Oorzaken pornoverslaving

E. (Betsy) Westeneng / 10 reacties

10-05-2012, 13:30

Vraag

Ik zou zo graag willen weten of pornoverslaving bij mannen de oorzaak is van te weinig liefde, intimiteit en waardering van hun echtgenote. Met andere woorden is het de schuld van de vrouw als hun man naar porno kijkt?

Antwoord

Bij seks(porno)verslaving gaat het om een probleem, wat al is ontstaan in de vroege jeugd. Een jongere moet leren omgaan met de seksuele gevoelens, die zich aandienen in de puberteit. Als een jongere als kind voldoende aandacht, veiligheid en warmte heeft ontvangen van ouders, zal hij in zijn puberteit redelijk vrij kunnen leren omgaan met persoonlijk contact met leeftijdgenoten. Hij zal de seksualiteit dan geleidelijk aan gaan integreren in zijn leven, het wordt een vorm van intimiteit, die hij vanzelfsprekend gaat zoeken in een relatie met een vriendin, wat uiteindelijk leidt tot een huwelijk.

Een jongere, die minder warmte en aandacht heeft ontvangen zal meer moeite hebben om zich goed te hechten in een relatie met een intieme leeftijdgenote. Het zal leiden tot gebrek aan zelfwaardering en het zoeken van bevrediging van seksuele behoeften op een manier waarin hij het contact met een belangrijke andere uit de weg kan blijven gaan. De seksuele bevrediging dient dan als tijdelijke oplossing voor negatieve gevoelens, met name eenzaamheid. Omdat de jongere niet in staat is op een gezonde manier waardering en erkenning voor zichzelf te realiseren en een bevredigende intieme relatie te leggen, zal hij in een vicieuze cirkel terechtkomen van zichzelf herhalend gedrag en daardoor zichzelf en de ander (m.n. de partner) steeds meer in moeilijkheden brengen. De oorzaak ligt dus bij de persoon zelf, een ander kan het nooit voor hem oplossen en is dus ook nooit de oorzaak van het probleem. Om uit de vicieuze cirkel van negatief gedrag en een negatief zelfbeeld te komen heeft iemand deskundige hulp nodig. Hulpverlening zal zich vooral moeten richten op het veranderen van het negatieve zelfbeeld en op het leren aangaan van werkelijk contact met de intieme partner. O.a. bij Eleos is er een hulpaanbod beschikbaar voor mannen met seksverslaving.
 
Betsy Westeneng,
psychotherapeut en seksuoloog NVVS,
werkzaam bij Eleos

E. (Betsy) Westeneng

E. (Betsy) Westeneng

 • Geboortedatum:
  07-07-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Zeist
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Functie: psychotherapeute/relatietherapeute/seksuologe (eigen praktijk)

Tags in dit artikel:

pornoseksverslaving
10 reacties
tamara72
10-05-2012 / 13:49
Een ieder heeft toch zijn EIGEN verantwoording het is altijd makkelijk om de schuld op vrouwen te schuiven.Mannen vinden zich zelf vaak heel zielig ( de GOEDE uitgezonderd) en lossen meestal geen problemen op.
Je kunt er als man tegen deze verslaving toch strijden of willen we dat niet meer??
Hulp zoeken dat kan ook een oplossing zijn of willen we dat ook niet meer?
Daniel
10-05-2012 / 14:40
Was het maar waar dat we alle schuld op de vrouwen konden afschuiven, vanaf de verboden vrucht van Eva tot heden, maar zo erg als tamara72 schrijft:

'Mannen vinden zich zelf vaak heel zielig ( de GOEDE uitgezonderd) en lossen meestal geen problemen op'.

is het ook niet.

Als er sprake is van een dwangmatige, obsessieve behoefte aan seks, dan is er sprake van seksverslaving. men spreekt dan ook wel eens bij deze verslaving over een chronische hersenziekte. Ook een dwangmatige manier om seksualiteit of intimiteit te vermijden kan hierbij een rol spelen.

Seksverslaving is een progressieve aandoening. De symptomen worden steeds erger, vaker, extremer. Vaak wordt, geheel ten onrechte lacherig gedaan over een seksverslaving.
Seksverslaving speelt zich vaak in het geheim af. Niemand in de omgeving weet er iets van af.
Het speelt zich op drie niveaus af: lichamelijk, emotioneel en spiritueel. Het kan je leven compleet gaan beheersen. De effecten op het gebied van relaties, gezondheid, sociale contacten, werk, concentratievermogen en het verlies van zelfvertrouwen zijn zeer ingrijpend.

Mevr. Westeneng geeft een goed antwoord, waar ik me helemaal in kan vinden, alleen zit ik nog met de vraag hoor ik bij de GOEDE mannnen en kan ik problemen oplossen?
Daniel
10-05-2012 / 14:42
seks en porno verslaving is voor mij hetzelfde, je gaat niet normaal met seksuele gevoelens om.
Daniel
10-05-2012 / 15:05
De vraag kan ook vanuit bijbels oogpunt worden beantwoord:


De drie hoofdcategorieën van zonden zijn: de begeerten van het vlees, de begeerten van het oog en de hoogmoed van het leven (1 Johannes 2:16). Pornografie leidt ons zonder twijfel tot vleselijke begeerten en het valt niet te ontkennen dat dit voor onze ogen een wellust is. Pornografie valt zeer zeker niet onder die zaken waaraan we denken als we het volgende zeggen: “Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient” (Filippenzen 4:8). Pornografie is verslavend (1 Korintiërs 6:12; 2 Petrus 2:19) en destructief (Spreuken 6:25-28; Ezechiël 20:30; Efeziërs 4:19) en leidt tot een steeds grotere slechtheid (Romeinen 6:19). Wanneer we in onze gedachten andere mensen begeren (de essentie van pornografie), dan is dit een belediging voor God (Matteüs 5:28). Wanneer iemand er een gewoonte van maakt om zich op pornografie toe te leggen, dan geeft dit aan dat hij of zij niet gered is (1 Korintiërs 6:9).

Ik heb ook nog andere kanten zoals jullie zien (gisteren vloog ik lichtelijk uit de bocht), al sla ik me daarvoor niet op de borst, ik ben licht asmatisch en dan krijg je gauw een hoestbui.
frank88
10-05-2012 / 16:17
Persoonlijk vind ik de vraag niet goed beantwoord. Ik ken vele(!) jonge mannen die worstel(d)en met seksverslaving, waaronder ik-zelf. Dit heeft mijns inziens niets te maken met 'minder warmte en aandacht' of omdat degene 'niet in staat is om op een gezonde manier waardering en erkenning voor zichzelf te realiseren en een bevredigende intieme relatie te leggen'.

Het heeft mijns inziens alles te maken met de zonde die in een mens woont.

En de Bijbel geeft een heel eenvoudig antwoord:

Ef 5: 11-14: Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het VERBORGENE gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt OPENBAAR, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht.
Roozemond
10-05-2012 / 17:45
@Frank;, dapper! En ik ben het vcan harte met je antwoord eens!!
Roozemond
10-05-2012 / 17:46
Los daarvan zijn onveilige jeugd etc. wel factoren die er aan bij kunnen dragen, maar moet nooit als de hoofdoorzaak genoemd worden.
Lexus
10-05-2012 / 18:30
Ook ik vind het antwoord incompleet.
Seksverslaving is voor de meesten een symptoom! Je kan het vluchtgedrag noemen. Wanneer de onderliggende oorzaak/oorzaken worden weggenomen is de seksverslaving vrijwel altijd weg. Verder is "seksverslaving" een ruim begrip. Als je de definitie van seksverslaving letterlijk neemt is 80 procent van ALLE mannen én vrouwen seksverslaafd. Maar dat is natuurlijk niet zo. Vergelijk het met 2 pilsjes op een dag...dan ben je alcoholist...zegt men weleens. Ook dat is niet waar. Het hoofdprobleem van een seksverslaafde is dat hij of zij zijn of haar problemen probeert te temperen door overmatig bezig te zijn met seks/porno. Zoals een alcoholverslaafde niet meer dorst heeft dan de niet-alcoholist maar de alkoholist gebruikt de drank om zijn of haar zorgen te "verdrinken"!
In principe zijn mannen en vrouwen even gevoelig voor porno maar vanwege het grote "foei-gehalte" voor vrouwen zullen vrouwen meer moeite doen om hun drang naar porno te onderdrukken; te verbergen of te bagatelliseren!
plderoos
10-05-2012 / 20:09
@ Daniël, Briljant!! haha, je beste reactie ever! Maar blijf ook maar astma patient :D
waldboy
13-05-2012 / 20:48
Gaat het hier nu om de porno of om de verslaving?
Ik denk dat de verslaving het probleem is. Zo is iedere verslaving een probleem. De een zoekt troost in de alcohol, de ander in drugs en weer een ander in veel eten.
Het zijn allemaal vormen voor om een bepaalde onvrede in ons te bevredigen.
We focussen ons te veel op de manier van uiten.
Ik ben nooit pornoverslaaafd geweest, maar mocht het wel op de een of andere manier tot mij nemen.
Kan er dus wel enigzins over meepraten.
Toen ik nog niet getrouwd was, maar ook in mijn huwelijk.
Onze vleeschelijke begeertes leiden dan tot een bepaalde vorm van verslaving. (Niet andersom!).
Ook en in huwelijk kan er een sexverslaving optreden. Een van de partners wil dan, soms meerdere keren per dag, sex. Vaak wil hij of zij daarmee zijn/haar leifde laten zien. De mogelijkheid om dat op een geestelijke manier te doen ontbreekt dan. Ook dat heb ik uit eigen ervaring. In het begin van ons huwelijk veel sex.
Toen de sex op een heel laag pitje kwam te staan, weer porno kijken. Dat wat in mij leefde moest toch te vreden gesteld worden.
Nu, na bijna 40 jaar huwelijk en de kids de deus uit zijn, is ons sexleven weer optimaal. Niet in kwantiteit maar in kwaliteit. Een porno kijken:? Ach, zo nu en dan komt het wel eens voorbij en dan kijken we maar het bevredigd ons geen van tweeën.

Terug in de tijd

Aan ds. C. Harinck. Ik word vaak bemoedigd door wat er in de HC staat: naar de kerk komen en Zijn Geest in mij werken la...
4 reacties
10-05-2016
Onze zwager en (schoon)zus hebben drie kinderen, die naar onze mening niet worden aangepakt. Ze krijgen steeds hun zin z...
49 reacties
10-05-2010
Het gebeurt in de kerken van vrijwel alle denominaties regelmatig dat een jong verloofd stel zich bij de kerkenraad verv...
15 reacties
10-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering