Emeritaat en verzekeren

drs. J. Hoekman / 10 reacties

04-06-2012, 10:31

Vraag

Tegen verzekeren? Dan zou je ook tegen kinderbijslag en aow moeten zijn. Zo niet, dan ben je niet consequent! Predikanten die tegen verzekeren zijn, kunnen dan ook hun emeritaat niet aanvaarden. Wat vind u daarvan?

Antwoord

Allereerst is de toon waarin u/jij communiceert niet bepaald vriendelijk! Ook doet u niets met de woorden van Paulus die in Romeinen 14:5 zegt: "Een iegelijk zij in zijn/haar eigen gemoed ten volle verzekerd…" Vervolgens zijn kinderbijslag en aow geen verzekeringen, maar kosten voor het onderhoudt van je kind(eren) en in het geval van aow voor het onderhoud van je oude dag (die je overigens ook zelf hebt betaald). Verzekeren is zorgen dat iets kan worden betaald wat nog niet is gebeurd.

Sommigen zullen dan zeggen, maar als je vertrouwt op de Heere, dan zorgt Hij wel voor je en dan hoef jij je niet te verzekeren. Dat is overigens makkelijker gezegd door iemand die veel geld heeft of door iemand die bijvoorbeeld predikant is en wordt bijgestaan door zijn gemeente als er werkelijk iets gebeurt. En dat is dan ook een vorm van verzekeren. Waar ligt de grens? Moet je wel naar de dokter als je kind of als iemand die je liefhebt erg ziek is geworden? Grijp je dan ook niet in, in de voorzienigheid Gods? Het gaat over de grens die ligt tussen verantwoordelijkheid en roekeloosheid! "Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en  beven. Want het is God…" enz! Of je nu wel of niet verzekerd bent en of het nu uit de lengte of de breedte komt, de rekening zal toch betaald moeten worden.

Anderen zullen zeggen: Is verzekeren niet een gebrek aan vertrouwen in God? Ik denk dat je dan twee zaken door elkaar gooit en met elkaar vergelijkt die van een heel andere orde zijn. Als ik de Heere bid of Hij mij weer veilig thuis wil brengen als ik onderweg ga, dan zal ik het wel uit mijn hoofd laten om het stuur van mijn auto los te laten en alleen maar het gaspedaal in te drukken. Moet ik geen aspirines slikken als ik hoofdpijn heb? Als ik de Heere bid om gezondheid en ik rook vervolgens twee pakjes sigaretten per dag, dan heb ik mijn verantwoordelijkheid naar mijn mening onvoldoende genomen. Ik hoop dat we dan niet als zo iemand kanker krijgt zeggen: ja daar kon je op wachten, want hij rookte wel twee pakjes per dag. Dan moeten we maar bedenken dat één zonde van onszelf ook al voldoende is, om het recht op leven kwijt te zijn! En toch voelen we allemaal aan, dat hier de grens van verantwoordelijkheid nemen is overschreden! Maar niet vragen: "wie heeft gezondigd"?

Als ik bijvoorbeeld bij het doopvont sta met een kind dat heel veel medische zorg nodig heeft in zijn of haar leven omdat het met zeer ernstige afwijkingen kampt. Een kind dat heel zijn/haar leven onder medische zorg zal vallen, hoe betaal ik dat dan? Als u het kunt betalen omdat u rijk bent, hebt u geen recht van spreken over een ander die het niet zou kunnen betalen! Dan hoor ik de Heere zeggen: "verkoop alles wat je hebt en volg Mij!" Waarom ben ik geboren in een land met een verzekeringssysteem en sociale voorzieningen? Is dat ook door de Heere gestuurd? Is dat zodat ik mijn naaste kan helpen, wat niet zou kunnen als ik al mijn geld nodig had voor mezelf! Kan ik wel bidden om gezondheid, als ik de middelen veracht? Is het niet het allerbeste om in je eigen gemoed verzekerd te zijn dat ziekte noch dood ons kunnen scheiden van de liefde van Christus?!

Als je mijn mening vraagt trekt de Heere Zich niets van onze verzekeringen aan. Voor Hem zijn het geen verzekeringen, want Hij gaat Zijn Eigen weg met ons! Ik ben in mijn eigen gemoed verzekerd dat ik mij en mijn gezin wel mag 'verzekeren', maar ik weet ook dat al het verzekeringsgeld bij elkaar mij niet beter kunnen maken als ik ziek wordt, dat ligt in de handen van die hemelse Dokter Jezus Christus.

Heb ik in deze de goede keus gemaakt? God weet het, want Hij ziet ons hart aan!

Met broederlijke groet,
Ds. J. Hoekman,
van de Ark op Urk

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

emeritaatverzekeringvoorzienigheid
10 reacties
Roozemond
04-06-2012 / 11:40
Prachtig antwoord!
sydneylover
04-06-2012 / 12:24
In aanvulling op Roozemond: de eerste alinea van dit prachtige antwoord is de spijker op de kop! Kritisch zijn is niets mis mee, maar het is de toon die de muziek maakt..
Race406
04-06-2012 / 14:58
De AOW is ook een soort verzekeren voor iets wat nog niet is gebeurd.
Je betaalt maandelijks een bedrag wat apart wordt gezet zodat je na je 65e een inkomen blijft houden. En ook dat is, op het moment dat je ervoor betaalt, nog niet gebeurd....
Roeltje
04-06-2012 / 16:46
Wij zijn bekend met een gezin met veel kinderen die niet verzekerd zijn voor welke vorm dan ook, geen kinderbijslag aannemen en ook zichzelf het recht op aow ontzegd hebben omdat dit volgens hen allemaal onder de noemer verzekeren valt. Het is geen gezin waar het geld voor het oprapen ligt. In de loop der jaren hebben ze al het nodige meegemaakt ook met het oog op hoge ziektekosten.
Ik ben absoluut niet tegen verzekeren, begrijp me goed, maar ik heb hier in zekere zin wel respect voor gekregen.

Ter aanvulling: Als wij als kerk bijvoorbeeld de ziektekosten van onze gemeenteleden voor onze rekening zouden nemen dan weet ik zeker dat we goedkoper uitzijn dan dat we het zoals nu onderbrengen bij een ziektekostenverzekering. Een kerk hoeft geen winst te maken, een ziektekostenverzekering wel. Ik denk ook dat het Bijbels is om zo voor elkaar te zorgen, denk hierbij ook aan de eerste christengemeenten.
Het probleem is o.a. dat wij (mijzelf incluis) in deze tijd niet graag afhankelijk van een ander willen zijn.
Daniel
04-06-2012 / 17:09
@Roeltje..... je schrijft:
.
'Ik denk ook dat het Bijbels is om zo voor elkaar te zorgen, denk hierbij ook aan de eerste christengemeenten'.

Voor elkaar zorgen is naar jouw mening zorgen voor medechristenen en het liefst van dezelfde gemeente.
Een soort van ieder voor zich en God voor ons allen. Want hoe je het ook wend of keerd, iemand moet uiteindelijk opdraaien voor de kosten.
Bij de watersnoodramp van 1953 waren de mensen blij met elke hulp en niet alleen van christenen. Dan zaten ze nu nog in de ellende, we hebben elkaar allemaal nodig in deze wereld, geen eng gedoe van wij van onze kerk regelen het wel.
Dat kan wel, maar tot zekere hoogte, dan heb je meer nodig dan een kerk kan dragen.
En de heidenen laten we aan hun lot over.......
vlokje
04-06-2012 / 21:48
Ja Daniël, hè, ditzelfde is ook mijn gevoel. Ik houd van alle mensen op deze wereld evenveel.
Mijn buurvrouw die om een ui verlegen zit geef ik met al mn liefde een ui.
Het is juist zo fijn onbevooroordeeld in vrijgevigheid te zijn. En inderdaad elkaars lasten dragen binnen een kerk is prachtig, maar we leven in een samenleving waarin iedereen meetelt.
En weer moet ik denken aan die gelijkenis van de barmhartige samaritaan.
Roeltje
05-06-2012 / 00:20
Zeg, Daniël en vlokje, zo heb ik dat niet bedoeld wat jullie mij nu in de schoenen willen schuiven. Ik heb alleen een VOORBEELD aangedragen en zal dat nog even nader toelichten omdat jullie em waarschijnlijk niet helemaal snappen.
Als wij met z’n allen al ons geld wat we nu als premie aan verzekeringsmaatschappijen betalen nu eens gewoon in de collectezak voor de diaconie stoppen. (Dan wordt de diaconie en het werk van de diakenen ook weer enigszins in ere hersteld.) Vervolgens worden alle onkosten die anders door verzekeringsmaatschappijen uitbetaald worden door de diaconie betaald. Ik weet zeker dat er dan geld overblijft. Dat geld kunnen we weer besteden aan ‘de arme of ellendige binnen of buiten de poort’. Mensen die niet bij een kerkelijke gemeente behoren kunnen gewoon gebruik blijven maken van de kille verzekeringsmaatschappijen die in mijn ogen nog nooit van de barmhartige samaritaan hebben gehoord.
Roeltje
05-06-2012 / 11:47
Nogmaals, ik heb het als VOORBEELD aangedragen. Dat heeft niks te maken met een rotsvast vertrouwen in ‘miin’ kerk.
Als je zo’n voorbeeld waar wilt maken, ik besef dat het in deze tijd wellicht onmogelijk is, dan moet je als gemeente allemaal meedoen. Dan heb je in het geval van Lanor een miljoen ter beschikking. Er valt met ziekenhuizen en andere instellingen namelijk heel goed te onderhandelen. Wij zijn gewend dat alles door de verzekering betaald wordt en nemen als kennisgeving aan dat het zoveel moet kosten maar via het gezin waarover ik in een bovenstaande reactie vertelde, heb ik gehoord dat door te onderhandelen met zorgverleners over de prijs ze veel goedkoper uitwaren dan dat onze ziektekostenverzekering betaald aan onze zorgverleners.
De overheid stelt het verplicht en toch ook weer niet want je kunt er vrijstelling voor aanvragen.
Ik ga geen lans breken om je niet te verzekeren, want zoals ik al eerder zei, ik ben ook niet graag afhankelijk van een ander maar ik erger me enorm aan de hele zorgstaat hier in Nederland. Door het samenspannen van de zorgverleners met de verzekeringsmaatschappijen zijn de kosten tot ongekende hoogte gestegen en de gewone burger, u/jij en ik, betalen.
katlheen
05-06-2012 / 11:47
@Roeltje. Je zegt dat je kosten kunt besparen door niet via een verzekeringsmaatschappij te verzekeren. Dat klopt niet helemaal. Ongetwijfeld heeft een verzekeringsmaatschappij meer kosten, maar deze heeft ook meer klanten. Zij baseert haar premie op grote groepen, en de statistieken die daarbij horen. Dat geeft een goed beeld van de benodigde premie. Ga je dat als kerk doen, dan heb je een veel kleinere populatie, en een populatie die waarschijnlijk ook niet evenwichtig is (veel ouderen bijvoorbeeld). Als je die statistieken doorrekent, kom je op een premie die vele malen hoger zal zijn dat bij een verzekeraar. De afwijking is te groot om daar een goede premie bij te rekenen, dus je moet compenseren.

Daarnaast, wat als de pot leeg is? Als je via een verzekeraar gaat, en deze gaat failliet, dan wordt de rekening niet alsnog op jou verhaalt. Die zekerheid heb je niet via de kerk. En de winst van de verzekeraar is ook voor reserves wanneer er meer moet worden uitgekeerd, dan wat er binnen is gekomen aan premies.
katlheen
05-06-2012 / 21:19
@race406. Je opmerking over de AOW klopt trouwens ook niet. Dat geld wordt niet opzij gezet, maar direct uitgekeerd aan de huidige AOW-ers. De AOW is namelijk gebaseerd op het zogeheten omslagstelsel. De jongeren betalen nu voor de ouderen. Het is een volksverzekering (die beginnen allemaal met een A), en geen werknemersverzekering. AOW krijg je gewoon, ook al heb je geen dag van je leven gewerkt. De AOW-rechten worden opgebouwd tussen je 15e en je 65e. Je bouwt per jaar dus 2% uitkering op, uitgezonderd de jaren dat je in het buitenland woonachtig was (indien je in overheidsdienst bent, ben je uitgezonderd). Je kunt dus niet alleen een "pensioengat" hebben, maar ook een AOW gat. Vervelend als je dus geen aanvullend pensioen hebt.
De oudedagsvoorziening is gebaseerd op 3 pijlers: de eerste is de AOW (overheid), de tweede het pensioen (werknemer/werkgever) en de derde pijler is datgene wat je individueel regelt. Lijfrente polissen bijvoorbeeld waarmee je het zogeheten "lang leven" risico afdekt.

Terug in de tijd

Afgelopen Tweede Paasdag heb ik belijdenis des geloofs afgelegd in de Ger. Gem. Maar mijn vraag is eigenlijk: Hoe moet j...
geen reacties
04-06-2007
Mijn man heeft een aantal maanden geleden toegegeven gevoelens te hebben gehad voor een vrouwelijke collega waarmee hij ...
8 reacties
04-06-2013
Onlangs kreeg ik erg spijt dat ik in mijn jeugdjaren wel eens iets heb gestolen bij winkels in de buurt (denk aan een pa...
geen reacties
04-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering