Overdopen in andere gemeente

Ds. H.H. Klomp / 1 reactie

01-08-2012, 10:31

Vraag

Ik heb een vraag m.b.t. het overdopen. Niet in de eerste plaats om het overdopen op zich, maar hoe zit dat als het niet in je thuisgemeente kan, dus dat je het dan in een andere gemeente laat doen? 'Mag' dat? En wat als je het zo door God geleid ziet/weet dat je het toch moet doen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Door de vakantie liet het antwoord even op zich wachten. Maar hier is het dan. Als je als baby gedoopt bent en je laat je overdopen, is het eerlijker om van die gemeente ook lid te worden. Volwassendoop kan wel en gebeurt ook in kerken van de gereformeerde gezindte. Maar dan ben je dus als baby nog niet gedoopt. Je twee keer laten dopen kan niet volgens de Bijbel.

Wie zich volwassen laat overdopen zegt eigenlijk dat de doop als baby niet echt was. Dat is naar de Heere toe op zijn minst een belediging van Gods goede bedoeling met de doop van het kleine kind. Tegenwoordig is overdopen in. Dat heeft te maken met onze emo-cultuur: Je moet iets  zelf voelen wil het waar zijn. Maar elke doop bevestigt niet jouw gevoel, maar Gods beloftewoord. Als je in een kerk waar de kinderdoop bijbels voorgestaan wordt jezelf wilt laten overdopen, is het eerlijker om naar die andere gemeente over te gaan.

Gods zegen toegewenst,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

overdoopvolwassendoop
1 reactie
waldboy
03-08-2012 / 07:51
Wat wil vragensteller nu eigenlijk?
Is hij/zij als kind gedoopt in de "thuisgemeente" en wil hij/zij nu gedoopt worden door onderdompeling?
Het advies om naar di andere gemeente over te gaan lijkt ij ook een goed advies en is, heel juist gezegd, eerlijker.

Als iemand gedoopt is in een gemeente met kinderdoop en zich in een andere gemeente met kinderdoop opnieuw wil latem dopen, dan is dat overdopen. Dat is echter niet nodig. Dergelijke gemeentes erkennen dezelfde doop.
Als iemand in een gemeente met kinderdoop zich later na bekering wil laten dopen door onderdompeling, dan kan dat alleen in een gemeente waar beide vormen van doop of alleen de volwassendoop worden erkent.
Beide vormen van doop kunnen ook heel goed naast elkaar bestaan. De ene vervangt of ontkent niet de andere.
Beide vormen van doop hebben een totaal andere vorm en betekenis.
De kinderdoop is een kerkelijke handeling waardoor een kind o.a. op het kerkelijk erf komt en vooruit wordt gezien na een eventuele bekering. Deze handeling is ook een eerste verantwoordelijkheid van de ouders.
De volwassendoopis een handeling die volgt op die bekering en laat zien dat iemand door die bekering het oude leven heeft afgelegd en een nieuw leven met Jezus is begonnen.

Terug in de tijd

Hoe komt het toch dat veel mensen, ook in de kerk, inclusief dominee/kerkenraad, er blijkbaar zo'n moeite mee hebben om ...
geen reacties
01-08-2003
Kan ik als belijdend lid van de Ger. Gem.  zomaar over naar de GGiN? Zo niet, wat zou ik dan moeten doen?
geen reacties
03-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering