De macht van de duivel

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

20-02-2012, 10:27

Vraag

Ik heb een vraag die betrekking heeft op het onderwerp "de macht van de duivel." Onlangs hoorde ik een verhaal. Het ging als volgt. Een gelovige vrouw was getrouwd met een man die zich bezighield met spirituele zaken. Hij zat bij een soort spirituele club. Zijn vrouw wilde dat hij er mee stopte. De man zei toen tegen zijn vrouw: "dat is goed, maar jij moet dan naar de leider van mijn club toegaan en mijn lidmaatschap opzeggen." De vrouw luisterde naar hem en ging die persoon toe. Deze nam haar mee in een kamertje waar allemaal foto's van de leden van de club hingen. Ook de foto van haar man hing er. De leider vertelde haar dat wanneer ze wilde dat haar man geen lid meer was van de club, ze met haar vinger een lijn langs de nek van de man moest trekken. Ze luisterde en trok met haar vinger een lijn. Vervolgens ging ze naar huis. Daar trof ze haar man onthoofd aan. Ik ben zelf erg geschrokken van dit verhaal, het heeft me bang gemaakt. Ik vraag me af in hoeverre het waar gebeurd is. Ik hoorde alleen dit verhaal en kreeg verder geen informatie. Nu vraag ik me af: is de duivel echt zo machtig dat hij dit kan doen? Gebeuren er echt zulke dingen? En hoe kan ik hier zelf zo ver mogelijk vandaan blijven?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Laat ik meteen maar zeggen: geloof er maar niets van. Ik kan me wel eens boos maken over allerlei verhalen over de macht van de duivel e.d. die mensen de stuipen op het lijf jagen. Zulke verhalen spelen meestal in het buitenland (bijv. Afrika, Azië, Suriname), ze zijn niet te controleren en het ene verhaal is nog fantastischer dan het andere. Je weet hoe dat kan gaan: de een vertelt het aan de ander, de ander maakt het nog wat groter en tenslotte gaat zo’n verhaal een eigen leven leiden en wordt het soms door mensen grif geloofd.

Als dat verhaal dat je gehoord hebt werkelijk gebeurd zou zijn, beste vriend(in) zouden de kranten er vol van hebben gestaan. Of beter nog: waar lezen we zulke fantastverhalen in de Bijbel? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we, als het over de macht van de duivel gaat, dicht bij de bijbelse verhalen en de bijbelse boodschap blijven. De Bijbel zegt dat de satan/duivel rondgaat als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8). Daar gaat het over het lijden van christenen onder de vervolgingen van die dagen. Dat lijden, dat hoef ik je niet te zeggen, is er op veel plaatsen in de wereld nog. Daarnaast kun je (móet je) bij de macht van de duivel ook denken aan allerlei verleidingen, verslavingen, zonden, enz. Denk aan de werken van het vlees die Paulus noemt in Galaten 5:19-21, aan alcoholverslaving, incest, porno, internetverslaving enz. (allemaal ook onder christenen voorkomend) of aan mishandeling of de enorme kerkverlating in ons land en West-Europa. Maar zoek het niet in zo’n verhaal als je gehoord hebt. Als Johannes de Doper zijn prediking begint heeft hij het over heel concrete dingen (Lukas 3:7-20) en niet over zulke verhalen als je hebt gehoord. Hetzelfde geldt van de prediking van Jezus. Denk alleen al aan de Bergrede (Mattheüs 5 tot 7) en aan andere woorden of gelijkenissen van Jezus.

Het is niet voor niets dat Petrus eerst zegt: "Wees nuchter en waakzaam." In 1. Petr. 1:13 en 4:7 heeft hij ook al van nuchterheid gesproken. Totaal dus drie keer in die brief. Het wil zeggen: blijf met beide benen op de grond staan en laat niet je hoofd op hol brengen door oncontroleerbare verhalen. Daarnaast zegt Petrus: "Wees waakzaam", dat wil zeggen: houd je beide ogen goed open voor alles wat je wil aftrekken van Jezus Christus. Want: de duivel heeft macht. Daar heb je vast en zeker gelijk in. Ook door je in te laten met spirituele zaken probeert hij zijn macht uit te oefenen. Ik denk bijvoorbeeld aan wat we lezen in Deuteronomium 18:9-22. Daar worden allerlei dingen genoemd waar de heidense volken in die dagen zich mee bezig hielden om in contact met hun goden te komen. Israel had zich daar ver van te houden en mocht zich daar op geen enkele wijze mee bezig houden, maar had te luisteren naar Góds profeten en naar de ene Profeet die zou komen (vers 18), bij wie we kunnen denken aan de Heere Jezus Christus. Ik kan ook zeggen: we hebben te luisteren naar de bijbelse boodschap en het evangelie van Jezus Christus. En dat betekent dan meteen dat je, zoals je laatste vraag is, ver van bovengenoemde spirituele zaken (en ook van duivelverhalen) vandaan blijft.

Ik hoop dat ik je met mijn antwoord wat geholpen hebt.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

duivel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben met mijn vriend trouwplannen aan het maken. Nu is mijn vader predikant, maar daar hebben wij beiden niet echt fij...
4 reacties
20-02-2014
Aan iemand die de grondtalen van de Bijbel beheerst. Er staan in de Bijbel teksten die aangeven dat personen in het zwar...
1 reactie
20-02-2014
Is het bijbels om te stellen dat de kandelaar uit Nederland al is weggenomen en dat de Heilige Geest uit de kerken is ge...
10 reacties
20-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering