Man leidde dubbelleven

Eleos / 10 reacties

07-04-2012, 09:48

Vraag

Sinds vorige week ben ik er achter gekomen dat mijn man maandenlang een dubbelleven leidde. Per ongeluk kwam ik daar achter en ik was daar heel erg van geschrokken. Het was ook duidelijk dat hij daar nog steeds mee doorging. Ik heb hem er dezelfde dag nog mee geconfronteerd en hij schrok daar erg van. Hij heeft via internet een vrouw ontmoet en is daar een aantal keren geweest. Hij heeft ook erotische gelegenheden bezocht. En in de maanden heeft hij meerdere keren gemeenschap gehad met andere vrouwen. Nu is het niet voor het eerst in ons huwelijk dat hij de grens is overgegaan, maar tot nog toe had hij nooit gemeenschap met anderen en dat maakte het voor mij nog redelijk draagbaar omdat ik het gevoel had nog iets speciaals met hem te delen. Deze ontdekking echter heeft ons huwelijk op zijn grondvesten doen schudden. Alle voorgaande jaren heb ik hem steeds vergeven omdat ik weet dat de reden waarom hij het doet uiteindelijk pijn is. Alleen inmiddels hebben we ook drie jonge kinderen en dat verandert de situatie wel. Familie en vrienden wil ik bewust hier buiten laten omdat we niets hebben aan familiedruk. Maar ik zit wel met een vraag. Ik weet dat er in de Bijbel staat dat overspel een reden mag zijn tot scheiding. Alleen, ik vind dat geen vrijbrief ook al heb ik nu alle reden en naar mijn idee gebeurt dat veel te vaak. Waarom zou ik hem verstoten? Jezus heeft toch ook nooit zondige mensen verstoten? Ik keur uiteindelijk zijn daden af, maar niet hem als persoon. Ik realiseer me wel dat hier heel hard gewerkt moet gaan worden om ons huwelijk misschien weer op de rails te krijgen want ik heb wel degelijk mijn grenzen. Wat ik me nu vooral afvraag is het volgende. Ik lees een christelijk boek over herstel van een relatie na overspel en heb ook op internet eens rondgespeurd. Bijna alle verhalen die ik hierover lees staan bol van ruzies, haat en nijd na de onthulling van het overspel. En dat is er bij ons eigenlijk niet. Natuurlijk was ik wel boos vorige week. Maar de diepe ellende en boosheid die vrouwen ondergaan als ze er van horen, herken ik eigenlijk niet. En eigenlijk voel ik me daar dus onzeker over. Is dat wel goed? Heb ik me na alle keren misschien afgesloten voor pijn? Ik kan best boos worden als het moet. Maar op dit moment voel ik dat helemaal niet. Het lijkt ook net alsof er niets is gebeurd en alsof het leven gewoon weer verder gaat. Bedrijf ik struisvogelpolitiek? Of gaat iedereen op zijn eigen manier hier mee om? Overigens is het wel de bedoeling professionele hulp in te schakelen.

Antwoord

Inderdaad gaat iedereen met kwetsend gedrag van haar of zijn partner verschillend om. Uw vraag gaat over uw eigen reactie. Ik ken u niet persoonlijk en daarom kan ik u ook niet zeggen of u struisvogelpolitiek bedrijft. Misschien hebt u op allerlei gebied een bevredigend leven en hebt u daardoor als het ware veel compensatie voor wat uw man u aan doet. Maar ik denk niet dat daarmee alles is gezegd.

Ik vind namelijk wel dat hij u heel veel aandoet door zich bij herhaling te richten op andere vrouwen terwijl hij met u getrouwd is. Dat is schadelijk voor u. En voor uw gezin, want hij ondermijnt daarmee de band tussen jullie. Voor hemzelf trouwens ook. En voor de betrokken vrouwen erbij. Daarom zou boosheid niet verwonderlijk zijn. Gevoelens als angst en verdriet overigens ook niet. Het is heel goed dat het u gelukt is om gewoon verder te gaan. U hebt ook een jong gezin. Maar ik hoop dat u deze betrekkelijke onverstoorbaarheid kunt benutten om uiteindelijk voor uzelf op te komen. Dat hebt u wel gedaan, maar zo te lezen moet dit bij herhaling gebeuren. En misschien hebt u daar ook wel wat emotie bij nodig. Het is namelijk wel van belang voor uzelf om u te realiseren dat u ernstig onrecht wordt aangedaan, dat de manier van doen van uw man absoluut niet de bedoeling is in een huwelijk (tenzij je daar samen overeenstemming over hebt, maar dat blijkt niet het geval). En dat dit echt een probleem is.

Het kan heel goed kan zijn dat dit gedrag bij uw man te maken heeft met innerlijke pijn, zoals u schrijft. Maar een mens kan op veel manieren met pijn omgaan, namelijk ook op manieren die minder beschadigend zijn voor anderen.

Dat u familie en vrienden niet betrekt omdat u druk verwacht, kan ik me voorstellen. U bent zelf kennelijk in staat geweest om uw man te confronteren. Daar hebt u blijkbaar in eerste instantie geen hulp bij nodig. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat u steun of meeleven of troost of raad zou kunnen gebruiken. Dat kan helpen om de situatie beter tot u door te laten dringen. Ik hoop dat u mensen in uw omgeving kunt vinden die u daarmee kunnen helpen. Want dat hebt u wel nodig! Dit is niet iets waar je helemaal alleen goed door heen kunt komen.

Met vriendelijke groet,
Els de Bruin

Eleos

Eleos

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Nieuwegein
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

dubbellevenoverspel
10 reacties
Miranda
07-04-2012 / 10:07
Herkenbaar verhaal en zeer dicht in mijn omgeving hetzelfde meegemaakt. Als je met me wilt mailen dan mag je mijn mailadres opvragen!
arendine
07-04-2012 / 11:15
Ik lees dat je man ervan schrok dat je hem confronteerde met zijn daden. Schrok hij omdat het betekent dat hij zijn dubbelleven niet kan voortzetten of omdat hij spijt heeft van wat hij doet/gedaan heeft? Wil hij doen wat ervoor nodig is om je vertrouwen terug te winnen en jullie huwelijk te redden? Wat is er in jouw ogen voor nodig om jullie huwelijk te redden en kan hij dat opbrengen? Op welke manier gaat hij voorkomen dat hij de fouten maakt die hij in het verleden gemaakt heeft en waar hij een gewoonte van heeft gemaakt? Kortom, jij wilt hem vergeven en je huwelijk redden, maar is hij ook gedreven om jullie huwelijk te redden?

Je haat de zondaar niet, maar de zonde. Deze zondaar heeft herhaaldelijk bewezen zijn zonden niet te willen opgeven en heeft onlangs een nieuwe grens overschreden. Jezus vergeeft berouwvolle zondaars en maant ze om niet meer te zondigen.

Heeft je man berouw van zijn zonden of dat hij betrapt is? Wanneer er oprecht sprake is van oprecht berouw en wanneer dat ook blijkt uit zijn daden (gedrag veranderen en voorkomen dat hij weer in hetzelfde patroon vervalt), is vergeving mogelijk en kan ook het huwelijk worden gered.

Ga naar de huisarts voor een SOA-test.
jslabbekoorn
07-04-2012 / 11:57
Enkele korte opmerkingen: Je zit eigenlijk in een proces van 'rouw'-verwerking. Daar horen divers fases bij. Dat loopt door elkaar. 1. Boosheid. 2. Verdriet. 3. Ontkenning 4. Aanvaarding.
Maar ook verdoofdheid hoort hier onder. Misschien is het dat, wat je ervaart. Het i goed dat je professionele hulp inroept om het allemaal op en rij te krijgen. Het zou verwonderlijk zijn als je het allemaal op een rij had en wist af te bakenen. Dit kost tijd, inspanning en strijd. Veel sterkte.
En inderdaad wat je man betreft. Hij zal zijn spijt moeten leren betuigen, ja berouw leren. Hij kan zich niet achter zijn verleden verschuilen. Hij heeft ook hard hulp nodig. Jezus zei van een vrouw, die op heterdaad betrapt was. Ga heen en zondig niet meer. Hij wilde bekering, waaronder berouw valt. Zó mag je bij Hem steeds terugkomen. Sterkte.
plderoos
07-04-2012 / 12:09
@ vraagstelster. Ik ben nog nooit zo ontroerd geweest over een vraag als nu. Ik denk vrij fel over het in standhouden van een huwelijk terwijl ik een liefdevolle relatie als de basis zie. Jouw reactie op het overspel van je man is mijns inziens de enige juiste!! Je staat bol van vergevingsgezindheid, en daar zou iedereen een voorbeeld aan moeten nemen. Ik heb in theorie over dit soort zaken nagedacht, jij brengt de boodschap van de bijbel in praktijk! Jezus zal je er om eren!

Natuurlijk, als heel de wereld boos wordt om overspel, en jij niet, dan lijkt het alsof jij degene bent die gek is. Maar dat is niet het geval! je kortstondige boosheid was volkomen terecht, want wat je man doet kan niet door de beugel! maar ook je vergelijk met de vergeving die Jezus ons geeft is terecht!

Het advies hulp te zoeken is denk ik goed. Hier is een onafhankelijke blik nodig. Ook de vraag of je man schrok omdat hij spijt heeft, of omdat hij nu niet op dezelfde manier verder kan is correct, die moet denk ik tussen jullie diepgravend besproken worden. Maar dan nog, al is hij geschrokken omdat hij plompverloren betrapt is, hou die vergevingsgezindheid vast! Laat zien dat we zouden mogen scheiden bij overspel, vanwege de hardheid van ons beledigde hart, maar dat het niet zo bedoeld is en dat het ook anders kan! Ook mij mag je mailen als je dat wilt.
tamara72
07-04-2012 / 13:19
Wat was er gebeurd als u het nog niet ontdekt had?
Dan had u man gewoon door gegaan met zijn dubbel leven.
Hij is ook ooit getrouwd.
Waar is de schaamte??
Ik zelf zou niet verder kunnen/willen leven of er niets gebeurd is.
Miranda
07-04-2012 / 14:55
Helemaal eens met @plderoos
Wij mensen staan meteen klaar met ons oordeel, zeker wat betreft overspel. En ja het is iets vreselijks als het jou wordt aangedaan, zonder twijfel, maar als je ervoor kiest om de mens erachter te zien, net zoals Jezus deed, dan zijn daar geen woorden voor! Dat is liefde, gesteund door Gods liefde.
En als er oprecht berouw is en verandering van hart en geest dan komen jullie er samen met God uit, de weg is lang maar uit ervaring weet ik dat het kan, met en dankzij Gods liefde.
drj
07-04-2012 / 23:17
We zijn het er allemaal over eens dat vergeven kunnen een groot goed is en zeer te bewonderen in deze situatie.

Houdt er rekening mee, dat je gevoelens over zo'n ingrijpende en schokkende gebeurtenis (de man die je dacht te kennen en met wie je denkt EEN te zijn, blijkt niet te bestaan) sterk kunnen wisselen in de komende tijd. Vaak duurt het maanden voordat je het voor jezelf een plaatsje hebt kunnen geven en het blijft altijd een zere plek. Schrik er niet van als je van kalm naar woedend wisselt binnen korte tijd. Dit kan, hoeft natuurlijk bij jouw niet zo te zijn. Iedereen is idd anders.

Vergeven is zoals eerder gezegd zeer bijbels. Maar bij vergeving hoort iets heel belangrijks: degene die het kwaad heeft aangericht, moet oprecht, werkelijk OPRECHT om vergeving vragen. Vergeving is niet goedkoop. Ja, 70x7 maal blijven vergeven is ten diepste Gods gebod.
Maar lees alsjeblieft verder in Mattheus 18:21-35 - Dit bijbelgedeelte stopt alles behalve bij goedkope vergeving: In de gelijkenis, wil de man die iets schuldig is alles betalen, dat hij schuldig is. Hij vraagt niet om kwijtschelding!

Iemand die oprecht berouw heeft, zoekt geen excuses voor zijn slechte gedrag: ik ben verslaafd; eigenlijk is vreemdgaan een uiting van mijn diep verdriet (???), het gebeurde gewoon, noem maar op. Meestal is de reden overigens gewoon egoisme. Zichzelf zoeken en niet het dienen van de ander. Met overspel doe je namelijk niet alleen je partner kwaad, maar ook degene met wie je overspel pleegt. Als je man vergeven wil worden en berouw heeft, zal hij net als Zacheus moeten worden:
En Zachéüs stond, en zeide tot de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel terug.

Dat betekent dat hij zal moeten bewijzen dat hij een ander mens wil worden. Dat hij alles doet om jouw pijn te verzachten. Dat hij alles doet om onmogelijk te maken dat het weer gebeurt. Dat betekent tenminste:
- het volleig verbreken van het contact met de andere vrouw(en)
- geen internet zonder toezicht
- vrijwillige verantwoording van zijn tijd, zodat jij steeds weet waar hij zit en niet duizend doden sterft van de angst dat hij bij een ander is.
- je krijgt al zijn e-mail-paswoorden, inzicht in zijn telefoonrekening
- vrije tijd gezellig samen doorbrengen, geen uitjes zonder jou
- een keer per week samen uitgaan en 2 keer per jaar weg zonder kinderen
- vul in wat voor jou nodig is om je veilig te voelen in dit huwelijk

dat je de laatste maanden/jaren overigens zonder het te weten in je eentje hebt gevoerd. Jij was en bent getrouwd en houd je aan je beloften. Hij leeft als vrijgezel, maar dan wel de voordelen van een familie, een gezellig huis, gestreken overhemden, seks met zijn eigen vrouw en als toetje een paar anderen voor de spanning. Ideaal, waarom zou hij iets willen veranderen? Het kan overigens goed zijn dat hij de vrouw die hij kende van het internet ook heeft belogen.

Reliseer je goed, dat het niet alleen het overspel is waarmee hij moet breken. Zoals je al hebt gezegt, hij heeft een heel dubbelleven. Liegt tegen jou over waar hij heen gaat. Plant zijn 'avondjes weg'. Je zult je nog lange tijd afvragen waar hij zijn geld aan uitgaf, terwijl hij tegen jou zei, dat een vakantie in het buitenland er dit jaar niet inzat. Wat hij met zijn tijd deed, toen hij jammer genoeg niet op tijd was en jij het eten warm hield in de oven. Ga zo maar door.
Dat hij vroeger al meermaals vreemd gegaan is, maar dan zonder seks lijkt mij eerlijk gezegd tamelijk onwaarschijnlijk. Hij zou het je in ieder geval beslist niet vrijwillig hebben verteld, als het wel het geval was.

De reden van overspel is overigens niet van belang om dit in de toekomst te voorkomen. Ik heb ook duizend redenen mensen hun hersens in te slaan, maar ik heb die neiging tot nu toe succesvol weten te beheersen. Als jij het hebben van pijn een plausibele reden vindt voor het plegen van overspel, dan zou je nu zelf een goede kandidaat zijn. Er is namelijk nauwelijks iets pijnlijker dan het verraad van je partner.

Samenvattend:

- Een van de meest basale wetten is de wet van de consequentie: wat je zaait zul je oogsten. Vergeving is niet goedkoop en is niet ingesteld, om een zondaar te beschermen tegen de consequenties van zijn daden, zodat de zondaar vrolijk verder kan zondigen. Dat zou namelijk ten diepste meewerken aan de eeuwige ondergang van je man.
- Iemand die tot inkeer komt, zal graag vergoeden en proberen de schade die hij heeft aangericht meer dan goed te maken. Iemand die niet tot inkeer is gekomen, zal net genoeg doen om je in deze schaduw van een huwelijk te houden. Net genoeg, zodat hij zijn leventje verder zal kunnen leven.
- Als hij zich eerlijk zal moeten inspannen om met jouw getrouwd te blijven, zal het huwelijk voor hem meer waarde hebben. (wie zou zijn Iphone nog zo waarderen als je hem bij de Lidl bij 2 zakken chips gratis kreeg?)
- Bedenk dat als je het geheim houdt, je de steun mist, die je anders van familie zou kunnen krijgen. Hij kan doen of hij de goede echtgenoot is en jij moet verbergen hoe je je werkelijk voelt. Dat kan wrok opleveren. Openbaar maken van de zonde kan er ook aan bijdragen dat hij zichzelf eens ziet met de ogen van anderen. (hoe zou hij het vinden als zijn moeder het wist?)
- De kans dat een man die herhaald en bewust vreemdgaat zijn leven betert, is niet zeer groot. Tot nu toe waren er geen consequenties. Blijf sterk en maak hem duidelijk dat dit de laatste keer was. Als hij weet dat je hem toch steeds weer terugneemt, is je kans op een werkelijk eerlijk en goed huwelijk waar beide partijen hun deel dragen nihil.

een van de beste (christelijke) websites, speciaal voor mensen die met ontrouw in het huwlijk te maken hebben:
http://www.marriagebuilders.com/graphic/mbi5525_qa.html
Daniel
10-04-2012 / 18:19
@plderoos
Als uw vrouw in het geheim met Jan en alleman het bed deelt, u bedriegt en liegt dat het zwart ziet, dan bent u dan ook dezelfde liefdevolle echtgenoot zoals in uw reactie.

'Jouw reactie op het overspel van je man is mijns inziens de enige juiste!! Je staat bol van vergevingsgezindheid, en daar zou iedereen een voorbeeld aan moeten nemen. Ik heb in theorie over dit soort zaken nagedacht, jij brengt de boodschap van de bijbel in praktijk! Jezus zal je er om eren'!

Ik zou, als mijn vrouw het bed zou delen met een ander en zelfs meerdere anderen..................., dan is er bij mij iets zo kapot dat het nooit meer zal worden zoals het geweest is.

Maar het zo maar kunnen dat ik haar dan liefdevol omarm, haar troost om dat ze haar minnaars moet missen.
Je weet het maar nooit, maar iets in mij zegt dat ik anders zal reageren.
Daniel
10-04-2012 / 18:25
@plderoos verder lees ik uw bijdrages met veel plezier en vaak met instemming. Dat hoorde er nog even bij.
plderoos
10-04-2012 / 20:15
@ Daniel, ik denk dat ik eerst even heul erg kwaad zou worden, shoot me, I'm human :) Maar vervolgens zou ik me wat anders afvragen.

Het is mensen zo heel erg eigen om de schuld bij een ander te leggen en de oplossing bij jezelf. Ik zeg juist dat je de schuld bij jezelf moet zoeken en de oplossing bij een Ander.

Dat zit er zo diep in dat ik mij al heel snel zou afvragen wat ik heb gedaan dat ze zover gekomen is. Gelukkig heb ik een geweldig vrouwtje getrouwd. We piekeren er beide niet over zoiets te doen :)

Terug in de tijd

Misschien een beetje een rare vraag, maar wordt nu eigenlijk bedoeld met oraal bevredigen? Ik ben het woord vaak tegenge...
geen reacties
07-04-2003
De laatste tijd hoor ik steeds vaker over TRIN en ik snap niet helemaal goed wat het nou precies inhoudt. Als ik er iets...
1 reactie
07-04-2010
Ik zou zo graag willen weten hoe een mens nou in Christus wordt ingelijfd. Wat moet ik toch aan de Heere vragen om dat o...
1 reactie
07-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering