Groep thuislezers

Redactie Refoweb / 6 reacties

08-02-2012, 15:30

Vraag

Ik zoek contact met de groep thuislezers die in Nederland groeiende is. Mijn doel is niet om thuis te gaan lezen. Ik geloof in de wekelijkse eredienst, die volgens Hebr. 10 niet verzuimd mogen worden. Het is natuurlijk ook zo dat men daaraan wel voldoet, maar hoe zit het met de sacramenten? Ik zou deze groepen in een ruime landelijke streekgemeente willen samenbrengen en proberen daaraan iets bij te dragen. Een op het eerste gezicht een hoog doel. Menselijk gezien wellicht niet mogelijk, maar voor God zijn alle dingen mogelijk. Het is tenslotte wel een groep die -in al hun diversiteit- de Heere wil volgen.

Antwoord

Het is lastig om in te schatten op welke wijze Refoweb hierbij behulpzaam kan zijn, anders dan deze oproep te publiceren en als tijdelijke intermediair te dienen. Mochten thuislezers in contact willen komen met betreffende vraagsteller, dan kan dat via info@refoweb.nl.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

6 reacties
Evertje
08-02-2012 / 23:56
Wellicht is het handig uw tijd beter te besteden in de Wijngaard van God. Thuislezers zijn on-christelijk en on-geestelijk bezig. Dan kunt u misschien beter gaan evangeliseren (juist hier zijn veel mogelijkheden als u contacten heeft met thuislezers). Thuislezers hebben vaak maar één doel: IK op de troon!! In het verleden heeft het ook vaak tot sektevorming geleid. Met alle gevolgen van dien!! Ik ken kinderen van thuislezers die niets meer van het geloof willen weten. Wat u wilt is een utopie!! Bovendien: waarom dacht u dat ze geen sacramenten hebben...........?
Amazinggrace
09-02-2012 / 21:36
Evertje vanwaar deze stellige uitspraken?
Er zijn ook thuislezers/luisteraars die geen plek kunnen vinden in het verwarrende kerkelijke Nederland. Bijv. diegene die op zoek zijn naar het gedachtegoed van de reformatie en de Bijbelse geloofsdoop. Weet je daar een kerk voor? Ik ben dan erg blij met het initiatief van vragensteller.
Evertje
10-02-2012 / 16:58
@Amazinggrace

Helaas ben ik een "product"van thuislezers. Een ramp!
Later ook een sekte geworden. Incest en godsdienstwaanzin.
Onbijbels. Jezus bezocht ook de synagoge.
Zondags hoor je in Gods Huis met alle lek en gebrek misschien.
Het getuigt van een behoorlijke hoogmoed als je in de kerk het gedachtegoed van de Reformatie en de geloofsdoop (....?) niet meer zou vinden.
Verootmoedig u voor God!!
Amazinggrace
10-02-2012 / 18:09
Evertje,
Het is heel erg als thuislezen gedaan wordt omdat men het beter weet.
Dit is absoluut niet mijn insteek en ook niet om te zeggen dat 'er helemaal niets' meer is!!
Gelukkig, wordt Gods Woord, de Evangelie boodschap nog steeds verkondigd! Wat ik bedoel te zeggen is dat er bijna nergens een reformatorische kerk is met geloofsdoop (volwassendoop)
Verder gaf ik aan blij te zijn met initiatief van vragensteller, om de 'thuislezers' een samenkomst te bieden. Ik zie dat zo dat ze ahw uit hun huis worden gehaald. Zodat het niet ontaard in geestdrijverij (spreek ook uit ervaring...) en dat er dus niet nog meer beschadigde mensen uit voortkomen!!
Hartelijke groet en veel sterkte! Bovenal Gods zegen.
Evertje
11-02-2012 / 16:29
@Amazinggrace. De geloofsdoop (zoals u dat interpreteert) is niet Bijbels. Daar ga je dus al! Lees onze Formulieren nog eens goed. Daar worden we geleerd hoe het Bijbels in elkaar steekt.

Bovendien: als je het dus met één zaak niet eens bent gaan we dus maar thuislezen. Dat deden mijn grootouders ook. Het gevolg was een (bijna) totale ontkerstening van hun nageslacht. Dan heb je het voor elkaar?!! Gewoon (zoals de Heere Jezus ook deed) naar de kerk. Daar schenkt God zijn Geest (geloofsdoop).
Amazinggrace
11-02-2012 / 18:51
Evertje; Je hebt helemaal gelijk wat betreft het thuislezen.
Maar ik zet geen formulieren boven de Bijbel! ik raad je aan om het boek 'rondom de doopvont' eens te lezen. Hier lees je alles over de kinderdoop (het is pro-kinderdoop geschreven, dus dat zit wel goed;) Dat is echt heel leerzaam en je leest wat een mensenwerk en hoe ingewikkeld de kinderdoop is, met tig visies. Maar met het gevaar dat mijn antwoord verwijdert wordt, verwijs ik je graag naar de discussie over de doop op het forum (heel leerzaam)
Ik hoef niets te verdedigen maar laat Gods Woord met Zijn opdrachten maar spreken! Waarom zouden we nog wel de opdracht van het Ha volgen en niet meer van de Hdoop?
Hartelijke groet

Terug in de tijd

Onze mening is dat er in de prediking te weinig wordt stilgestaan bij de tweedeling: het Oude- en het Nieuwe Testament (...
geen reacties
08-02-2006
Aan een Ger.Gem.-beantwoorder. Vannacht droomde ik dat ik aan het Heilig Avondmaal deelnam, zonder dat ik daarvoor een G...
14 reacties
08-02-2010
Zijn Het Boek en de Bijbel gelijk? Ik begrijp veel meer van Het Boek, voel hierin mijn leven verklaard. Terwijl ik dezel...
geen reacties
08-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering