Gereformeerde kringen

Redactie Refoweb / 12 reacties

28-03-2012, 13:58

Vraag

1. In onze gereformeerde kringen wordt ontzettend veel aandacht besteed aan formulieren, Dordtse leerregels en belijdenisgeschriften, ook bijvoorbeeld de Catechismus. Er staat echter geen letter over in de Bijbel. Ik word hier regelmatig door evangelische broeders op gewezen en ik kan het hen niet verklaren. Misschien kunt u het onderbouwen? 2. Ik word ook regelmatig geconfronteerd met ziekenzalving, gebedsgenezing, zalving met de Heilige Geest, bevrijding van demonen, etc. Deze worden allemaal heel sterk bijbels onderbouwd. Ik kan echt niet verklaren waarom dat geen plaats meer heeft in onze gereformeerde kringen. 3. Er wordt mij vaak op gewezen dat ik mij moet laten leiden door Zijn Woord. En niet door allerlei theorieën en wetten. Ik raak er verward door dat veel gebruiken niet te verklaren zijn, zoals de doop die als belofte wordt gezien, terwijl het bijbels gedachtegoed schijnt te zijn dat je dood bent in jezelf en zo levend wordt in Christus. Ik hoop dat u mij kan helpen. Iemand die niet meer weet waar zij de waarheid zoeken moet.

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

12 reacties
1a2b3c
28-03-2012 / 14:34
"Ik hoop dat u mij kan helpen. Iemand die niet meer weet waar zij de waarheid zoeken moet".

De waarheid staat in de Bijbel! Formulieren en belijdenisgeschriften staan niet boven de Bijbel, en ook niet ernaast maar eronder, net zoals de hele rest.
Het zijn gewoon menselijke geschriften waar onder andere ook in staat dat geen enkel menselijk geschrift gelijk gesteld mag worden aan Gods Woord.
Ik zou zeggen: vraag om de Heilige Geest die Hij belooft heeft aan degene die Hem daarom bidden. Ga Zijn eigen Woord lezen en Hij (Heilige Geest) zal je in al de waarheid leiden, niet de form. en belijdenisgeschriften e.d.
Waarmee ik niet zeggen wil dat de Geest geen gebruik maakt van mensen. Maar alles wat mensen zeggen en schrijven mag niet in tegenspraak zijn met de Bijbel.
Daniel
28-03-2012 / 14:37
Hoe dichterbij Dordt, hoe rotter het wordt.

Dat heeft niets met de kerk te maken, meer met de rivieren rondom de middeleeuwen.
Alleen krijg ik kippenvel van de Dordtse leerregels.
Overigens met alle leerregels, wie schrijft mij de wet voor.

Ja God, Jezus en de Heilige geest en daar geef ik niet altijd gehoor aan, zondaar die ik ben.
Ik kan vraagstelster niet helpen, ze vraagt om een zij om te helpen en niet om een hij.
haximo360
28-03-2012 / 16:06
@Daniel, zij refereert naar haarzelf. Diegene die moet helpen wordt 'u' genoemd, maar dat terzijde.

Beste vragenstelster,

punt 1:
Ik zal je vragen kort langsgaan omdat ik het toch noodzakelijk acht. Dat er over de belijdenisgeschriften in concreto niets staat is logisch. Paulus kon moeilijk naar Dordt verwijzen als Dordt pas in de 17e eeuw is ontstaan. Daarmee wil het niet zeggen dat Dordt of een andere belijdenisgeschrift onbijbels zou zijn. De belijdenisgeschriften staat vol met Bijbel citaten, die naar mijn mening op rechte wijze worden gebruikt.

Daarnaast moet worden onthouden dat de belijdenisgeschriften zijn ontstaan in een bepaalde context. Daarin moeten ze gelezen worden. Gezien het gebrek aan kennis binnen evangelische kringen twijfel ik er aan of zij dit wel gedaan hebben, als zij überhaupt die geschriften wel gelezen hebben.

Ten slotte zeggen evangelischen dat de belijdenisgeschriften mensenwoorden zijn, geschreven door mensen. Dat is de Bijbel ook. Maar die is geïnspireerd zeggen ze dan. Kan een belijdenisgeschrift dan niet geïnspireerd zijn door de Geest? Juist zij met hun sterke nadruk op de Geest zouden dat moeten kunnen aannemen. Bovendien, hun dominee leest niet alleen uit de Bijbel, maar houdt ook een preek, dat zijn ook mensenwoorden. De gereformeerden hebben overigens altijd beleden dat de Bijbel de norma normans is, de normerende norm, en de belijdenisgeschriften de norma normata, de genormeerde norm. De Bijbel staat er dus wel boven.

punt 2;
Hier is veel over geschreven. Evangelischen zijn zelf hierin ook niet altijd consequent. Ze nemen de Bijbel dan weer eens letterlijk, dan weer niet. Waarom dragen ze geen hoed? Waarom groeten ze elkaar niet met een heiligen kus? Waarom laten ze vrouwen toe in het ambt? Je voelt al aan, het heeft vooral te maken met interpretatie. Zo is dat ook met demonen uitdrijven en zieken genezen en alle andere gaven. De vraag is daarbij of dat nog voor ons is. Ik kan hier veel over zeggen, maar wil kort de opmerking maken dat wanneer ik de Schrift ernaast leg en veronderstel dat alle gaven nog precies zo gelden als toen, dat de evangelischen zich behoorlijk misdragen en niet de Bijbelse principes navolgen. Lees bv dr. W. van Vlastuin profetie en tongentaal. Makkelijk boek, zo'n 150 pag.

punt 3;
Volgens evangelischen zijn we onder de genade en niet onder de wet. Dat is voluit Bijbels. Maar de wet is niet afgeschaft, dat is ook voluit Bijbels. Lees Matth 5 maar eens goed. De 10-geboden zijn dus goede richtlijnen voor een christelijk leven. Ik ga er niet vanuit dat je wettisch bent, want aan hygiënische wetten hou je je denk ik niet aan. Ik ga ervan uit dat je het meeste wel uit en niet kosjer?

Ik zou zeggen: maak je niet zo druk om wat evangelischen van je denken. Ze zijn goed in de gereformeerde kerken te veroordelen maar beseffen niet dat ze een balk in hun eigen oog hebben. Daarnaast, vrijwel niemand daar heeft een theologische opleiding genoten. Dat mag wel eens drastisch veranderen. Ze maken zoveel exegetische fouten, dat is onvoorstelbaar. Een beetje kennis van het Grieks en Hebreeuws zou ze geen kwaad doen.

Blijf gewoon in de kerk waar je zit. God heeft je daar geplaatst, opdat je daar een zoutend zout mag zijn en een lichtend licht. En als ik je vraag zo lees, hoef je je geen zorgen te maken. Kniel Hem maar nederig te voet en laat je leiden door Zijn Woord. Als de belijdenisgeschriften je daarin krach en troost mogen bieden, dan is dat alleen maar mooi. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat mensen kracht uit Dordt mochten ervaren, want dat is het doel van Dordt: een troostboek waarin de verkiezing als positief werd ervaren destijds.

Wees gezegend
Dorah
28-03-2012 / 16:23
@ haxim0360, jouw reactie is mij uit het hart gegrepen. Vermoedelijk heb je deze reactie vol vuur geschreven en is daardoor enige nuance wellicht ontschoten? Ik ben met je eens dat er veel exegetische blunders worden gemaakt in veel evangelische gemeenten maar om nu te zeggen dat vrijwel niemand daar een theologische opleiding heeft genoten,lijkt me iets te gechargeerd.
Verder ben ik het volledig met je eens. Waardevolle bijdrage!
haximo360
28-03-2012 / 16:42
@Dorah,

Dat klopt, bedankt!. Heb het snel geschreven en niet overal even genuanceerd, maar dat mag ook wel eens ;). Vol vuur exact, omdat ik vind dat je personen als deze vragenstelster misschien wel schade aanricht, terwijl het godvrezende mensen zijn, en dat meen ik oprecht! Ik hoop dat ze zich er niet te veel van aantrekt, het leidt namelijk af van zaken die er wel toe doen: Christus en Die gekruisigd!
1a2b3c
28-03-2012 / 17:56
@haximo360: Ten slotte zeggen evangelischen dat de belijdenisgeschriften mensenwoorden zijn, geschreven door mensen. Dat is de Bijbel ook. Maar die is geïnspireerd zeggen ze dan. Kan een belijdenisgeschrift dan niet geïnspireerd zijn door de Geest? Juist zij met hun sterke nadruk op de Geest zouden dat moeten kunnen aannemen. Bovendien, hun dominee leest niet alleen uit de Bijbel, maar houdt ook een preek, dat zijn ook mensenwoorden.

De leer van de verwerping komt niet uit de Bijbel, daarin dwaalt Dordt.
De formulieren en belijdenisgeschriften staan op hetzelfde niveau als preken en andere boeken.
Natuurlijk kan de Heilige Geest daar gebruik van maken en dat doet Hij ook vaak, maar daarom blijft het wel mensenwerk, en waar mensen bezig zijn worden fouten gemaakt, niets uitgezonderd.
Alleen de Bijbel is Gods geïnspireerde Woord waaraan niets mag worden toegevoegd of afgedaan.

-"Daarnaast, vrijwel niemand daar heeft een theologische opleiding genoten".

Spurgeon had helemaal geen theologische opleiding gehad, en hij is ik weet niet hoeveel mensen tot zegen geweest, tot op de dag van vandaag. (ik ken nog wel meer voorbeelden)

-"Volgens evangelischen zijn we onder de genade en niet onder de wet. Dat is voluit Bijbels. Maar de wet is niet afgeschaft, dat is ook voluit Bijbels. Lees Matth 5 maar eens goed."

We zijn onder de wet van Christus 1 Kor.9:21 ... Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Gal. 6:2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. En wat je zelf al noemt Mat.5.
In Hand.15 en 21. staat waaraan gelovigen uit de heidenen zich verder moeten houden.
Zo heb ik o.a. door evangelischen horen verwoorden, daar ben ik het volledig mee eens.

-"Ik zou zeggen: maak je niet zo druk om wat evangelischen van je denken. Ze zijn goed in de gereformeerde kerken te veroordelen maar beseffen niet dat ze een balk in hun eigen oog hebben".

Over veroordelen gesproken!!! Ik zou zeggen: probeer van elkaar te leren, er is niemand die de wijsheid alleen in pacht heeft. Ieder heeft z'n eigen blinde vlekken, de evangelische, pinkstergemeenten maar de reformatorischen net zo goed.
Dacht je nou echt dat de waarheid afhangt van die de 3 belijdenisgeschriften, die een handjevol kerken van de 40.000 denominaties over de hele wereld, hebben?
En dan al die arme mensen die het zonder hebben moeten doen toen ze nog niet geschreven waren!!!

-"Zo is dat ook met demonen uitdrijven en zieken genezen en alle andere gaven. De vraag is daarbij of dat nog voor ons is".

Fijn dat je het tenminste nog als een vraag ziet, er zijn er ook die voor wie het duidelijk is dat dat allemaal al verleden tijd is.

- "Blijf gewoon in de kerk waar je zit. God heeft je daar geplaatst"....

Zou je dat ook tegen iemand zeggen die Rooms is?

Ik ben zelf niet van een evangelische gemeente maar 'gewoon van een traditionele' maar ik vind veel van je kritiek onterecht.
plderoos
28-03-2012 / 20:23
1a2b3c heeft gelijk, de bijbel staat voorop, dan komt er een hele tijd niets en dan de rest. De rest is niet onbelangrijk, maar wel aan kritiek onderhevig. De twaalf artikelen bijvoorbeeld, één van de oudste belijdenisgeschriften, zegt dat Jezus is gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. En dat terwijl Jezus nog aan het kruis riep dat het al volbracht is. Loog Hij toen? Of was Hij al in de hel geweest? ik denk het laatste. Belijdenis geschriften moet je dus altijd toetsen aan de bijbel.

Evangelischen zeggen naar mijn mening te makkelijk alles wat in de bijbel staat ook op hun betrekking heeft. Dat heeft zelfs uitwassen tot het vastpakken van gifslangen want dat kon Paulus toch ook. Of, als je om genezing bid en je krijgt het niet, nou, dan is je geloof niet sterk genoeg. Alsof jouw genezing van jou kan afhangen.

Antwoorden zijn er altijd. Het is daarvoor wel nodig je bijbel te kennen. Als je de Waarheid kent heeft de leugen geen vat op je. Maak je die dus eigen en je zult weerwoord hebben.
Mariet
29-03-2012 / 14:21
Ik vind het moeilijk om te lezen dat hier op het refoweb zo enorm snel veroordeeld wordt. Het is zo makkelijk om de andere kerk naar beneden te halen. Dan kan je zeggen dat anderen dat ook doen, maar dat geeft jou toch niet de vrijheid om dit ook te doen? Paulus schreef in de bijbel over dat we elkaar niet moeten veroordelen: laat de ander op zijn manier de Here dienen, en veroordeelt elkaar niet. Ik denk dat we Later met elkaar lachen als we op onszelf terugkijken; muggeziftend op alle verschillen.
Gebruik de bijbel als leidraad, en als het je helpt leerregels of formulieren erbij. Ik denk wel dat de HG vaak onderschat wordt!!
waldboy
29-03-2012 / 20:03
@plderoos-

-het vastpakken van gifslangen want dat kon Paulus toch ook.

Dit is een uitspraak van Jezus. Marc. 16:17.
En als we andere uitspraken van Hem geloven, dan deze toch ook.

-Het is daarvoor wel nodig je bijbel te kennen. Als je de Waarheid kent heeft de leugen geen vat op je. Maak je die dus eigen en je zult weerwoord hebben.

Niet iedereen is intelligent en kan zich Bijbelkennis eigen maken. Mijn vrouw b.v. Door een laag IQ en enig autisme. Ze is 30 jaar geleden bekeerd. Heeft in al dei jaren veel preken en Bijbelstudies gehoord, maar zal in een gesprek met jou absoluut geen weerwoord hebben.
plderoos
29-03-2012 / 20:16
@ Waldboy Toen satan een bijbelcitaat aan Jezus voorlegde zei Hij, er staat óók geschreven, Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En in dat kader is, gezien hetgene dat Paulus overkwam, het van de tempel afspringen hetzelfde als een slang vastpakken.

Wat betreft je tweede opmerking kan ik mij slechts in schaamrood en stilte hullen.
adriano313
30-03-2012 / 11:17
Beste vragensteller, ter bemoediging

Wat is nu de essentie van het Christen zijn? Toch dat jij, je hart geeft aan Jezus Christus en dat Hij Heer mag worden van en in jou leven? Zodat jij toch verlost kan worden vanuit de macht der duisternis tot in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde. Jezus het licht?

De essentie is niet een route bedenken hoe…?

Het mooie is dat God in deze ‘hoe vraag’, al lang heeft voorzien. Door een Expert die er tot in het kleinste detail zicht op heeft…die de diepte van God beter kent dan wie ook…

Zou jij deze Expert dan aan de kant schuiven?

Het probleem is dat de macht van de duisternis vaak wordt ontkend, ook in reformatorische kringen. Heilige huisjes alom, zodat de strijd ook gaat van een rok tot aan een leer binnen een kerkgenootschap. Uiteindelijk blijven zulke patronen, “rondjes lopen in de woestijn”.Gelukkig kijkt God naar de motieven van iemands hart, ook al pakken dingen uit, die niet synchroon lopen met Zijn bedoelingen.

Abraham werd geboren in Ur, maar zijn leven eindigde in Kanaän, dus het nest waar je opgroeit, zegt niets over welke bedoelingen God met jou voor ogen heeft…maar zo zijn er ook weer mensen die hun nest uitbundig kunnen uitbouwen.

Maar abraham had contact met God. Op een hele normale manier en hij ging deze relatie met God ook op een hele normale manier aan. Ook al deed hij dingen soms niet in lijn.

Door Jezus mogen we vandaag vrij tot God komen. Het punt is als je Jezus niet hebt, je ook niet tot God kunt komen. De bijbel leert dat Hij ons als eerste lief heeft, gemaakt met een bestemming en ik geloof dat Hij dan Zijn Expert naar jou stuurt om je te trekken en te overtuigen om je af te keren van alles in je leven…ook van Dortse leerstellingen, catechismus, etc…. om <u>ALLEEN maar te geloven in Jezus en het volmaakte offer, dat te aanvaarden en te belijden.</u> De bijbel leert dat je hierdoor wordt verzegeld aan deze Expert en dat je hierdoor vrede met God zal hebben waardoor je geest levend wordt zodat jouw hart ook in contact komt met het hart van de Vader

Dat is intimiteit!

Jij hoeft geen prijs meer te betalen, de volle prijs is al lang betaald, the message is om dat juist te geloven en je hart er voor open te stellen. Zo kan er ook ruimte bestaan dat Hij je ook volledig kan vergeven.

In mijn beleving bestaat er geen vraagstuk waar Het Woord geen antwoord op geeft, dus scherpe onderwijzers zij ook vandaag noodzakelijk. Persoonlijk, geloof ik verder dat Dortse leerregels, catechismus, etc instrumenten kunnen zijn om mensen te overtuigen van een bepaald vraagstuk. Echter in mijn geloofsbeleving bepalen het Woord en de Leiding van de Expert – de Heilige Geest – de relatie en richting met God. Dat is denk ik ook wat je telkens ziet als mensen Vol onder de Heilige geest een bediening hebben. Vol van de Geest heeft niets met ‘uitverkoren’ een speciaaltje of een paulus-bekering te maken maar geven aan dat iemand in scherpte met God weet te wandelen. Dat is wat Jezus ook deed. Dag en nacht afstemmen met de vader!

God overschrijdt geen autoriteitsgrenzen, dus Hij zal nooit iets in jou doen dan dat waar jij je hart voor open stelt! Stop met discussies, maak er geen verwijt of tegenstelling van dat mensen anders geloven of denken. Jezus is de weg de waarheid en het leven, geloof in Hem en neem hem aan als Heer van je leven en Hij zal in je leven zichtbaar worden. Vraag het anders maar gewoon aan Hem. Heer Jezus, hier ben ik en ik open mijn hart helemaal voor U. Ik wil u leren kennen maar begrijp er nog zo weinig. Wilt U zich verder aan mij openbaren! Wilt U in mijn leven laten zien wie U werkelijk bent? Dat is mijn verlangen... Heere Jezus, ik nodig u uit!

Ik zal voor je bidden
Miranda
30-03-2012 / 11:32
@Adrian013
Wauw! Wat een mooi en vooral liefdevol antwoord! Ik ben er stil van.

Terug in de tijd

Onze dochter van 17 weigert te lezen. Heeft nooit veel gelezen, maar doet het nu alleen op mobiel en laptop. Heeft u tip...
3 reacties
29-03-2019
Is het verkeerd om ringen te dragen omdat je het mooi vindt en mag je dan wel ringen dragen als symbool (trouwringen)? Z...
geen reacties
28-03-2004
Is een instantie als het Vaticaan, die enorme rijkdommen bezit en die bijvoorbeeld het meeste grond bezit in New York, n...
16 reacties
28-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering