Wegbranden van baarmoederslijmvlies

dr. NN / 6 reacties

28-01-2012, 11:41

Vraag

Vanwege ernstig vloeien tijdens de menstruatie ben ik, vrouw van rond de 40, doorverwezen naar een gynaecoloog. De pil en andere hormonen worden niet verdragen dus de huisarts gaat ervan uit dat er een ingreep wordt aanbevolen. Door zelf al wat informatie op te vragen denk ik dat de gynaecoloog novaSure als behandeling gaat aanbevelen (het wegbranden van het baarmoederslijmvlies). Mijn vragen hieromtrent zijn de volgende: Doet deze behandeling ook wat met je hormonen? Ik bedoel: kom je hierdoor ook al een beetje in de overgang? Als je menstruaties minder worden blijft je cyclus dan wel gewoon bestaan en kun je dan nog je vruchtbare dagen opmerken als voorheen, dit i.v.m. de periodieke onthouding die wij toepassen om niet zwanger te worden? Als ik nu zwanger zou worden, wat niet snel het geval zal zijn omdat ik mijn cyclus goed in beeld heb, is dat gewoon een feit. Na een novaSure behandeling mag je absoluut niet meer zwanger worden, omdat het gevaarlijk is. In het verlengde hiervan zou je dus kunnen overwegen om naast deze behandeling sterilisatie toe te passen, temeer omdat na de behandeling de pil slikken geen optie is in mijn geval. Echter, dit is nou net de bottleneck, want daar ben ik ergens niet aan toe en ook weet ik voor mezelf niet of het ethisch verantwoord is. Als je in mijn geval de hele baarmoeder verwijdert, is dat echter ook een vorm van sterilisatie maar dan onderga je wel een zware operatie. Omdat NovaSure een vrij nieuwe methode is vraag ik me af hoe en wat ik in deze situatie kan/moet doen? Staan gynaecologen over het algemeen ook open voor deze (ethische) afweging?

Antwoord

1. Doet deze behandeling ook wat met je hormonen? Ik bedoel: kom je hierdoor ook al een beetje in de overgang?

Nee, in principe heeft de behandeling geen invloed op je hormonen.

2. Als je menstruaties minder worden blijft je cyclus dan wel gewoon bestaan en kun je dan nog je vruchtbare dagen opmerken als voorheen, dit i.v.m. de periodieke onthouding die wij toepassen om niet zwanger te worden?

Je temperatuur, stand, openstaan en hardheid van de baarmoedermond, kun je in elk geval beoordelen. Of de slijmvorming minder is kan ik niet voorspellen. Ik vermoed dat je dat ook nog zult kunnen beoordelen, maar ik zou aan je behandelend arts vragen wat zijn ervaringen zijn met voorgaande patienten (hoeveel hij er al met deze methode heeft behandeld is ook belangrijk) en in hoeverre hij de cervix meebehandelt.

3. Als ik nu zwanger zou worden, wat niet snel het geval zal zijn omdat ik mijn cyclus goed in beeld heb, is dat gewoon een feit. Na een novaSure behandeling mag je absoluut niet meer zwanger worden, omdat het gevaarlijk is. In het verlengde hiervan zou je dus kunnen overwegen om naast deze behandeling sterilisatie toe te passen, temeer omdat na de behandeling de pil slikken geen optie is in mijn geval. Echter, dit is nou net de bottleneck, want daar ben ik ergens niet aan toe en ook weet ik voor mezelf niet of het ethisch verantwoord is.

Het belangrijkste waarover je met jezelf in het reine wilt zijn, is, of je werkelijk het kinderen krijgen ook in je gedachten achter je gelaten hebt. Als je er "ergens" niet aan toe bent, zou ik een uitgebreid gesprek met je gynaecoloog aanraden over eventuele andere opties. Hoewel je in je vraag vaststelt dat je de pil en "andere hormonen" niet verdraagt, kan het nuttig te zijn met de gynaecoloog te bespreken of er nog alternatieve medicamenteuze methoden voor jou eventueel in aanmerking zouden kunnen komen. M.a.w. als je je niet 100 procent zeker bent is het niet goed bruggen achter je te verbranden.

Het kan zijn, dat je na rijp beraad en na uitsluiting van alle andere mogelijkheden toch voor novaSure kiest. In dat geval ligt de consequentie voor de hand, gelijktijdig een sterilisatie te laten uitvoeren. Aangezien je ethisch gezien door novaSure de mogelijkheid voor een bevruchte eicel zich in te nestelen zeer beperkt (abortieve werking) en aan de andere kant ook het uitdragen van een eventuele zwangerschap na novaSure met belangrijke complicaties verbonden zal zijn, is sterilisatie hier de ethisch minder bezwaarlijke optie. (Geen bevruchting, geen gevaar voor moeder en kind, geen ethisch zeer moeilijke beslissingen over het afbreken of uitdragen van een eventuele zwangerschap.)

Ter verduidelijking, na het wegnemen van het baarmoederslijmvlies, zal bij een eventueel toch optredende zwangerschap de placenta vrijwel zeker in de wand van de baarmoeder ingroeien. Dat betekent dat je als je naar alle waarschijnlijkheid langere tijd  in het ziekenhuis zult moeten liggen, een keizersnede krijgt en het noodzakelijk kan worden de baarmoeder weg te halen. Een zwangerschap na novaSure is dus op zich niet onmogelijk en het is ook al voorgekomen dat deze uitgedragen werd, maar er is inderdaad een sterk verhoogd risico voor moeder (bloedingen, operatie) en kind (kan bv. ook door eventuele verklevingen in de baarmoeder).

4. Als je in mijn geval de hele baarmoeder verwijdert, is dat echter ook een vorm van sterilisatie maar dan onderga je wel een zware operatie.

Naar mijn mening komt de combinatie van novaSure en sterilisatie inderdaad op hetzelfde neer. En de kans op vervroegde overgang is kleiner dan bij het weghalen van de baarmoeder. Aan de andere kant, blijven de menstruaties in de allermeeste gevallen niet weg, en er blijft altijd een aantal vrouwen over bij wie de behandeling niet succesvol is (dit is ook zo bij elke andere behandeling).

5. Omdat NovaSure een vrij nieuwe methode is vraag ik me af hoe en wat ik in deze situatie kan/moet doen? Staan gynaecologen over het algemeen ook open voor deze (ethische) afweging?

De ethische afweging is er een die geen gynaecoloog voor je kan nemen. Je zult zelf samen met je man in gebed moeten gaan en de mogelijkheden zorgvuldig moeten overwegen. Mijn persoonlijke mening is, dat als je na uitputting van andere mogelijkheiden met goed geweten je baarmoeder zou laten verwijderen gezien de ernst van je klachten, de combinatie van novaSure en sterilisatie op hetzelfde neerkomt, met een beter bijwerkingsprofiel.

Gods wijsheid en sterkte toegewenst,

Dr. N.N.

dr. NN

  • Kerkelijke gezindte:
    Christelijk Gereformeerd
  • Status:
    Inactief
  • Bijzonderheden:
    Dokter NN geeft er de voorkeur aan om anoniem te blijven. Gegevens zijn bekend bij de redactie.
6 reacties
Ikje
28-01-2012 / 22:25
Mijn advies is: ga blanco naar het gesprek met de gynaecoloog. Hij/zij is de deskundige die een onderbouwend antwoord en een brede blik heeft op jouw zorgvraag. Verwoord je klachten en maak bespreekbaar dat je 'ergens' je kinderwens nog niet afgesloten hebt. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat er zóveel meer mogelijkheden zijn, buiten hormonale therapie en invaSure om.

Wat is de oorzaak van je problemen? Hoe kom je tot de conclusie dat deze behandeling voor jou geschikt is? Is bekend of je (kleine) vleesbomen (myomen) hebt die de klachten kunnen veroorzaken? Of cysten? Er zijn zoveel oorzaken die allemaal een ander behandelvoorstel zullen hebben.

Kortom: vergeet google, maar houd de lijnen kort en bij de échte deskundigen!
Succes!!!
Roeltje
29-01-2012 / 20:03
@ikje, ik ben overigens wel blij met deze vraag en antwoord omdat ik zo’n beetje in hetzelfde schuitje zit. Altijd maar staalpillen slikken en hb controleren. Via de huisarts van alles geprobeerd: pil, mirenaspiraaltje, ibuprofen enz. Toen dat allemaal niet hielp ben ik doorverwezen naar de gynacealoog en omdat er verder geen vleesbomen of andere rare dingen aan de baarmoeder gevonden werden gebruik ik tot nu toe bloedstollende medicijnen maar ook dat helpt niet afdoende. Bij mij word ook het wegbranden van het baarmoederslijmvlies als volgende behandelwijze aangedragen al heet deze methode geen novasure maar volgens mij komt het op hetzelfde neer. Toch moet ik, net als vraagstelster, hier nog wel even goed over nadenken. Ik lees overigens nergens in deze vraag dat vraagstelster nog een kinderwens heeft…..
De volgende optie bij mij is dan ook de baarmoeder verwijderen. Goed antwoord van deze arts en vraagstelster veel sterkte toegewenst! Zijn er vrouwen in ons midden die ervaring hebben met het wegbranden van het baarmoederslijmvlies?
Ikje
30-01-2012 / 09:28
Persoonlijk vind ik de vraag én het antwoord zeer verhelderend, maar incompleet. Uit ervaring weet ik dat bij dit soort klachten eerst gekeken wordt naar de oorzaak van de problemen. Daarvoor zal de gynaecoloog een echo willen maken, wellicht een aantal bloedwaardes controleren (bijv. op endometriose markers) en wellicht nog wat verder aanvullend onderzoek nodig zijn. Op basis daarvan kan hij/zij dan een behandelvoorstel maken. Vraagstelster heeft zelf uitgegoogeld dat invaSure waarschijnlijk de therapie zal worden. Maar dat is niet (volledig) onderbouwd. Vandaar mijn opmerking/tip om bij de basis te beginnen. De gynaecoloog zal ook proberen om de therapie in stapjes op te bouwen. Niet meteen voor het meest rigoreuze kiezen als er evt nog andere mogelijkheden zijn.

De vraagstelster geeft aan dat ze 'ergens nog niet' aan definitieve sterilisatie toe is.
Die gevoelens herken ik, omdat uiteindelijk voor mij het verwijderen van zowel baarmoeder als beide eierstokken, de oplossing van het probleem lag. Dat is echter een heel intensieve ingreep (vooral emotioneel), net als het wegbranden van je bmslijmvlies. De consequentie is namelijk dat je niet meer zwanger mag (kunt) worden. Daar moet vragenstelster aan toe zijn. Mijn gynaecoloog had zéker oor voor deze kwestie. En heeft onszelf het besluit doen nemen om voor de radicale behandeling te kiezen, door de verschillende therapievormen uit te leggen en ook het resultaat daarvan bespreekbaar te maken.

Wat ik nog mee wil geven is dit: we moeten ons lichaam als tempel onderhouden. Dat betekend dat we er erg zuinig op moeten zijn. Je laat niet "zomaar" 'iets' weghalen...en sterilisatie is niet wat je er even tussendoor doet.
Maar de keerzijde is, dat je ook de opdracht hebt gekregen om je lichaam te onderhóuden. Als nu de klachten dermate zijn dat je dagelijks functioneren daardoor ernstig belemmerd wordt, kun je afvragen of dat de manier is waarop je je lichaam (en je gezin) moet onderhouden. Waar ligt het zwaartepunt.

Voor mij persoonlijk betekende dat, dat ik me gezegend weet met ons kindertal en dat ik me primair mag richten op de taken die ik als moeder in het gezin heb toegedeeld gekregen. Mijn eigen sluimerende kinderwens werd daaraan ondergeschikt. Dat proces ging echt niet van vandaag op morgen, maar wat bén ik dankbaar dat we die keuze mochten/moesten maken.

Heel veel sterkte, maar vooral Gods zegen gewenst in deze moeilijke beslissingen!!!!
adriana
30-01-2012 / 16:43
@Roeltje: Enkele weken geleden heb ik de Novasure behandeling ondergaan. Ik werd opgenomen op de dagverpleging. Daar kreeg ik een infuus. Vlak voor de behandeling kreeg ik via dat infuus pijnstilling en atropine ingespoten. Ook werd de baarmoedermond verdoofd door 2 injecties. De behandeling voelde ik daarna nog wel, maar het was goed te doen. De hele procedure duurde al met al een half uur. Een uur na de ingreep mocht ik naar huis. Ik was wel high van alle medicijnen en heb de rest van de dag veel geslapen.
Ik kan nu nog niet veel zeggen over het resultaat omdat het zo kort geleden is, maar ik heb tot op vandaag geen druppel gevloeid.
Het ethische dilemma is iets waar je samen met je man (na een gesprek met de gynaecoloog) biddend uit moet komen.
Enkele jaren geleden heb ik de Essure-behandeling (sterilisatie) gehad, omdat ik vanwege lichamelijke problemen niet meer zwanger mag worden. Dat is inderdaad iets waar je niet te makkelijk over heen moet stappen. Ik vond het best moeilijk, maar ik voel me gezegend met onze kinderen.
Omdat de mogelijkheid tot zwanger worden bij mij dus niet meer aan de orde was, maakte dat de keus voor de Novasure nu gemakkelijk. Het alternatief was om de hele baarmoeder te verwijderen.
Ik ben overigens dankbaar dat deze methodes er zijn, zodat ik op een weinig belastende manier behandeld kon worden.
Lydewei
31-01-2012 / 20:32
Ik had ook al die klachten jaren lang.Ook van alles geprobeerd om er vanaf te komen.En na overleg met de gynacoloog ook voor Novasure gekozen. Omdat inderdaad de andere keuze zou zijn de hele baarmoeder later verwijderen.
Het is bij mij dacht ik ongeveer 4 jaar geleden en ik ben er heel tevreden over. Al de klachten zijn weg. Heerlijk!
Roeltje
01-02-2012 / 21:12
@adriana en Lydewei, dankjewel voor jullie reacties!

Terug in de tijd

Geachte predikant. Kunt u eens zeggen wat u vindt van onderstaand stukje dat ik las in Om Sions Wil? Ik kreeg het toeges...
geen reacties
28-01-2008
Laatst sprak ik op school met een jongen over het geloof. Hij vertelde me dat hij eigenlijk niet in de hel geloofde. De ...
geen reacties
28-01-2006
Aan een dominee van de Gereformeerde Gemeenten. Zelf zit ik in de Ger. Gem. en ik hoor regelmatig in de preek uitsprak...
2 reacties
30-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering