Zoeken naar God

Ds. J. Prins / 5 reacties

15-02-2012, 18:00

Vraag

Al langere tijd loop ik met vragen rond waar ik geen antwoord op weet. Deze vragen gaan vooral over het geloof. Soms begrijp ik het gewoonweg niet meer. Vaak als ik een preek of lezing hoor dan ga ik er wel over nadenken, maar de volgende dag is het dan weer weg. Dan schaam me wel eens voor mezelf dat ik het zo snel weer vergeten ben. Dan heb ik op het moment zelf het gevoel dat ik geraakt word, maar dan is het zo snel weer weg. Ook het bidden vind ik moeilijk. Voor mijn gevoel kan ik gewoon niet bidden. Ik heb soms ook het gevoel dat ik het niet waard ben om tot God te bidden. Telkens komt er weer een tijd dat ik niet heb gebeden of in Gods Woord heb gelezen. En dan kan ik toch niet zomaar bij God aankomen? Als ik niet eens elke dag stille tijd voor God heb, hoe kan ik dan bij Hem komen? Ik wil wel, maar het lukt steeds niet. Dat is voor mij ook zo'n probleem. Voor mijn idee wil ik wel bij God komen, ik wil wel bekeerd worden, ik wil wel heel graag God volgen, maar ik vraag me zo vaak af of dat niet alleen met mijn verstand is. Denk ik niet alleen met mijn verstand dat ik God wil volgen en is dat dan niet met mijn hart? Als ik bid, gaat het al snel alleen over mijzelf. Dan vraag ik mij af of dat aan mij ligt of hebben andere mensen dat ook? Er zijn ook wel momenten dat ik mijn hart voor de Heere uitstort. Maar achteraf denk ik dan vaak dat dat ook niet uit mijn hart kwam. Wat moet ik hiermee? Ik weet het gewoon niet! Ik hoop dat iemand een antwoord op mijn vragen heeft...

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik probeer je vraag te begrijpen en in je gedachten te komen. Het zijn belangrijke en diepe vragen die je hebt! Je stelt jezelf de vraag, waarom ben ik maar even geraakt door het Woord, kom ik zo weinig tot aanhoudend gebed, is mijn verlangen, mijn zoeken naar God wel echt...? Ik kan mij heel goed voorstellen dat je hiermee worstelt. Ik herken het uit mijn eigen leven. Om hieruit te komen is het nodig om naar Gods Woord te gaan. Dat is zeker en vast. Daar kunnen we van op aan. In Gods weg worden onze twijfels, onzekerheden en al dit soort vragen, weggenomen.

Wat zegt de Heere van ons mensen in Zijn Woord? Dat wij verdorven en verloren zondaars zijn, die geen relatie meer met Hem hebben. Mensen zijn, die voor eeuwig verloren dreigen te gaan! Nu heeft God een weg van verlossing, vergeving, van eeuwig leven  en vrede met Hem uitgedacht en uitgewerkt. Door het kruisoffer van Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus Christus het Lam Gods, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Door aan Golgotha’s kruis Gods toorn over de zonde te dragen, te lijden en te sterven. En Jezus Christus is opgestaan. Hij leeft aan de rechterhand van de Vader. Vanuit de hemel, deelt Hij uit wat Hij verdiende aan het kruis. Hij deelt het uit door Zijn Woord en de Heilige Geest, aan allen die in Hem geloven. Hij komt wonen in hen, die in Hem geloven.  En nu wil God de Vader dat wij door dit geloof in Jezus Christus gered worden van onze zonden en de toekomende toorn. God de Vader heeft een liefdevol verlangen om ons te behouden. Hij wil dat werkelijk! Op Hem kun je aan.

Daarom richt God in Christus, mede tot jou en mij de indringende oproep door Paulus, die we lezen in 2 Korinthe 5:20 (SV): "Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen!" Of in de Herziene Statenvertaling: "Wij zijn dan gezanten (boodschappers, herauten) namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt, namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen!"

We horen hier dat God de Vader wil dat wij met Hem verzoend worden, zalig worden. Bij Hem ligt het initiatief en de zekerheid dat ik behouden kan en mag worden. Verzoend worden met God wil zeggen dat Hij ons om Jezus wil in genade wil aannemen, onze zonden wil vergeven, ons verlossen wil van de eeuwige straf en eeuwig leven wil geven, ons tot Zijn kinderen wil aannemen, dit alles om Jezus wil. Daarom is het belangrijk: vlucht tot de Heere Jezus Christus, vertrouw je helemaal aan Hem toe en laat Hij je zaligmaken. Geef je over aan de Heere Jezus met al je twijfels, onzekerheden, zonde, schuld, enz.

Hij maakt ons zalig, Hij leert ons bidden, Hij leert ons God zoeken, Hij maakt volhardend, Hij overtuigd ons van onze verlorenheid en verdorven en van de zaligheid, Die Hij voor jou heeft! Het is zoals het Evangelie ons leert: "Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden!" En het is de Heilige Geest die ons dit alles van A tot Z, wil geven, dit in ons wil werken. Wijzelf hebben het niet en kunnen het niet! Ik zeg dit niet om je te ontmoedigen, juist om je te bemoedigen alles van de Heilige Geest hierin te verwachten. Het is Zijn liefste werk ons bij de Heere Jezus te brengen en ons in Hem te doen geloven. Zo wordt alles anders in ons leven. Alles wat God in Zijn Woord ons zegt worden voor ons wat ze al zijn: levende realiteiten! De Heere Jezus heeft alles voor ons, om ons te behouden en met de HEERE God te leren wandelen!

Een helder boekje, naast de Bijbel, m.b.t. jouw vraag is: "Wat moet ik doen om zalig te worden." Van John Angel James. Uitgeverij de Groot Goudriaan. Goed en niet duur!

Ik hoop je wat geholpen te hebben,
veel zegen, met een hartelijke groet,
Ds. J. Prins, Ederveen

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

God zoeken
5 reacties
imvi
15-02-2012 / 19:09
Goede vraag, heel mooi antwoord! Hoewel het bij mij nog meer vragen oproept: Hoe laat ik mij dan met God verzoenen, de beantwoorder zegt dat wij dit zelf niet kunnen. We kunnen niets doen, en dan dat boekje: "wat moet ik DOEN om zalig te worden?"
Is het genoeg om alleen te bidden en dan af te wachten en te verwachten/geloven dat God doet wat wij niet kunnen?
Er hangt zoveel vanaf!
Gerard
15-02-2012 / 19:16
Mooi antwoord van ds Prins.
Buiten Jezus om zal je God niet vinden. Als je God wil zoeken moet je naar Jezus. Zoek en vind Hem in de Bijbel. Lees wat Hij heeft gezegd. Geloof wat Hij heeft gezegd. Vertrouw op wat Hij heeft gezegd. Spreek tot Hem en leg alles voor Hem neer in gebed.

@imvi: inderdaad bidden en Jezus vertrouwen op Zijn woord.
De Vader heeft alles in de handen van Zijn Zoon gegeven (zie Joh 5:22-24)
adriano313
16-02-2012 / 12:00
Beste vragensteller, ter bemoediging

Soms komt er beweging en vooruitgang in moeilijke vraagstukken, als theorie en praktijk bij elkaar komen. Zo werkt dat in uw opvoeding, uw thuissituatie, in uw maatschappelijke deelname maar ook binnen het Koninkrijk van God

Ter illustratie een voorbeeld; om timmerman in een meubelmakerij te worden, zal u eerst alle theorie van een meubelmakerij en van timmeren moeten leren. Vervolgens zal u in de praktijk vaardig moeten worden en zal de theorie van pas komen om ook in juistheid te kunnen uitvoeren.
Zo eenvoudig is het ook met het Koninkrijk van God. Het Woord van God lezen geeft inzicht in de Wil van God en de Wil van God uitvoeren is een praktijk van een bediening en leiding van de Heilige Geest (denk maar aan het voorbeeld van de discipelen)…

Helaas kan het soms wat moeilijk gaan, als mensen Het Woord veranderen door eigen beleving of inzichten en de bediening van de Heilige Geest onmogelijk maken door het op een “eigen wijze” te doen of zich laten leiden door verkeerde geesten. En hier wrikt in NL vaak de schoen. Elke kerk of denominatie bekritiseert de ander en een ieder denkt dat de zijne de juiste is en dat sommige toch echt met een voet (misschien wel met beide voeten) in de hel staan. Ondanks ontstaat er soms informeel een verbroedering… maar wat verwarrend allemaal

Maar is dit nu de Wil van God?

Is het de wil van God dat jij de volgende dag de preek vergeet, is het de wil van God dat jij je schaamt, dat jij niet tot Hem kan bidden, Is het Gods wil dat je door de week heen geestelijk wegzakt, dat jij moeilijk kan besluiten of dat jij te veel denkt met je hoofd dan met je hart….

NEE! Dat is Zijn Wil totaal niet! Het zijn allemaal "doelpunten" van de duisternis 0 - 10!

Al jou vragen en al jou falen zal daarom alleen beantwoord worden als jij je gehele hart aan Jezus ook <u>echt</u> geeft. de vraag is, Wil je dat? Wil jij Gods wil doen?
Wil jij je HELE hart openen en tegen Jezus zeggen

HEERE JEZUS, U mag helemaal binnen komen

Alles geef ik u, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.
Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd,
Ik leg ze in uw hand en vertrouw ze aan u toe

PS 139 geeft inzicht dat God met iedereen een plan en bestemming heeft
Jou naam staat in Zijn boek en Hij heeft je zo lief dat Hij zijn kostbaarste bezit heeft opgeofferd om jou te redden. Om met jou te verzoenen.
Ga hier dan eens praktisch mee om. Niet op het vlak van eigen werken maar onder leiding van de Heilige Geest!
Bid maar eens hardop en nodig Jezus Christus een uit
(ook al klinkt of lijkt dat misschien wat onwennig)

HEERE Jezus
Ik open mijn hart voor U
Spreek vandaag tot mijn hart
Open mijn oren om Uw stem te verstaan
Open mijn ogen om Uw schoonheid te aanschouwen
En leidt mij met uw Heilige Geest
En vul mijn wezen met uw liefde
Om u te eren, om u te dienen
Heel mijn leven lang

Misschien merk je niet direct iets, maar verwacht wat je bidt. Misschien bemerk je zelfs een stem of mensen die je proberen te ontmoedigen…ik laat ze gewoon kletsen, de focus is JEZUS
Want het is Gods WIL dat je je hart open en beschikbaar stelt voor Jezus Christus
Heb je nog allemaal misten of maaren?
Lees het verhaal eens van de verloren Zoon. Concentreer je eens op het gedeelte van dat hij besluit om terug te keren naar de vader. Moet de zoon allemaal dingen doen?
Nee, daar heeft de vader dienstknechten voor en er loopt een broer rond die het ook niet snapt. Wat er wel gebeurt is dat de zoon over zijn vieze (varkenslucht) lijf, DE BESTE mantel aan krijgt (er staat niet je moet je eerst douchen)
En denk jij dat de vader niet weet dat Hij vies is…Natuurlijk mogen we dat aannemen maar het is een proces wat onderschikt is aan de deelname en redding en de positie die de zoon allemaal krijgt. Hallelujah en bidt maar als je het leest
“Lieve Heilige Geest wilt u mij inzicht geven tijdens het lezen van dit stukje, wil u mij openbaren wat ik niet zie en wat op mij van toepassing is?”

Ik zal voor je bidden
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ukLhNMIIh2k">Jezus Alles Geef Ik U – 582 (klik)</a>
iepenhof
16-02-2012 / 22:19
geachte vraagstelster

ik hoop dat de Heere zelf jou zoekende gemaakt heeft want uit onszelf zoeken we Hem niet omdat we de satan zijn toegevallen in het paradiis en in onze verdorven bestaan voortleven en dag na dag onze schuld meerder maken zodat we God om genade moeten leren bidden of Hij ons genadig wil zijn en onze zonden wilt verzoenen in het gezegende bloed van Jezus Christus want je zegt dat je je afvraagt of je wel met je hart bid? ach...we moeten een oprechte bidder gemaakt worden door Gods Geest die komt ons zuchtingen te geven waardoor onze gebeden mogen opstijgen hoger als ons zolderraampje voor de troon Gods dat is het rechte gebed en vraag maar of je die nood mag gevoelen aan de Heere of je nog eens een oprecht gebedje mag doen daar is geen lang gebed voor nodig omdat God het geeft en vraag dan of je dit mag leren in je leven: [ps 25;2] "Heer ai maak mij uwe wegen, door U woord en Geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen,en waarheen G Uw treden wend." wat zou dat een eeuwig wonder zijn!
rian2
24-02-2012 / 11:39
Verwacht het alleen van Hem, we hebben de Heere Jezus nodig, we mogen bij hem komen zoals we zijn,zondig, misschien niet zoekende/lezend in de BIjbel.
In Hem is verlossing en genezing.
Dat jij geraakt word 's zondags betekend dat Hij wil dat je niet verloren gaat, maar Hij roept je toe ,kom tot MIj.

Terug in de tijd

Ik heb eind december en begin januari onbeschermde seksuele gemeenschap gehad met mijn vriend. Er zat heel weinig tijd t...
17 reacties
15-02-2010
Moeder heeft een slechte jeugd gehad en heeft daar nu nog psychische problemen door. Voelt zich snel verongelijkt. Heeft...
geen reacties
17-02-2020
Zouden we als christenen terug moeten naar de bron, het begin van de wereld, en de enige bron de Bijbel? Alle strijd en ...
2 reacties
16-02-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering