Geen afgelikte boterham

C. M. Chr. Rots - de Weger / 29 reacties

22-10-2012, 11:48

Vraag

Het lijkt alsof ik geen leuke en vlotte refo-jongens tegenkom die geen seks voor het huwelijk hebben gehad. Ik word er zo moe van. Als ik dan toch een relatie wil, moet ik dan maar iets opbouwen met een afgelikte boterham, of net zolang doorzoeken tot ik er wel een vindt die nog maagd is?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Nou, nou, je stelt nogal wat. Hebben de meeste jongens die jij kent seks gehad of is dit een algemene aanname? Vraag je zoiets meteen bij een kennismaking? En ja, wat is voor jou belangrijk, een "afgelikte boterham" of "een maagdelijk witte snee vers brood"?

Moet je persé een relatie vinden? Kun je niet zonder dat een leven opbouwen? Wat verwacht je eigenlijk van een relatie? Weet dat welk verleden ook, het altijd een rol zal blijven spelen in de toekomst! Omdat je ergernis meespeelt wanneer je niet vergeven kunt! Je kunt grensoverschrijdend gedrag -vooral dat op seksueel gebied- niet terugdraaien. Ook het jouwe niet!

Laat je motto bij een eventuele verdere zoektocht zijn: bezint eer ge begint! En bedenk dat liefde veel meer géven is, dan aan jezelf en eigen pleziertjes denken!

Groeten,
Marijke Rots

C. M. Chr. Rots - de Weger

C. M. Chr. Rots - de Weger

 • Geboortedatum:
  18-02-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Marijke leverde op 25-05-2017 haar 1000ste antwoord in de vragenrubriek af. Lees hier het jubileuminterview.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

maagdreformatorisch
29 reacties
dkw
22-10-2012 / 12:00
Ik hoop dat je niet boven degenen staat die al sex voor het huwelijk gehad hebben, daar moeten we juist onderstaan.
Het punt is dat als iemand echt beleid en spijt heeft van zijn zonden, dit toch geen probleem hoeft te zijn?
Deze zonden zijn niets erger dan als je een snoepje steelt uit de snoeptrommel vroeger van je moeder, het blijft hetzelfde.
Als iemand maar raak leeft voor het huwelijk is het een ander verhaal, maar als dit in liefde is gebeurd en met oprecht spijt, lijkt mij dat het geen probleem hoeft te zijn.

Afgelikte boterham, wat een term zeg...
loes
22-10-2012 / 12:22
Beste dkw

je vergelijking daar kan ik me niet in vinden. Ons lichaam is nog altijd een tempel van God. Al is zeker overal vergeving voor mogelijk maar denk er niet te gemakkelijk over!

Beste vragensteller, zoek rustig verder en verdiep je in mensen en haak niet gelijk af als er dingen zijn waar je moeite mee heb. En wat mw. Rots zegt liefde is veel meer geven dan nemen....
dkw
22-10-2012 / 13:07
Beste Loes,
In Gods ogen zijn alle zonden gelijk, of je nu sex voor het huwelijk hebt gehad of een keer gevloekt hebt of een keer overspelige gedachten hebt gehad, ja sterker, een keer overspelige gedachten staat gelijk aan de daad zelf in Gods ogen!

Dat het voor de mens meer gevolgen kan hebben, zeer zeker, maar dat zeg ik ook, als iemand er erg spijt van heeft (oprecht) wie zijn wij dan om daarover te oordelen?
drj
22-10-2012 / 20:04
Tja, afgelikte boterham...
Fijn dat je er zelf geen bent. Bedank God maar vast dat je het een stuk beter doet dan al die tollenaars.
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk als je het jammer vindt dat het zo moet zIjn.
Aan de andere kant is het voor sommige mensen heel makkelijk de ene zonde te laten, terwijl ze met de andere de grootste moeite hebben. Heb daarom maar een beetje meer medelijden met al die "afgelikte boterhammen". Iedereen is ooit in zijn leven een vers broodje, maar sommige afgelikte gebakjes smaken misschien beter dan het nieuwe diepvriesbroodje dat je in gedachten hebt.

De oplossing is simpel, wordt kleuterleidster en sluit vriendschap met een jongetje van vijf en je weet zeker dat je de eerste vriendin bent (behalve zijn moeder natuurlijk...). Het enige nadeel is dat tegen de tijd dat hij 18 is jij een oudbakken broodje bent...
Gerard
22-10-2012 / 20:31
Ik vind het wat rare reakties. Het wordt de vraagstelster verweten dat ze bepaalde dingen afwijst en een jongen wenst die niet met x andere meisjes heeft geslapen. Dat lijkt me op bijbelse gronden heel terecht. Dat geen mens zonder zonde is betekent niet dat ze zomaar alles moet accepteren. Bovendien zijn deze jongens al gebonden ook al accepteren ze dat zelf niet. En nee ik ben niets beter, maar wat goed of verkeerd is, is niet realatief aan eiegn zonde. Het lijkt wel alsof de zonde hier wordt goedgepraat of afgedaan als: nou na ja iedereen die zondigt wel, dus kijk maar niet zo nauw.
Hanna
22-10-2012 / 23:48
Eens met Gerard; net alsof het normaal is dat er geen jongen meer te vinden is die maagd is!
Jezelf bewaren tot in het huwelijk is Gods doel met je leven, en nu zie je dat de zonde meer kapot maakt dan alleen bij jezelf!

@ vraagstelster; Bid God Zélf om een jongen die Hem vreest en van wie je mag houden, zoals hij is,
en als dat dan is zonder dat hij nog maagd is, vraag Hem dan om wijsheid om ermee om te gaan en hem te vergeven...!

@drj; je laatste zinnen zijn een beetje kinderachtig, vind je ook niet??
dkw
23-10-2012 / 09:08
@Hanna, Jezelf bewaren tot in het huwelijk is Gods doel met je leven? Pardon???
Ik denk dat God wel een ander doel heeft met ons leven, een veel belangrijker doel.

En natuurlijk is het heel verkeerd, maar deze zonde word zo enorm buiten proportie getrokken, het word vele malen erger geclassificeerd als bijvoorbeeld vloeken of een euro pikken.

Het is net afhankelijk hoe zo'n jongen er mee omgaat, heeft hij spijt oprecht en dergelijke.
Heb jij/ik wel eens overspelige gedachten gehad, dan zijn wij net zo erg als die jongens die al vooruitgegrepen hebben op het huwelijk, waar of niet? En wie kan zeggen dat hij niet deze gedachten gehad heeft?
Hanna
23-10-2012 / 09:26
Zou God Zijn geboden voor niets gegeven hebben?
daar zit een doel achter; wat Hij goed voor ons acht!
Dus ja, jezelf bewaren tot in het huwelijk is Zijn doel met ons; leven tot Zijn eer!
En wie Zijn geboden houd, vind daarin groot loon!

En dan gaat het nu niet om wat ik wel of niet gedacht heb,
de vraagstelster heeft gewoon gelijk dat ze zo'n jongen verlangt!
1a2b3c
23-10-2012 / 09:59
Het enige wat in sommige reacties buiten proporties getrokken wordt is de gezindheid van de vraagstelster.
Alsof je jezelf per definitie beter vind wanneer je de volkomen normale wens hebt een man te vinden die nog maagd is, wat een onzin zeg!
Voor zover uit de vraag op te maken gaat het helemaal niet over een bepaald persoon die ze niet kan accepteren vanwege seks met een ex.
Ze heeft gewoon bij voorbaat de wens om samen met haar toekomstige partner maagd het huwelijk in te gaan, en daar is totaal niets mis mee.
Ze zegt daarmee helemaal niet dat de ene zonde erger is dan de andere, maar geeft aan wat voor haar belangrijk is.
Mona
23-10-2012 / 11:55
Persoonlijk vind ik de toon van de vraagsteller, én de vraagbeantwoorder niet zuiver.
Want in beide wordt al een oordeel gegeven.
Als de vraagsteller het woord afgelikte boterham gebruikt, dan is de toon al gezet.
De beantwoorder begint met: Nou, nou...je stelt nogal wat...!
en dan is die toon ook al gezet...
dkw
23-10-2012 / 13:29
@Hanna, wie zijn geboden houd vind daarin groot loon?
Het spijt me, maar je kunt nog zo Gods geboden houden maar je zult daar geen groot loon in vinden, dat kan alleen door het werk van Christus.
Daarnaast leven wij niet meer onder de wet.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt." - Gal 3:13

Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden." - Gal 4:4-5

Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagogen voorgelezen.’" - Hand 15:19-30

"In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.’" - Hand 15:28-29

Wij, de heidenen, hebben nooit de wet van Mozes opgelegd gekregen.
Er zijn slechts 4 dingen wat we overgeleverd hebben gekregen namelijk:

1. Onthoud je van wat door de afgodendienst bezoedeld is.
2. Onthoud je van ontucht.
3. Onthoud je van vlees waar nog bloed in zit.
4. Onthoud je van het bloed zelf.

"De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade." - Rom 6:14

"Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft." - Rom 10:4

"Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat." - Col 2:16

"Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede." - Ef 2:14-15

"Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God." - Rom 8:14

En nog vele verzen in de bijbel.
Natuurlijk, de samenvatting is God liefhebben boven alles en de naasten als jezelf, en vooruit grijpen op het huwelijk is niet God liefhebben en de naaste als jezelf, en zeker gaat het tegen Gods geboden in.

Wat de vragensteller wil is haar eigen keuze, maar zoals 1a2b3c zegt, nooit maar dan ook nooit erboven verheffen, en dan de term afgelikte boterham...

Is een jongen die geen sex heeft gehad beter als een jongen die wel sex heeft gehad, dus gevallen is in zonde, en hier veel oprecht berouw over heeft?

Ik denk het niet.
zeeland
23-10-2012 / 14:08
Vraagsteller heeft wel voor een groot gedeelte gelijk....!!!
naam
23-10-2012 / 14:19
Nou, zeg, wat een veronderstelling/ vraag...!
Misschien begeef je je op totaal verkeerde plekken?!
Er zijn echt nog wel heel veel jonge mannen die willen leven naar Gods geboden en rein het huwelijk in willen gaan!!
Nogmaals: moet je niet op andere plekken je toekomstige levenspartner 'zoeken'?
En natuurlijk: alle zonden moeten beleden worden voor God maar we moeten ook niet gaan doen alsof het bijna gewoon is... Waar blijven we dan (met onze kinderen)? God is een rechtvaardig én vergevend God. Maar we moeten wel met alles wat in ons is, met Gods hulp, strijden tegen de zonde waarmee we God zo'n verdriet doen.
dkw
23-10-2012 / 14:49
@naam, dat ben ik met je eens maar....
Het lijkt erop of deze zonde erg bovengelicht is ten opzichte van andere zonden.
Als iemand vloekt vinden we dat erg maar verder niets, evenals een dubbeltje stelen of een grote mond tegen de ouders geven, het lijkt erop of deze zonde vele malen erger is dan andere zonden.
Geen enkele zonde is gewoon, en inderdaad moeten we met alles wat in ons is, met Gods hulp, strijden tegen de zonde, helemaal mee eens!
moedervan2
23-10-2012 / 14:51
Lieve vragenstelster,

Je zult wel denken: waar je het van verwacht, die laten je stikken. Sorry mensen die hier schrijven, maar de meeste reacties vindt ik ronduit schandalig...

Ik vind jouw woorden als 'afgelikte boterham' natuurlijk niet netjes, maar ik ben het wel met je eens dat er een enorme drempelverlaging heeft plaats gevonden vwb seks voor het huwelijk binnen christelijke kringen. Overal om me heen hoor ik van stellen die het toch doen ook al zijn ze nog heel jong, hebben geen trouwplannen, maar puur omdat ze nieuwsgierig zijn: rookhokken en fietsenhokken zijn beruchte plekken waar zich heel wat afspeelt op het VO. Het lijkt een soort van gewoon te worden dat je daar niet zo heel moeilijk meer over doet.
Daarom ben ik wel blij met jouw standpunt, want er is zoveel leed op dat gebied. Er zijn genoeg meisjes (ik ken ze persoonlijk) die zich toch laten overhalen, zij het met innerlijke onrust, die vervolgens later spijt hebben of in angst zitten als hun menstruatie moet komen. Ook heb ik er zelf persoonlijk in de bosjes zien zitten na een refoavond... nou dan zoek je het toch niet op verkeerde plekken lijkt me?? Het komt overal voor echt waar.
Laten we niet denken dat deze problemen niet spelen onder de pubers en adolescenten. Er is veel heel veel nood op dit gebied.

Mijn inziens is het taboe een grote veroorzaker. In welk gezin wordt nu echt open gepraat over seksualtiteit, net als over de cijfers op school of wat er gebeurd is die dag? Juist in elke fase van ontdekken tijdens het opgroeien is openheid noodzakelijk. Dat kan al heel jong, al op peuterleeftijd. Natuurlijk in elke oudere leeftijdsfase een genuanceerder aspect. Niet dat dat alles voorkomt, want als je puber toch wil kan hij het overal wel doen, maar samen praten over dat seks heel mooi is en waar wie het bedoeld is, maar dat het nou ook niet zo geweldig is dat je het niet kunt weerstaan.

Als je van seks iets geheims maakt, iets lacherigs... tja dan wordt het iets wat onderzocht moet worden. Seks staat dan zo hoog aangeschreven, DAT IS HET! Terwijl het gewoon bij het dagelijks leven van man en vrouw hoort.

@ vragenstelster: zoek een eerlijke jongen. Die zelf eerlijk daarmee komt als het in het verleden wel is gebeurd. Zoek een betrouwbare jongen. Zo'n jongen zal geen losbandig leven hebben geleid. Als een jongen toch uit is op seks met jou, zou ik gelijk een einde maken aan de relatie... zo iemand heeft geen respect voor God maar ook niet voor jou. Maar er is geen jongen die zonder zonde is. Je kunt een lieve reine jongen zoeken, maar ook die jongen gaat scheef op het 7e gebod al is het alleen maar in gedachten. En er zijn ook genoeg jongeren die dan wel geen gemeenschap hebben gehad maar elkaar wel hebben bevredigd. Hoe ver mag een jongen in jouw ogen dan zijn gegaan? Mijn gedachten zijn: er is niemand zonder zonde, wie 1 gebod overtreedt overtreedt alle... maar hoe is onze houding... losbandig of hebben we spijt over datgene wat fout ging. Bij dat laatste mag je dan ook vergeven en een start maken met die jongen. En stel dan zelf wel voor om rein te blijven tot aan de trouwdag. Ik hoop dat je nog eens zover zal komen en dan zul je ook merken dat jezelf rein bewaren echt niet zo gemakkelijk is als het lijkt en zul je ongetwijfeld meer begrip krijgen voor degene die toch hebben toegegeven! Gods zegen toegewenst in je zoektocht!
Gisela
23-10-2012 / 15:17
Moedervan2,

Helemaal eens. Het hoort (alleen) thuis in het leven van een man en vrouw.
Toch vrees ik de dag een beetje om daarover te moeten praten met mn dochter. Ik wil haar heel graag het goede mee geven, doe er mijn best ook voor, maar zelf ben ik opgegroeid met dat het taboe was en dat merk ik nog elke dag. Ik houd er vaak niet van, vind het best apart dat 'nette' mensen dit doen etc. Let wel, dat zit tusssen mn oren maar ik heb het er nog (5 jr getrouwd) moeilijk mee om mee om te gaan. Praat er wel veel met mn man over. Maar om er dan met de kinderen nuchter over te praten... Menigeeen zal dat met mij niet kunnen denk ik!

DKW, aparte reactie.. gebod 7 lijkt me nog steeds van kracht! (Tevens misschien de moeilijkste en meest bezondigde.)
dkw
23-10-2012 / 15:27
@Gisela,
Als je mijn reactie leest zie je dat zeker, juist het 7e gebod strafbaar is...
Verder helemaal eens met moedervan2, prachtige genuanceerde reactie.
Gisela
23-10-2012 / 15:32
DKW, Excuus zie het erbij staan. Hoewel verder niet met de reactie eens maar dat laten we rusten.
rosalientje
23-10-2012 / 16:01
moeder van 2:
Ik krijg de indruk dat het altijd de schuld van de jongen is als het misgaat op seksueel gebied.
'Er zijn genoeg meisjes die zich laten overhalen', ja, maar vaak zijn die meisjes net zo nieuwsgierig als de jongens. Alleen het feit van een mogelijke zwangerschap remt misschien nog een beetje. Vergeet niet dat er heel veel meisjes zijn (ook refo-meisjes) die zich wel wat minder uitdagend zouden mogen kleden. Dat is mijn mening. Verder ben ik het wel eens met je reactie.

dkw: Helemaal mee eens.
Als iemand vloekt wordt er negen van de tien keer niets van gezegd. Terwijl dat om de heilige Naam van God Zelf gaat.
Maar zodra er een zonde tegen het zevende gebod openbaar komt is dat zo ongeveer de ergste zonde die je doen kunt.
Vroeger, in de bijbeltijd, moest een vloeker gestenigd worden (Lev. 24, vanaf vers 10).
Die zonde werd dus niet minder zwaar gestraft dan de zonde tegen het zevende gebod.
Samanthi
23-10-2012 / 17:45
Wie meent te staan zie toe dat hij/zij niet valle.

ben het wel eens met bovenstaande reactie en vraag me ook af met wat voor soort jongens de vragenstelster omgaat.

Ook wil ik benadrukken dat er vaak meer achter zit als jongeren seksueel op vroege leeftijd actief zijn.
Vaak is er allang door volwassenen over hun grenzen heengegaan of hebben zij nooit geleerd of gehoord waar grenzen liggen, dit getuigt de steeds weer terugkerende vraag, hoe ver mag je gaan?

Oordelen doen we daarom maar niet en laten we eens goed naar onzelf kijken, zijn onze gedachten woorden en daden rein voor onze Heere?

Terug in de tijd

Toen Jezus stierf, waar was toen Zijn ziel? Was Hij toen in de hemel zoals voordat Hij mens werd?
geen reacties
25-10-2021
Hoe komt het dat God geen engelen gebruikt om het evangelie te verkondigen, maar zondige, zwakke en onwaardige mensen (d...
6 reacties
22-10-2019
Ik gebruik al jaren omeprazol eenmaal daags. Nu ben ik een sterke multivitamine gaan slikken i.v.m. te lage weerstand. M...
geen reacties
23-10-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering