De dood niet zullen zien

Ds. J.A. van den Berg / 1 reactie

18-07-2012, 15:39

Vraag

Beste dominee Van den Berg, hartelijk dank voor uw duidelijke en eerlijke antwoord op mijn vraag. Ik zit nog wel met een andere vraag. Er is over de dood niet veel bekend. Is het zo dat, als je sterft als kind van God, je dan direct in de hemel komt? Dit lijkt misschien een vreemde vraag, maar ik lees ergens in de Bijbel dat kinderen van God de dood niet zullen zien. Wat betekent dit? Iedereen zal toch de slaap van de dood eens slapen (Psalm 89)? Ik weet dat dit bij Gods kinderen ontslapen wordt genoemd, maar iedereen wordt toch ook eens uit de dood opgewekt? Hoe moet ik dit zien? Ik hoop dat u mijn gedachtengang kunt volgen. Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord

Beste vriend of vriendin, het onderwerp is belangrijk. Daarom is het goed om er op door te vragen. Al beseffen we dat er dingen zijn die wij nu nog niet weten. Maar anderzijds is het goed om te luisteren naar wat de Heere er in Zijn Woord over zegt.

Ja, als een mens sterft, gaat zijn of haar ziel meteen naar de hemel of naar de hel. Denk maar aan wat de Heere Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. De tekst waar jij het over hebt, vind ik in Johannes 8:52b. Daar staat: Zo iemand Mijn Woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in eeuwigheid.

Wanneer je daar de kanttekeningen op de Statenvertaling bij neemt, vind je daarvan een uitleg. Zij zeggen dat dit wijst op de eeuwige dood. Dus dan zul je niet in de eeuwige dood komen. De eeuwige dood is de hel. Daar zul je niet komen als je het Woord van Christus bewaard zult hebben. Als je dat Woord in je hart bewaart, zul je behouden worden. Dat Woord moet het fundament van je leven zijn. Dan weet je uit genade dat door Christus je zonden zijn vergeven. En dan wil je leven naar Zijn Woord.

Voor iedereen is er de lichamelijke dood. Behalve voor degenen die nog leven op de dag dat de Heere Jezus terugkomt. Zij zullen in een moment veranderd worden. De gelovigen zullen een heerlijk lichaam ontvangen om God voor eeuwig te verheerlijken. De ongelovigen zullen een lichaam ontvangen tot eeuwig afgrijzen om daarin de ondraaglijke straf te dragen. Wat een oneindig verschil is er tussen hen die Christus als hun Borg kennen en erkennen met anderzijds degenen die in ongeloof Hem verwerpen omdat ze zich niet willen bekeren.

Vandaag is het genadetijd voor jou en mij. Een dag om tot Christus te komen om geholpen en behouden te worden. Dat bid ik je toe.

Ontvang mijn hartelijke groet,
Ds. J. A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

doodopstanding
1 reactie
MUS
21-07-2012 / 10:42
Er is verschil tussen 1. geestelijke dood (alle mensen), 2. lichamelijke dood (alle mensen behalve hen die leven bij Jezus wederkomst) en 3. eeuwige dood (allen wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens)

Wat betreft de hel: er is verschil tussen dodenrijk (hades) en hel (gehenna). Dit komt in de SV helaas niet duidelijk uit de verf. Gestorven niet-gelovigen zijn nu in het dodenrijk (daarover gaat de aangehaalde gelijkenis / geschiedenis waarschijnlijk) en wachten daar tot de opstanding voor de grote witte troon (Op. 20). Sinds de hemelvaart van Jezus is de 'gevangenis gevangen genomen (Ps. 68) en gaan gelovigen direct naar de hemel!

NB. de arme man was niet in de hemel, maar in de 'schoot van Abraham', de rijke man was niet in de hel, maar in het dodenrijk (overigens geen pretje.)

Terug in de tijd

Ik heb een probleem. Circa negen maanden geleden is mijn relatie van bijna zeven maanden uitgegaan. Ondanks dat het niet...
1 reactie
18-07-2017
Bij ons thuis werd er vroeger niet veel aan huisgodsdienst gedaan. De 'verplichte nummers' waren er wel, maar dat was sl...
7 reacties
18-07-2011
Ik heb sinds enkele dagen jeukende en stekende pijn aan mijn eikel. Onder de voorhuid zitten een soort stippen, wit van ...
geen reacties
18-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering