God. En ik bad om vergeving, maar ik merkte niks. Toen ging ik alle teksten die te maken hadden met de zonde tegen de Heilige Geest onderzoeken. Toen kwam ik bij Hebreeën 10:29 daar stond in de kantekening "onrein geacht heeft, Grieks gemeen; dat is, profaan, onheilig, Mark. 7:2; Hand. 10:14. Want hetgeen men verwerpt of verzaakt, dat houdt men voor onrein of onheilig in zaken van den godsdienst." Bedoelen ze met verzaken, dat je het geloof kan verzaken? Toen moest ik denken aan Saul. Heeft hij ook zijn geloof verzaakt? Later bad hij wel tot de HEERE, maar de HEERE antwoordde hem niet. En heeft Judas de zonde tegen de Heilige Geest bedreven? Ik weet het niet zeker, want hij had berouw over wat hij had gedaan. Nu is mijn vraag: heb ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan? Ik voel wel een beetje angst, maar niet echt veel. En ik durf en kan het niet echt geloven dat ik nog vergeving van zonden kan krijgen. En ik weet dat ik het niet verdien, maar ik bid toch nog voor vergeving van zonden. Ik weet dat ik me weer moet bekeren, maar zelf kan ik dat niet. Wat moet ik nu doen? Is dit zonde dat ik deze vraag stel? Dat denk ik, omdat als ik gebeden heb me dan iets rustiger voel maar dat gevoel is zo gauw weer weg. Wil iemand mij helpen? Uit de Christelijk Gereformeerde Kerk. Een jongen van 13.

Antwoord

Hallo vriend,
 
Jij stelt een heleboel vragen in jouw brief, vragen die om een antwoord roepen maar tegelijk ook vragen oproepen. Nadat ik je brief gelezen had dacht ik: ik zou best eens een poosje met jou willen praten. Uiteraard over de vraag waarom jij graag antwoord wilt krijgen van iemand uit de CGK, nu zo iemand ben ik. Maar ook over de vraag hoe jij als 13-jarige zoveel vragen hebt gekregen en wat je bedoelt als jij je brief begint met "vroeger". Begrijp je wat ik bedoel? Natuurlijk neem ik je vragen serieus, maar van mijn kant zit ik met de vraag hoe het komt dat jij op jouw leeftijd met zulke indringende vragen zit.

Op een paar dingen wil ik in ieder geval vast ingaan.Jij spreekt over een boezemzonde. Ik hoef niet te weten wat dat is. Maar ik vraag wel aan jou: hoe weet je dat dit zonde is? Om een voorbeeld te noemen: nogal al wat jongeren -jongens maar ook meisjes- worstelen op jouw leeftijd met het probleem van masturberen. Misschien is het bij jou heel iets anders, maar ik noem dit voorbeeld. Ze menen dat het zonde is, hebben misschien ergens gelezen dat men vroeger wel dacht dat dit zonde tegen de Heilige Geest is, hebben er daarom flink last van en zouden er wel van af willen, maar dat lukt niet. Geestelijk wordt dat een steeds groter probleem.

Alleen, waar staat in de Bijbel dat dit zonde is? Ik lees dat nergens. Het kan wel een verslaving worden waarbij je helemaal op jezelf gericht bent. Die gerichtheid op jezelf is niet goed. Je kunt zo vervuld worden van die drang om jezelf te bevredigen, om klaar te komen, dat dat je gaat beheersen. En als je dan later een vriendinnetje krijgt, dan loopt zij het gevaar dat je van haar een gebruiksvoorwerp wilt maken dat dient tot jouw bevrediging. Liefde is echter iets heel anders. Zij zoekt zichzelf niet. Ze wil de ander laten merken hoeveel je van haar houdt. Liefde wil dat de ander het goed heeft bij jou en dat is wat anders dan: als ik het maar lekker vind.

Maar goed, misschien gaat het bij jou over iets heel anders, misschien ook wel over iets dat de Bijbel zonde noemt. Daarvan zegt de Bijbel: Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Je ziet die woordjes "en laat" er wel nadrukkelijk tussen staan? Die belofte geldt voor elke zonde, ook voor die van jou. Heel nadrukkelijk staat er het woordje "zijn": zijn zonde. Als die zonde van jou echte zonde is -denk nog maar aan wat ik hierboven schreef- heb je die zonde oprecht aan de Heere als zonde beleden? En heb je, toen je merkte dat je steeds terugviel, de Heere gevraagd je te helpen om er tegen te strijden? Weet de Heere van jou dat je Hem geen verdriet wilt doen maar dat je tot Zijn eer wilt leven?

En dan de zonde tegen de Heilige Geest. Over dat onderwerp zijn hele boeken geschreven. Maar het komt kort en goed hier op neer, dat je het werk van God aan de duivel toeschrijft. Dat je willens en wetens van de Heere Jezus zegt dat Hij van de duivel bezeten is. Je veracht dan Zijn bloed, dat Hij gestort heeft op het kruis van Golgotha.

Die boezemzonde waar jij over spreekt, die doe je denk ik,  op momenten dat je alleen bent. Mag ik je een advies geven. Zorg dat er op die plek waar het elke keer weer mis gaat, een Bijbeltje ligt en zo mogelijk ook een goed dagboek voor jongeren. Lees daarin en bid de Heere om wijsheid en kracht om te zien wat Hij van je wil en om in Zijn weg te wandelen. Me dunkt: dat zal je rust geven.

En wanneer jouw probleem een heel ander probleem is, schrijf me gerust. Ik wil graag naar je luisteren en je een antwoord geven.
 
Ik wens je Gods zegen toe,
Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

boezemzondevergeving
1 reactie
Zaza
29-10-2012 / 18:13
Je kunt ook onverschillig worden onder de zonde en over wel/niet vergeving, om een andere reden. Als je berouw hebt over je zonde, komt dat door de Heilige Geest! Hij werkt dat in je. Maar... door elke keer de zonde te doen, bedroef je de Heilige Geest. Je blust Hem uit, langzaam maar zeker. Dat betekent dus dat Hij minder krachtig in jou werkt... en dat je minder berouw voelt. Dat is heel erg en je moet het ook belijden tegenover God. Maar het is geen zonde tegenover de Heilige Geest, zoals de dominee ook zegt.

Ik wil je een tip geven: Focus niet meer op die zonde, laat dat een beetje los. Focus je erop om meer van God te leren kennen door de bijbel te lezen. Wie is Hij daarin? Je geeft God dan de ruimte om in jou te werken. Dan doe je het niet meer zelf, maar kan God in jou aan het werk.

Een andere tip is dit: vertel aan iemand wat jouw zonde is, iemand die je echt vertrouwd. Dat haalt de zonde uit het donker en dat kan heel erg helpen. Zo was het bij mij in elk geval wel. Spreek af dat je hem/haar mailt, wanneer je weer gezondigd hebt. Op die manier wordt het 'erger' om te zondigen, omdat je weet dat dit eraan vast zit.

Maar vooral: laat je er door je angst/twijfel/verwarring over God niet van weerhouden om juist wel tot Hem te gaan! Hij wil je gebed horen. Hij wil je alles geven wat je nodig hebt.

Gods zegen!

Terug in de tijd

Ik ben 21 jaar en heb een jaar verkering met mijn vriend. Voordat we verkering kregen heb ik veel tot God gebeden en gev...
1 reactie
28-10-2015
Er was een tijd dat mijn leven vrij zorgeloos was. De laatste jaren is er echter veel gebeurd. Er zijn perioden geweest ...
3 reacties
27-10-2010
Beste Refoweb. Er worden veel vragen aan bepaalde personen gesteld, zoals aan ds. Vreugdenhil, ds. Simons, enz. Ik vraag...
2 reacties
27-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering