Ouderling in de leesdienst

Ds. G. Kater / 3 reacties

03-01-2012, 16:47

Vraag

Wij zijn nu een Hersteld Hervormde gemeente. Nu is er een ouderling. Hij wilde altijd graag dominee worden. Dit kon helaas niet door een scheiding. Wij hebben zelf helaas geen eigen predikant. Zo af en toe hebben wij dan leesdienst. En als de ouderling die geen preekbevoegdheid heeft een preek voor gaat lezen doet hij dit na het volledige grote gebed, wat een kandidaat niet eens mag. De preek die hij leest is van een dominee en gemixt met zijn eigen preek. Dus niet lezen. Na de dienst doet hij ook nog de zegenbede, terwijl een kandidaat dit ook niet mag doen. Ik, en meer mensen, hebben hier problemen mee, maar de kerkenraad niet. Onze mening wordt altijd afgedaan met het antwoord: "Het is een persoonlijke zaak." Ik behoor zelf tot de jeugd en heb dit de man zelf niet verteld en vind dit ook erg lastig. Mijn vraag is, wat kan ik hier tegen doen? Want zoals de dienst gaat, daar is God niet aanwezig en dat is toch het allerbelangrijkste van alles.


Antwoord

Beste vragensteller,
 
Bedankt voor het delen van je vragen. Je vragen zijn gericht op het voorgaan van een van je ouderlingen in een leesdienst. Uit je mail begrijp ik dat je de bezwaren die je hebt, ook hebt gedeeld met de kerkenraad. Dat lijkt me inderdaad de eerste bijbelse weg die het Woord ons hierin wijst. Als ik verder inhoudelijk hier over nadenk, is me niet helemaal duidelijk wat precies je bezwaren zijn. Ik zal een aantal passages citeren, om duidelijk te maken wat voor mij niet duidelijk is, en er op ingaan.
 
"En als de ouderling die geen preekbevoegdheid heeft een preek voor gaat lezen doet hij dit na het volledige grote gebed, wat een kandidaat niet eens mag."

Een ouderling heeft inderdaad geen preekbevoegdheid, maar mag als hij voorgaat in de leesdienst uiteraard wel het zogeheten grote gebed uitspreken. Dat mag een kandidaat die preekbevoegdheid heeft trouwens eveneens.
 
"De preek die hij leest is van een dominee en gemixt met zijn eigen preek. Dus niet lezen."

Allereerst, weet je wel zeker dat hij inderdaad "mixt"? En, hoe weet je dat? Je geeft aan de betreffende ouderling niet persoonlijk gesproken te hebben. Het lijkt me bijbels dat alsnog te doen, daarmee is hij ook in de gelegenheid te reageren op deze gedachten. Als dit inderdaad zo is, lijkt me dat inderdaad een punt van bespreking. Tegenover de predikant van wie de preek is, lijkt het me bijbels dat diens volledige preek gelezen wordt. Het mag niet zo zijn dat de eigen gedachten van iemand anders worden gelezen onder de naam van de betreffende predikant. Bovendien mag iemand zonder preekbevoegdheid, ook niet zomaar een eigen preek houden in de gemeente. Wie als ouderling leest, behoort een volledige preek van een predikant te lezen in de gemeente.
 
"Na de dienst doet hij ook nog de zegenbede, terwijl een kandidaat dit ook niet mag doen."

Er is verschil tussen het uitspreken van de zegen, en het uitspreken van de zegenbede. Het eerste (het uitspreken van de zegen) is alleen voorbehouden aan een predikant, die in het ambt van dienaar des Woords bevestigd is. Denk aan de zegen van Aaron (Num. 6:24-26) of aan de zegen van Paulus (2 Kor. 13:14). Het laatste (het uitspreken van de zegenbede) wordt door kandidaten gedaan aan het einde van de dienst, en mag ook door een ouderling in de leesdienst gedaan worden. Daarbij wordt vaak het laatste berijmde vers van de avondzang gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat de zegen van Aaron of Paulus wordt omgevormd tot bede, door uit te spreken: "zij met ons allen, in plaats van: zij met u allen." Het laatste kan en mag alleen de dienaar van het Woord uitspreken, in de Naam van de Koning van de Kerk. Nu weet ik niet wat de ouderling in je gemeente uitspreekt, maar als het gaat om de zegenbede is er bijbels en kerkordelijk gezien geen enkel bezwaar hiertegen.
 
Ik hoop dat ik je vragen goed begrepen heb en dat je wat aan dit antwoord hebt. Bovenal hoop ik dat je gezegende diensten onder het Woord mag ontvangen. Waarin de Koning van de Kerk, door Woord en Geest, in je hart spreekt. Over Zijn genade in Christus Jezus, die Hij wegschenkt aan schuldige zondaren. Als je zo in de kerk zit, valt de dominee of ouderling helemaal weg, en blijft Hij alleen over. Mocht je opnieuw verder willen vragen of je vragen willen verduidelijken, dan sta ik daar graag voor open.
 
Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkenraadleesdienstouderling
3 reacties
peet228
03-01-2012 / 21:58
Wat 'n verhelderend antwoord. Zijn laatste alinea is voornamelijk de kern van het antwoord. Wanneer je de Geest tijdens de preek ervaart valt alles erom heen weg. Zie op Hem, op Hem alleen.
waldboy
05-01-2012 / 08:29
God is daar aanwezig waar 2 of meer in Zijn vergaderd zijn.
Niet waar allerlei regeltjes worden nageleefd.
Vaak wordt er allerlei "dit mag niet en dat mag wel" gecreeërd.
God ziet naar het hart van de mensen en trekt Zich van dergelijke dingen niets aan.
solide
17-01-2012 / 00:21
als je gescheiden bent word je geacht je terug te trekken. er zijn altijd mensen die op de voorgrond gaan treden,zelfs die zich voorganger gaan noemen. vragensteller, wat een wereld toch op z,n kop he? je bent een denkertje, dat is heel goed. maar voor de meeste mensen lastig, toch zou ik ij jou plaats deze ds. alles vragen wat je dwars zit. ds. weet ook de kerkorde\regels voor een gescheidene. hoe erg ooik voor de persoon. hopenlijk voor jou ,,met een kromme stok en rechte slag""

Terug in de tijd

Ik heb een vervolgvraag aan ds. Van den Brink op antwoord 1 van de vraag over de 'Nauwe doopvisie'. Met betrekking tot...
geen reacties
03-01-2022
Ik las pas in het RD van een dominee die na zijn bekering vijf jaar onder de wet geleefd heeft, voordat hij de verlossin...
geen reacties
03-01-2003
Deze vraag is voor mijnheer Van Heijningen. Ik wil allereerst eventjes zeggen dat ik u echt fijn les vind geven! Ik heb ...
geen reacties
03-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering