Hoe vaak om vergeving vragen

Ds. W. C. Meeuse / 2 reacties

10-07-2012, 12:00

Vraag

Hoe vaak moet je nog om vergeving vragen als je al vergeving hebt ontvangen? Het klinkt mij zo ongelovig om iedere keer om vergeving te vragen. Dat je je zonde belijdt, dat kan ik begrijpen. Of om een dagelijkse bekering vraagt, die iedere keer weer nodig is. Maar wanneer het "Onze Vader" wordt gebeden, het gedeelte "vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren", hoe moet ik dat dan 'vertalen'. Als vraag om vergeving, zoals wij anderen vergeven of als, dat wij zo mogen worden dat wij gaan vergeven zoals God ons vergeven heeft? Een vraag die daarbij hoort: Als Jezus aan het kruis zegt "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen", zijn hun zonden vergeven? Want hier is de Zoon die direct aan de Vader vraagt om vergiffenis. Kan je specifiek bidden om één zonde te vergeven (heeft dat zin), want alle zonden moeten vergeven worden om een eeuwig leven te krijgen. Het kan toch niet zo zijn dat Jezus leed voor een enkele zonde van iemand?

Antwoord

Jawel het kan wel zo zijn en het is ook zo dat Jezus leed vanwege de zonden, dus ook van die enkele zonde. En als Jezus leert bidden om vergeving, dan wil dat zeggen dat het ook gaat om de misdaden die ons altijd aankleven. Lees de uitleg van de Heidelbergse catechismus in zondag 51.

Hoe vaak? Zegt Jezus niet zeventig maal zevenmaal (Matt. 18:22). Dat wil zeggen: onbeperkt.

Jezus stierf voor de zonden, tot vergeving van die zonden: die zijn aan het kruis genageld en gedood (Kol 2:14). Daar gaat het om zonden van verleden, heden en toekomst. Daarom belijden we onze dagelijkse zonden en vragen of de Heere deze ons niet wil toerekenen om Christus' wil. Op grond van Zijn offer aan het kruis. Dus bidden we om vergeving op grond van de aangebrachte gerechtigheid. Om Jezus' wil.

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

vergeving
2 reacties
bjl48
13-07-2012 / 12:12
Je schrijft: "Of om een dagelijkse bekering vraagt, die iedere keer weer nodig is. "
Die uitspraak is zon ingeburgerd, maar Gods woord leert ons bekering als een eenmalige zaak. Bekering is immers omkeren van onze afgedwaalde weg en ons keren tot Hem, onze Heiland en Verlosser. Bekering is een opdracht! Bekeert u en geloof dat Chritsu voor onze zonden is gestorven, en niet alleen voor de onze maar voor die der gehele wereld (Grieks cosmos) Als iemand zich tot God keert en zijn zonden belijdt, God is Getrouw en Rechtvaardig om ons de zonden tevergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Door genade volgt op de bekering de wedergeboorte, die 100% Gods werk is! En dat mag je doen, elke keer als je hebt gefaald. Ps 32 zegt, "toen ik zweeg kwijnde mijn gebeente weg, maar toen ik mijn ongerechtheden bekend maakte... vergaf U mijn ongerechtigheid, mijn zonde.
Wat als we daarna nog zondigen? Dan moeten wij dat belijden (dat wordt bedoelte met dagelijkse bekering, maar dat is een fout woordgebruik). Kijk eens naar de voetwassing van Petrus. Eerst wil Petrus niet, en dan zegt de Heere Jezus, "als Ik U de voeten niet was hebt gij geen deel aan mij". En Hij zei ook tegen Petrus: "gij zijt geheel rein..." Het was niet nodig om zich geheel te wassen, want dat zou de vorige reiniging ongeldig maken. En voor ons, die door bekering en geloof door genade wedergeboren zijn, dat kan je niet ongedaan maken. Niemand kan ons uit Zijn hand rukken, ook de boze niet, ook onne eigen zonden niet! Maar onze zonden maken ons wel vuil, en dan is voetwassing nodig. Niet in letterlijke zin, maar we moeten ons reiningen van de dagelijkse geestelijke vuilheid. Dus na elke zonde gelijk belijden, "Heere Jezus, ik belijd dat ik het weer fout ( zonde benoemen) gedaan heb, Wilt U mij dat vergeven op grond van Uw verlossingswerk op Golgotha.
Lees maar 1 Johannes 1: 8-10. God is getrouw en rechtvaardig.. Dat is een belofte! Daar mag je je aan vastklampen en er je hand opleggen. Waarom? Omdat de Heere Jezus al voor die zonden is gestorven, Hij werd het schuldoffer (voor onze zonden als daden) en het zondoffer ( zonde als macht, die wij meedragen omdat Adam gezondigd heeft, de erfzonde, dat is onze toestand)
En God is rechtvaardig. Hij doet recht omdat Christus al onze ongerechtigheden op het kruis gedragen heeft en daar veroordeeld is door God. En daarmee ons vrijkocht van het oordeel.
Dat is het grootste wonder van genade dat een mens mag overkomen. De keuze is aan ons. God wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot behoudenis komen. 2 Petrus 3:9
Zijn Liefde en zegen toegewenst.
MUS
14-07-2012 / 19:20
Er is een verschil tussen vergeving schenken en vergeving ontvangen.
Als je vergeving vraagt, moet je vook vergeving aanvaarden voor je eigen zonden en vergeving schenken aan anderen die jou daarom vragen.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag naar aanleiding van Hebreeën 6:4 en verder, waar het gaat over het afvallen van het geloof en de onmoge...
geen reacties
10-07-2006
Mijn buurvrouw is een 83-jarige Iraanse vrouw die al 50 jaar in Nederland woont en heel slecht de Nederlandse taal kan s...
5 reacties
10-07-2013
Mijn vraag is niet goed overgekomen. Ik had een vraag gesteld over endometriose. Daar stond in dat ik nu last heb van tu...
geen reacties
10-07-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering