Spurgeon en algemene verzoening

Dr. C. A. van der Sluijs / geen reacties

06-02-2012, 13:00

Vraag

Aan dr. C. A. van der Sluijs. Graag lees ik preken van C. H. Spurgeon. Ook vind ik zijn leven en bekeringsweg heel boeiend. Ik heb ook een aantal boeken die u over hem geschreven heeft. Maar toch heb ik een vraag waar ik ondanks het vele lezen niet uit ben gekomen en waar ik graag een antwoord op zou willen hebben. Vaak wordt mij in gesprekken over hem er op gewezen dat ik moet uit kijken omdat Spurgeon de algemene verzoening leert. Kunt u dit toelichten? Want ik kan op deze vraag geen duidelijk krijgen.

Antwoord

Beste vriend,

Mensen die dit zeggen, vinden Spurgeon te gunnend. Een prediker kan geen beter getuigenis krijgen. Trek je daar niets van aan. Let er op dat zij die dit zeggen niet zo gunnend voor anderen leven. Doorgaans zeggen ze er bij dat ze zelf "geen kennis aan de genade hebben." Dit blijkt dan ook wel. Wijk af van de zulken! Ze weten niet wat ze zeggen en brengen anderen van de wijs.

Spurgeon leerde nadrukkelijk niet de algemene verzoening. Ik citeer uit mijn boek "Spurgeon een spelbreker": "Spurgeon wees de algemene verzoening af als onbijbels. De Heilige Schrift spreekt immers van een speciale verzoening die naar haar aard en wezen alleen de uitverkorenen omvat. In dit verband waarschuwde Spurgeon sterk tegen het Arminianisme: Alle christenen houden het er op dat Christus stierf om ons te verlossen, maar niet alle christenen leren dezelfde verlossing. De Arminianen denken bijvoorbeeld dat Christus toen Hij stierf, niet stierf met de bedoeling om wie dan ook persoonlijk te verlossen; en zij leren dat Christus’ dood als zodanig de zaligheid van nu nog levende mensen niet zonder twijfel verzekert. Zij houden het er voor dat de dood van Christus geen bijzonder en speciaal karakter droeg. Welnu, wij geloven zo iets niet. Wij houden het er op dat Christus toen Hij stierf een doel voor ogen had en dat dit doel vast en zeker, zonder enige twijfel, bereikt zal worden. Wij houden er aan vast en we zijn niet bevreesd om te zeggen wat we geloven – dat Christus in deze wereld kwam met de bedoeling om een schare die niemand tellen kan, zalig te maken; en wij geloven dat, als resultaat daarvan, iedereen voor wie Hij stierf, boven alle twijfel verheven, van zonde gereinigd wordt. Wij geloven niet dat Christus een verzoening aanbracht die zou gelden voor hen die voor eeuwig verdoemd zijn; wij durven niet te denken dat het bloed van Christus ooit gestort is met de bedoeling hen te verlossen van wie God van te voren wist dat ze niet verlost konden worden."

Met vriendelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

arminiaansSpurgeonverzoening
geen reacties

Terug in de tijd

Aan Marijke Rots. Ik ben een vrouw van eind dertig, gelukkig getrouwd met een stel kids. Ben altijd enig kind geweest th...
2 reacties
06-02-2014
Ik ben een meisje van 22 jaar en hoop te gaan trouwen. Nu is het zo dat ik heel onregelmatig ongesteld ben, soms één kee...
geen reacties
06-02-2008
Mijn man en ik verschillen van mening over het wel of niet naar de crèche in de kerk brengen van onze kleine kinderen. P...
6 reacties
06-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering