Bidden of aansporen

Herziene Statenvertaling / geen reacties

13-10-2012, 15:13

Vraag

Ik wil een vraag stellen over de Herziene Statenvertaling (HSV). Bij ons in de kerk gebruiken we de HSV. Maar een predikant mag er voor kiezen om de Statenvertaling (SV) te gebruiken. Recent waren er twee verschillende dominees die de SV gebruikten, beiden om de reden dat het woord "bidden" in de HSV veranderd was naar een ander woord. Het ging om Lukas 15:28 waar bidden, aansporen geworden is. En om Romeinen 12:1 waar bidden oproepen geworden is. Beide predikanten vonden het "bidden" inhoudelijker, om de reden dat God Zich daardoor duidelijk nederig opstelt. Mijn vragen zijn: welke betekenis heeft het woord dat er in de grondtekst staat? Vertaalt de SV het inderdaad inhoudelijker? Welke reden is er dat de HSV hier voor een ander woord kiest?

Antwoord

Als we de Kanttekeningen lezen bij beide verzen wordt het al direct duidelijk dat dit woord (parakaloo) ook vertaald kan worden met "vermanen". Verder moeten we ons realiseren dat het "bidden" in de SV in het hedendaagse Nederlands niet meer hetzelfde betekent. Een betere vertaling is "smeken". De SV kiest dan weer voor "bidden" en dan weer voor "vermanen". De HSV heeft gekozen voor "smeken", "aansporen" en "ergens toe oproepen."

De volgende verzen zijn voorbeelden van de drie mogelijkheden.

Mattheüs 18:29: Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.

Handelingen 2:40: En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!

Handelingen 19:31: En ook sommigen van de oversten van Asia, die met hem bevriend waren, stuurden iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het theater te begeven.

Het is inderdaad waar dat de HSV soms anders kiest dan de SV, maar in die gevallen geven de KT duidelijk aan dat dat zeker mogelijk is.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois,
Global ICAP Coordinator
United Bible Societies

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

HSVStatenvertaling
geen reacties

Terug in de tijd

Er zijn momenten dat ik hele natte plekken onder mijn oksels heb. Ik schaam me hier echt voor. Als ik mijn jas uittrek d...
geen reacties
13-10-2008
Kunt u iets vertellen wat met “vrucht Heilig Avondmaal houden” inhoudt? Kunt u iets over deze vrucht vertellen? Is rust ...
geen reacties
13-10-2006
Weet u waar ik me erg over verbaas? Ik las het antwoord van ds. Heikamp en toen dacht ik: dan antwoordt een dominee niet...
geen reacties
13-10-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering