Legging en rentmeesterschap

Ds. J.D. Heikamp / 1 reactie

18-06-2012, 10:22

Vraag

Aan iemand die tegen het dragen van de legging is (en dan heb ik het over dragen van een legging onder een fatsoenlijke rok). Een paar jaar geleden speelde de discussie over leggings meer dan nu, dat weet ik, maar toch wil ik hier nog graag een vraag over stellen. Destijds heb ik me er niet zo in verdiept, omdat ik hier als jongen nu eenmaal niet direct een keus in hoef te maken. Op de refoschool waar ik zat waren leggings verboden en het kerkverband waar ik lid van ben is hier ook tegen (mijn gemeente overigens niet). Sinds ik verkering heb, is dit onderwerp dichterbij gekomen en ben ik hier over gaan na denken. Van mijn vriendin hoor ik namelijk dat het normaal is dat een panty na zo'n twee keer dragen kapot is en weggegooid kan worden (als ze panties draagt gebruikt ze er vijf per week), terwijl een legging zeker een paar weken mee gaat. Hier ben ik over na gaan denken en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het juist niet voor God zou kunnen verantwoorden om panties te dragen (als meisje uiteraard). Ik denk dat de legging hier een prima alternatief voor is. Ik zal uitleggen waarom. Ik ga er vanuit dat we het er over eens zijn dat het in de Bijbel erg belangrijk is voor Gods schepping te zorgen. Goede zorg voor Zijn schepping en de daaruit vloeiende duurzaamheid, keren steeds terug. Ik denk aan de scheppingsopdracht, talloze Oud-Testamentische wetten, die gericht zijn op een goede en duurzame omgang met Gods Schepping, noties van rentmeesterschap, en zo voort. Vanuit dit perspectief lijkt het mij zeer onbijbels om panties te dragen. Immers, dan moeten er vijf panties per week worden weggegooid en dat vermenigvuldigd met het aantal vrouwen is een enorme hoop onnodig afval. Bovendien lijkt mij dat panties ook nog eens van materiaal zijn gemaakt dat extra milieubelastend is. Het lijkt mij in lijn met onze opdracht om dit te vermijden/verminderen zoveel we kunnen. De legging gaat veel langer mee en produceert dus minder afval. Dit doet dus veel meer recht aan onze Bijbelse opdracht. Het bezwaar tegen de andere optie ligt in de interpretatie dat een legging op een broek lijkt, dat een broek een mannenkledingstuk is en dat dit op grond van een tekst uit Deuteronomium niet mag. Er zijn dus drie zeer subjectieve interpretatiestappen nodig om te komen tot de conclusie dat een legging tegen Gods Woord in gaat. Ik ga mee in de stap van die ene tekst uit Deuteronomium naar het verbieden van mannenkleding, met de bedoeling dat we het sekse-onderscheid duidelijk houden. In de volgende stap -dat vorm te geven door broeken voor vrouwen te verbieden- ga ik deels mee. Dat is een van de manieren waarop we dit onderscheid in onze traditie vorm geven. Uitgangspunt moet wel de Bijbel zijn en niet onze op traditie gebaseerde normen, al juich ik het alleen maar toe als vrouwen een rok dragen als manier om dit onderscheid te uiten. De laatste stap volg ik echter niet. Mijns inziens lijkt een legging niet op een broek, laat staan dat het onderscheid tussen de seksen vervaagt als een meisje een legging draagt (en zoals bovenaan mijn vraag veronderstelt: met fatsoenlijke rok). Mijns inziens wegen de argumenten voor de legging (bij keuze tussen panty en legging) veel zwaarder dan die voor een panty. Mijn vraag is hoe u daar tegen aan kijkt? Heb ik daarin gelijk of zie ik dingen verkeerd? Als ik gelijk heb, wilt u dat dan in het vervolg uitdragen? Overigens is mijn vriendin ondertussen deels overtuigd. Zij droeg principieel nooit leggings, maar draagt ze nu regelmatig. Ze heeft een aantal mensen in haar omgeving, die tegen leggings zijn/waren mijn redenering voorgelegd. Niemand kon er iets tegen in brengen en ze kreeg zelfs te horen van een docente: "Ja, dat klopt helemaal, maar ik voel me niet goed bij het dragen van leggings, dus ik blijf toch panties dragen." Moeten we onze tradities dan niet voortdurend aan de Bijbel toetsen en aanpassen als ze onbijbels blijken? Is het uitvoeren van een bijbelse opdracht niet belangrijker dan ons gevoel er bij? Nogmaals wil ik benadrukken dat het me gaat om het dragen van een legging/panty onder een fatsoenlijke rok. Ik ben zeer overtuigd van het belang van goed bedekkende kleding, die zo min mogelijk verleiding oproept. Het dragen van leggings of panties met korte rok (of zelfs legging zonder rok) keur ik ook pertinent af. Maar mijns inziens staat dat los van de discussie of legging op zich wel of niet kan.

Antwoord

Na het lezen van jouw ingezonden stuk dacht ik bij mezelf: waar gaat het eigenlijk over? Over panty's, nylonkousen en legging. Komisch vind ik de opmerking over de enorme hoop afval wat het gevolg is van het dragen van nylonkousen of panty's. Van de week las ik dat er een enorme hoop afval, gevolg van de tsunami, de kusten van Amerika dreigt te vervuilen. Met alle vreselijke gevolgen voor het milieu. Dat is echt een hoop afval. Ik dacht: stel je voor dat er 8 miljoen Nederlandse meisjes en vrouwen iedere week vijf panty's moeten weggooien en dat vermenigvuldigd met 52... Wat een afvalberg op jaarbasis. Dus... in gesprek met het vrouwenvolk om me heen en hen deze gegevens voorgelegd. Allen vonden het vreselijk overdreven. Niemand kon zich voorstellen er vijf paar per week nodig gehad te hebben.

Ik ben het wel met je eens dat het een bijbelse opdracht is om goed met het milieu om te gaan. We moeten immers rentmeester zijn, nietwaar? Ik voel me nu niet geroepen om het dragen van een legging te bestrijden. Daar is al zoveel over geschreven in de kerkelijke pers, waaruit zonneklaar bleek dat het niet geoorloofd is. Ga maar op zoek naar het artikel wat een predikant uit Katwijk er over geschreven heeft, met tekstverwijzingen enz. Hij behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. Heel leerzaam, echt waar.

Jammer vind ik het dat je jouw vriendin hebt beïnvloed om voortaan een legging te dragen. Betekent het woord legging in het Engels niet "regenpijp". Wie wilt dat nu aan hebben?

Over tradities die zijn binnengeslopen in ons leven, kerkelijke gemeenten en die niet direct zijn te weerleggen vanuit Gods Woord of ondersteund worden vanuit de Schrift... daar zou nog wel een boekje over vol te schrijven zijn.
Vooral als het gaat over kleding. Zelf heb ik vroeger jaren gewerkt binnen de lingeriewereld en weet van verschuivingen binnen de modesector. Dat zal zo blijven.

Ons standpunt over meisjes- en vrouwenrokken en -jurken is: we zijn tegen mini en voor maxi. Met maxi is het probleem van de leggings opgelost en het staat netjes, fatsoenlijk zoals het een meisje of vrouw betaamt. Dus een pleidooi voor lange rokken en jurken. Het sierlijke kleed wat iedere christin zo mooi staat: in de weg van Godzaligheid de liefde van God uitstralen tot onze naaste. Onze naaste op school, in de kerk en in gezin en dat in gewaad, gelaat en gepraat.

Uit mijn antwoord blijkt dat je mij niet hebt kunnen overtuigen van jouw standpunt. Ik hoop van harte dat ik jou heb overtuigd wat betreft de laatste regels van het antwoord.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

leggingrentmeesterschap
1 reactie
refoweb
18-06-2012 / 12:12
Reageren op deze vraag en antwoord bleek niet echt een succes. De reacties zijn verwijderd en er zit een slotje op.

Terug in de tijd

Aan Eleos. Als ik hulp wil met betrekking tot seksuele problemen, hoe ziet de hulpverlening er dan uit? Wordt er dan rek...
1 reactie
18-06-2011
Mijn vriend is verslaafd aan zelfbevrediging. Nu is er al wel veel in deze rubriek over geschreven, maar toch blijf ik h...
geen reacties
18-06-2007
De Europese Unie staat op het punt om het verbouwen resp. fokken van genetisch gemodificeerde organismen toe te staan. H...
5 reacties
18-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering