Geholpen door Jezus

dr. G. van der Hoek / 6 reacties

13-02-2012, 16:18

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Hoe weet je of Jezus je geholpen heeft of dat je jezelf met Jezus geholpen hebt? M.a.w. hoe weet je of je uitgaan tot Christus (en troost vinden in Gods huis of d.m.v. het lezen van Gods Woord) vrucht is van de wedergeboorte of dat dat juist is wat Ger. Gemmers remonstranten 'verwijten'?

Antwoord

Beste vriendin/vriend,

Je stelt hiermee een belangrijke vraag. Hoe weet je dat de Heere Jezus Zelf jou geholpen heeft of dat jij jezelf met Hem geholpen hebt? Laten we eens lezen in Johannes 5 en Johannes 9. In Joh. 5 gaat het over de verlamde man die 38 jaar ziek gelegen had en door de Heere Jezus genezen werd. Jezus heeft hem dus geholpen, maar op de vraag van de Joden wie hem genezen had (12) weet hij geen antwoord te geven (14). Pas toen de Heere Jezus hem Zelf opzocht, maakte Hij dat ook Zelf aan hem bekend met een boodschap erbij (14).

In Joh. 9 gaat het over de genezing van de blindgeborene. Weer zien we hetzelfde: het wonder wordt verricht, de blindgeborene weet nu wel de naam van zijn Geneesheer (11), het wonder was onmiskenbaar (25), maar de man wist niet dat zijn Geneesheer de Zoon van God (Jezus, Zaligmaker) was, totdat Jezus Zelf hem dat verklaarde (35-38). En de genezene deed geloofsbelijdenis (38).

Samenvattend: de Heere Jezus komt er Zelf op terug, Hij verklaart en Hij past ook toe. Daar mag je naar uitzien. Wanneer Hij dat doet, is het op een moment dat het gaat om de erkenning van Zijn Naam, dat Hij het gedaan heeft en dat Hij het alleen gedaan heeft. Voor de ‘patiënt’ is dat ongedacht, onbegrijpelijk, onverdiend, onmiskenbaar maar ook onwederstandelijk.

Het tweede deel van je vraag gaat over "hoe kan ik dat weten, hoe geeft de Heere daar licht in?" De dichter van psalm 35 zag daar in grote nood naar uit: "zeg tot mijn ziel: Ik ben uw Heil" (Ps 35:2). Dat hier Heil met een hoofdletter staat geeft aan dat je ook mag lezen "zeg tot mijn ziel, ik ben Uw Jezus", daar geeft het oorspronkelijke Hebreeuwse woord reden toe. Deze dichter vraagt om Gods spreken tot hem ("zeg Gij tot mijn ziel"). Hoe doet de Heere dat: door Zijn Woord. Dat houdt in door het persoonlijk lezen en overdenken van Zijn Woord en vooral door de verkondiging, de prediking. Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. Wat dan gebeurt is naar de uitleg regel van de Reformatie: het Woord met het Woord verklaren. En wanneer zo het ene, eerdere Woord van God bevestigd wordt door een volgend Woord, zing je met Psalm 56:5: Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord.

Krimpen aan den IJssel,
Dr. G. van der Hoek

dr. G. van der Hoek

dr. G. van der Hoek

 • Geboortedatum:
  28-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Krimpen a/d IJssel
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Em. hoofddocent/rector

Tags in dit artikel:

remonstrants
6 reacties
1a2b3c
13-02-2012 / 18:01
- hoe weet je of je uitgaan tot Christus (en troost vinden in Gods huis of d.m.v. het lezen van Gods Woord) vrucht is van de wedergeboorte of dat dat juist is wat Ger. Gemmers remonstranten 'verwijten'?

De Heilige Geest woont in iemand die wedergeboren is Rom.8: 9 - 11, en 1 Kor.3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
In Gal. 5 kun je lezen wat de vruchten van de Geest zijn.

Wat voor vruchten draagt jouw leven? Gal.5 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke;
Of vers 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Jezus zegt dat de boom aan vruchten gekend wordt, en ook elke 'remonstrant' die de de vrucht uit Gal.5:22 voortbrengt is een wedergeborene.
Gerteke
13-02-2012 / 21:12
Ik wil in dit verband even het antwoord noemen dat ik ooit van ds. Van der Voorden (ook panellid, dacht ik) kreeg. Hij wees mij toen op 1 Johannes 5.

Ik vind het lastig om de toepassing even samen te vatten, maar misschien kun je er zelf een keer op mediteren. Let dan vooral op de woorden 'getuigenis' en 'geloof'.

Kernvers is denk ik vers 11: God getuigd dat hét leven is in zijn Zoon. Als jij daar ook voor uit komt, bevestigt God die waarheid in je hart. Het is namelijk zijn waarheid, dat kan Hij niet anders dan benadrukken.
Gerteke
13-02-2012 / 21:13
ds. Van der Voorde, sorry :-)
adriano313
13-02-2012 / 23:38
Beste vragensteller ter bemoediging,

Uitgaan tot Hem buiten de legerplaats is jezelf afkeren van wettische en religieuze werken om vervolgens je te keren TOT Jezus Christus en Zijn kruis. Ps139 leert dat God voor een ieder een bestemming heeft en een boek met jou naam erin. Dus door Zijn Woord geeft Hij inzicht dat Hij jou al eerste liefheeft en dat Hij een plan met jou heeft waarin jij geen 30, 60 maar 100voudig vrucht mag dragen. (hallelujah).

Deze manier van aaneenschakeling verteld iets over Zijn bedoelingen. Maar al te vaak wordt er gefocust op wat wij dagelijks begrijpen of ervaren. Dat brengt een mens vaak uit balans of aan het twijfelen. Een farizeeër bad ook elke dag tot God de Vader maar als Hij Jezus tegenkwam "schreeuwde Hij moord en brand". Het was Godslastering in zijn ogen en die hoer had gestenigd moeten worden, de tollenaar veroordeelt en de wet moet nageleeft worden! Dat is het typebeeld van een wettisch en religieus persoon...
Vanuit eigen werken handelen is niet leven door de geest. Leven door de Geest is dat de Heilige Geest getuigd met uw eigen geest en het is hier waar de schoen maar al te vaak wrikt.
1 Thes. 5:23 leert o.a. dat een mens bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. Onze geest is niet ons verstand (denken) maar onze geest (hebr. ruah). En met deze geest kan je geen bijbel lezen, dit doe je m.b.v. je verstand. Als de H.Geest getuigd met uw geest dan ben je a.h.w. ingeplugd in het kanaal van God. Er ontstaat een levende verbinding

De bijbel leert dat de geest van een natuurlijk mens dood is. Door de wedergeboorte wordt deze levend gemaakt (Joh. 6:63a) (Efez. 2:1,5; Col. 2:13). Dit levend maken is dat de H. geest verzegeld wordt aan uw geest. Uw dode lamp wordt a.h.w ontstoken en gaat licht geven. De olie van God gaat stromen in uw geestelijke leven. U bent levend geworden (vandaar ook de walmende vlaspit als de heilige Geest/ olie op is)

De bijbel leert dat een mens die niet leeft vanuit de geest, God niet kan behagen. Sterker 1kor2:14 leert dat een mens die de Geest niet bezit, niet aanvaardt wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.

Al met al lijkt het dus een lastige situatie als je het ook niet kan begrijpen,. De realiteit is dan dat mensen met hun verstand blijven bijbellezen (niet dat ik zegt dat dit niet goed is)
Maar een mens kan de Bijbel niet verstandelijk blijven lezen. Er is een vervolg nodig om de olie te laten stromen om de lamp te doen branden. Gelukkig leert de moorman dat er een overtuiging nodig is van de Geest om dat inzicht te krijgen dat u Jezus Christus met een 100% open hart aanvaard als Heer van uw leven. Dat u gelooft dat Hij DE verlossing is voor uw zondige leven en hierbij de volle prijs betaald heeft aan het kruis.Zijn bloed vergoten en Zijn lichaam gebroken.

En de Heere Jezus Christus wil door Zijn heilige Geest deze wedergeboorte ook aan u geven. Want uit genade zij gij behouden, wat ook uit Hem is en niet uit u zelf.
Nodigt Hem dan ook met uw hele hart uitnodigt zoals beschreven staat.

Rom 10: 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

(1joh 1: 9) Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid

Als u de vrucht van de wedergeboorte wilt ervaren, praktiseer de bovenstaande teksten maar en houd afstand van mensen of een leer die u hier weer juist van afhouden of doen ondersneeuwen.

De vrucht(en) van de wedergeboorte lijkt mij dan ook een levende geest en dat je hierdoor vrede met God de Vader mag hebben. (deze gaat alle verstand te boven).
Het is dus voorafgaand aan de 9voudige vrucht(en geen vruchten) van de Geest, waarover @1a2b3c schreef en welke een gevolg van deze verzegeling zijn.
Net als een boom groeien er niet binnen een week opeens vruchten aan een boom. De bijbel leert ons dat dit proces voltrekt volgens een cyclus van seizoenen.
Knop, bloeien, vruchten => snoeien
Maar pas op, ook een boom heeft water en voeding nodig of als je er tegen gaat schoppen,
geeft het nauwelijks vrucht...
plderoos
14-02-2012 / 07:42
als iemand je een auto wil verkopen waarvan een storingslampje brand begin je te twijfelen. Maar ja, die auto is zo mooi en je laat je door de verkoper vertellen dat dat lampje niks geeft. Je praat in je hoofd goed dat dat lampje brandt en je koopt hem maar. Een week later sta je stil langs de snelweg.

Denk je nou echt dat je dan niet weet dat je je die auto hebt laten aansmeren? Natuurlijk weet je dat! Je wist dat je fout zat. Met het geloof is het net zo. Als je in God gelooft dan weet je dat. Punt. Dan weet je dat je je heil buiten jezelf moet zoeken en dat te weten is al de vondst van dat heil zelve. Dan weet je dat je goed zit.

Maar ja... als nu eens niet één verkoper, maar echt iedereen tegen jou gaat zeggen dat je jezelf voor de gek houdt en dat je niet echt gelooft maar dat je jezelf met Jezus geholpen hebt, tja, dan ga je wel twijfelen. En dát, moet je niet laten gebeuren! Wat voor termen mensen toch allemaal bedenken om ons bij Jezus weg te houden! Ik heb er al een hoop gehoord langzamerhand maar deze kende ik nog niet. Wat weer een vondst! weg ermee! Laat je niet aan het twijfelen maken en geloof gewoon!
EVA
14-02-2012 / 09:20
@Waldboy
zolang iedereen" kerkje" blijft spelen, zal de duivel het niet zo druk hebben in de kerk, maar waar de genade van God begint te werken, en de liefde van God ontdekt wordt daar is hij als de kippen bij.

Terug in de tijd

Pleiten op de belofte. Sommigen voegen eraan toe: als een rechteloze. Wat moet ik me hier concreet bij voorstellen. En w...
geen reacties
13-02-2007
Beste ds. Droger, u kent mij niet, maar ik stel deze vraag aan u omdat u zeer bekend en zeer deskundig bent m.b.t. een a...
2 reacties
13-02-2015
Mijn ouders hebben mij nooit iets verteld over seks. Ik durf het ook niet te vragen. Ik ben van school thuis gehouden to...
2 reacties
14-02-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering