Astrologie

Ds. G.A. van den Brink / 2 reacties

14-06-2012, 08:36

Vraag

Ik ben behoorlijk geschrokken van dit stukje wat ik vond op internet over astrologie: "In de esoterische literatuur vind je regelmatig verwijzingen naar de betekenis van zo'n nieuw tijdperk van (circa) 2160 jaar. Het begin van het Ramtijdperk bijvoorbeeld luidde een Joodse cultuur in, waarin het Lam (Ram) een hoofdrol speelde. Daarvoor hadden we het "Stiertijdperk": het tijdperk van de grote cultuur van de Egyptenaren, waarin de verering van de Stier een grote rol speelde. Jezus Christus en de Essener Gemeenschap luidde opnieuw een groot tijdperk in, zo'n 2000 jaar geleden: met een nieuwe geestelijke boodschap, geldig voor het "Vissentijdperk": de discipelen van Christus waren vissers en Christus wordt veelvuldig met een Vis (Ichtus) afgebeeld. Binnenkort zal dus het Watermantijdperk aan de beurt zijn, met dezelfde oeroude spirituele boodschap in een nieuw jasje, geldig voor een Watermantijdperk (het computer/en supertechnische tijdperk?). Waterman is het principe van individualiteit en vrijheid. Elke individuele mens zou in het Watermantijdperk wel eens weer ZELF een eigen ingang tot God kunnen hebben. Krishnamurti (Waterman-ascendant) was een van de mensen die het Watermantijdperk inluidde: "Volg niet een ander, maar jezelf". Mijn ogen vielen bijna uit mijn hoofd, want wat hier geschreven staat is waar... Het Oude Testament staat inderdaad in het teken van de Ram en de offerdienst. Toen vervolgens de Heere Jezus kwam heeft hij veelvuldig gesproken over vissen en over vissers van mensen. Ik zie altijd overal een visje als teken van het christendom, maar heb nooit beseft dat dit in feite een sterrenbeeld is en dus van de heidenen afkomstig is! En dat 'toevallig' de "vissen" op het tijdperk van de "ram" volgt. Hoe verklaart u dit? Mijn hele geloof staat op het punt om te wankelen; ik begrijp er niets meer van. Ben moe van alles wat ik om me heen hoor en weet niet meer wat ik moet denken. Er staat in de Bijbel dat we astrologie moeten verafschuwen en er geen gebruik van mogen maken, maar je ziet in de Bijbel in het Oude Testament de "ram" veelvuldig verschijnen en in het Nieuwe Testament de "vissen" heel vaak als voorbeeld gebruikt worden... De discipelen waren ook vissers van afkomst. Waarom gebruikte de Heere Jezus deze tekenen als hij van tevoren wist dat deze van de heidenen afkomstig waren? En wat ik me ook altijd af vroeg is, waarom de drie wijzen de sterren bekeken en daar vervolgens een ster zagen die verwees naar de Heere Jezus (nieuwe tijdperk?). Het lijkt er op dat er in de Bijbel meer verwijzingen naar de astrologie zijn dan wij als christenen willen zien?! Wat moet ik doen? Ik weet het op dit moment even niet meer!

Antwoord

Beste vragensteller,

Je stelt twee onderling samenhangende vragen over astrologie: 1. blijkt de astrologie het niet bij het juiste einde te hebben (Stier, Ram, Vis, Waterman)? 2. Is de Bijbel wellicht toch positief over astrologie?
Wat betreft je eerste vraag:

a. De astrologie gaat uit van een samenhang tussen macrokosmos en microkosmos. Ons lot ligt vast en is af te lezen uit de stand van de sterren en planeten. Die gedachte is echter door en door onbijbels. Een christen gelooft in eigen vrijheid en verantwoordelijkheid; de noodlotsgedachte wijzen we af. De NGB belijdt in artikel 13 dat God deze wereld niet aan toeval of aan noodlot heeft overgelaten, maar haar Zélf bestuurt door Zijn wil.

b. De stikkers van stier, ram en vis passen altijd op lange tijdperken van meer dan 2000 jaar! Natuurlijk vind je in zo’n lange periode wel iets dat met een stier, een ram of een vis te maken heeft. Maar is dat overtuigend? Het kruis zou bijvoorbeeld beter passen als aanduiding van het christendom dan de vis, maar dat klopt dan weer niet met de dierenriem. En kun je wel spreken over ruim 2000 jaar Joodse cultuur? Bedenk dat het Jodendom maar een kleine, onbeduidende minderheid was in de tijd van het Oude Oosten.

c. De boodschap van de Waterman (waar wij nu naar zouden moeten leven) staat haaks op de boodschap van Christus (waarnaar de mensen de achterliggende 2000 jaar hebben moeten luisteren). Zijn boodschap was niet om jezelf te volgen, maar Hem en daarbij jezelf te verloochenen en te kruisigen (Mark. 8:34-35).

Wat betreft je tweede vraag: De geschiedenis van de wijzen uit het Oosten (Matth. 2:1-12) blijft intrigerend. Ook hier enkele zaken ter overweging:

a. Waarschijnlijk waren deze wijzen op de hoogte van de profetieën in het Oude Testament, dankzij de Joden die in Babel verkeerden. Zij kenden zodoende de voorzegging dat er een ster zou komen uit Jacob (Num. 24:17).

b. De beweging van de ster (Matth. 2:9) suggereert dat het niet om een natuurlijk verschijnsel gaat maar om een bovennatuurlijke gebeurtenis – misschien een engel die als ster zichtbaar was? In ieder geval was het niet een voorval dat past binnen de karakteristieken van de ‘gewone’ astrologie.

Met vriendelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief
2 reacties
henkie
14-06-2012 / 09:59
"Er staat in de Bijbel dat we astrologie moeten verafschuwen en er geen gebruik van mogen maken"

Wat doe je in vredesnaam dan op zo'n (belabberde) site?!
Samanthi
15-06-2012 / 09:23
de duivel is de aap van God, dat is de reden dat je in verwarring gebracht wordt, hou het ver van je vandaan
vr gr samanthi

Terug in de tijd

In ons (reformatorisch) gezin (vader en moeder) denkt men verschillend over BBQ'en op zondag. Mijn vader is er voor, mij...
geen reacties
14-06-2013
Hoe vaak is tegenwoordig normaal dat je elkaar ziet tijdens een verkering? Het is toch niet abnormaal als dat ieder week...
geen reacties
14-06-2003
Wij hebben een paar jaar terug een doodgeboren kindje gehad en bij die bevalling ging het met mij ook helemaal niet goed...
geen reacties
14-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering