Is dit een roeping?

ds. M. Klaassen / 5 reacties

12-12-2011, 08:50

Vraag

Dit jaar moet ik een beroepskeuze maken. Ik vind het erg moeilijk om een keuze te maken: zo veel beroepen en zo mogelijkheden. Heel graag zou ik iets met ontwikkelingswerk of communicatie willen doen. Eigenlijk alleen omdat ik erg houd van de sociale contacten met mensen. Maar omdat ik zelf echt niet meer wist wat ik wilde heb ik ook in mijn gebed aan God gevraagd wat Hij wilde dat ik zou doen. Een paar weken geleden werd ik op een zondagmorgen wakker met een enorme aandrang om Lukas 3:18 op te zoeken. Toen ik de de Bijbel pakte en het opzocht las ik: Hij (Johannes de Doper) gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Vooral het laatste deel van het vers viel me op "en verkondigde het volk het evangelie." Toen ik verder las kwam er ook wel weer een soort van angst: Omdat Johannes de Doper de waarheid verkondigde kwam hij in de gevangenis terecht (vers 20). Niet echt een prettige gedachte... Omdat in de kerk en thuis ook bijna dagelijks gebeden wordt om mensen die in de dienst van God willen treden, deed ik dat vrijwel automatisch ook in mijn eigen gebed. Niet eens met de gedachte dat ik ook werkelijk iets met godsdienst in het bijzonder wilde doen en dan krijg je zo'n drang om in de Bijbel een vers op te zoeken en daar lees je dan dit. Gelijk komen er dan heel veel vragen los: Hoe moet ik hier mee omgaan? Is dit een roeping, maar ook wat is een roeping? Betekent dit gelijk dat ik niet meer aan andere beroepen mag denken?

Antwoord

Dag,
 
Hartelijk dank voor je vraag. Excuses dat ik je vraag zo lang heb laten liggen. Nu ik deze vraag echter lees, is dat misschienook wel goed geweest. Soms moet er even tijd overheen gaan als je in een denk- en zoekproces zit. Heftige indrukken kunnen wegebben - of juist blijven. Als het blijft, kan dat een indicatie zijn dat je mogelijk inderdaad die weg moet inslaan.

Heel goed dat je in je zoektocht naar een mogelijk beroep de Heere betrokken hebt. Helaas wordt dat nog al eens vergeten. Dan lijken de belangrijkste vragen te zijn: Wat vind ik leuk? Wat ligt mij? Wat levert wat op? Dat is echter een onchristelijke houding. Immers, jouw leven is niet van jezelf, maar van de Heere. Het gaat er niet alleen: hoe kan ik ver komen in het leven, maar hoe kan ik de Heere dienen? Dat kan in het Koninkrijk van God, dat kan natuurlijk net zo goed in een andere functie.

Om ter zake te komen: je hebt gebeden om Gods leiding. Vervolgens voelde je ineens een sterke aandrang om een Bijbelgedeelte op te zoeken. Is dat van God? Dat kan - maar het hoeft niet. Zeker als je sterk met iets bezig bent, kan verbeelding ook mee gaan spelen. Het gebeurt vaker dat mensen door een ingeving de Bijbel willekeurig opendoen en door een tekst geraakt worden. Dat zeg ik niet om je te ontmoedigen, wel om het iets te relativeren. Feitelijk gaat het jou om de vraag: wat is de wil van God met mijn leven? Ik denk dat er vier dingen een rol spelen - waarbij het eerste belangrijker is dan het tweede en het tweede dan het derde.

De eerste vraag die je jezelf altijd moet stellen als je een keuze moet maken is: Wat zegt de Bijbel erover? In jouw geval: Is het goed om je leven te besteden in de dienst van de Heere door op een of andere manier in Zijn Koninkrijk bezig te zijn? Het antwoord lijkt me duidelijk: Ja. De oogst is groot en er zijn arbeiders nodig. Het is een goed verlangen om je leven in Zijn dienst te willen besteden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je de Heere kent, dat je mag weten dat je zonden vergeven zijn en je Hem vreest.

De tweede vraag: Wat zegt mijn omgeving? Praat er eens over met vrienden en familie die jou goed kennen. Stel hen de vraag: is dit iets voor mij? Heb ik er gaven of aanleg voor? Als je veel bedenkelijke gezichten ziet, is een indicatie dat het misschien niet iets voor jou is. Ga niet alleen af op je eigen wijsheid, maar ook op die van anderen.

De derde vraag: Wat zegt je eigen verlangen? Zou je het zelf ook willen? Je eigen gevoel mag ook meespelen. Als je alleen maar sterke onwil en weerstand ervaart, is dat ook een teken.

Als je er nu nog steeds niet uitbent, zou je eventueel de Heere om een duidelijk signaal mogen vragen: "Doe een teken mij ten goede" (Ps. 86).
 
Je ziet: wat bij jou voorop staat, staat in mijn rijtje achteraan. Daarmee wil ik het niet wegpoetsen, maar je erop wijzen dat er andere factoren zijn die eigenlijk nog belangrijker zijn. Ik hoop dat dit je helpt om eruit te komen. Leg het steeds in het gebed aan de Heere voor. Dan zal je zien dat Hij je Zijn wegen bekend wil maken.
 
Hartelijke groet,
Ds. M. Klaassen, Sliedrecht

ds. M. Klaassen

ds. M. Klaassen

 • Geboortedatum:
  25-02-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

evangelieroepingstudiekeuze
5 reacties
adriano313
12-12-2011 / 11:47
Beste vragensteller, ter bemoediging,

Wat een mooi voorbeeld geeft u hier weer van hoe het bij velen in de gedachten afspeelt
Daar waar er gebeden wordt is de duisternis er als de "kippe" er bij
Laat uw vrede niet roven!, want het pure intimidatie zodat je NIETS zal gaan doen
Sterker, dat je er bang van zou moeten worden. Maar ik herken de gedachten, vandaar dat ik het aan je vertel, zodat je niet gaat twijfelen of zomaar wat anders gaat kiezen

Weet je hoe het verhaal van David en Goliath gaat, Hij hakt de kop van het demoon goliath AF en loopt later met de bebloede kop naar koning Saul!!!(hallelujah)
Jezus heeft de kop van de slang vermozzeld en in ZIJN bloed zit deze overwinningskracht!
De hel heeft Hem, Het Leven, uitgespuugd zoals de vis Jona heeft uitgespuugd...Het Licht is zo overwinnelijk, Het Schijnt!!!, de duisternis heeft het niet kunnen stoppen (joh1:1-5)

Zorg dat je Zijn Licht in je hart hebt, daar hoef je geen bediening voor te hebben, maar Jezus Christus... Zorg dat het in jou schijnt zodat je een vuurtoren zal zijn! Want een ieder die Zijn Licht in zich heeft wil en kan alleen maar Zijn koninkrijk uitbreiden. (vandaar dat er staat geschreven om er geen korenmaat/ emmer over heen te zetten)

Luc 11,33 Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien.

Dit is DE heenwijze van hoe God het aan ons instrueert... want waar geen Licht schijnt heerst ook alleen maar duisternis, snap je zo de intimidatie? maar wie is dan het Licht?

8 (joh. doper) was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. 9 Het waarachtige licht,

<b>dat ieder mens verlicht</b>, (laat het maar even landen)

was komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.

<b>Hoe?</b>
12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. (wedergeboren)

Misschien denk je dat heeft toch niets met een roeping te maken. Een leven zonder Licht lijkt mij een duister begin, het heeft niets te maken met hoe functioneel je wel niet zou moeten zijn...Het zegt maar 1 ding, dat is dat je geestelijk dood bent en hier kan God niets mee
Ontsteek je licht, aanvaard Jezus Christus in uw leven als Heer en Meester en Hij zal u gaan vormen. En een ieder die Schijnt heeft maar 1 doel dat is zoveel mogelijk Licht laten schijnen

Evangeliseren, profeteren, bemoedigen, helpen etc. is voor een IEDER weggelegd niet voor een paar talentvolle. God heeft het in iedere wedergeborene meegegeven als genadegave. Dat Zijn Gaven van de Heilige Geest die dienen tot een welzijn van ons allen. Het heeft niets met een bediening in een gemeente te maken... Dus als je de H.Geest niet hebt, heb je ook geen genadegaven

Naast de genadegave onderscheiden we 5 bedieningen ter opbouw/ ondersteuning van een gemeente (1kor12. efe4): 1.apostelschap, 2.herder(leider), 3.profeet 4.onderwijzer 5.evangelist (de een is niet belangrijker dan een ander)

Als je dit zo overdenkt wordt het ook duidelijk waarom een dominee het alleen niet redt, en niets heeft aan alleen een ondersteunend orgaan van oudsten of diakenen.
Net als in een bedrijf heeft het met gebieden van functionaliteit te maken die aangestuurd worden door een van deze 5 functies. Nu kan het wel voorkomen dat iemand talent heeft voor meerder gebieden maar dat wil niet zeggen dat hij dit ook kan bolwerken binnen een normale dag van 24 uur. Als het kan is het juist uitstekend, maar als het niet gaat moet je dit gewoon naar gebied opdelen. (kan je het voorstellen als dit vandaag ingevoerd wordt)

Het allermooiste is dat God in een ieder een pakket aan talenten heeft meegegeven. Hij heeft al een bestemming voor jou (psalm 139), nog voor dat jij bestond. Nu is het aan jou om daar in te gaan uitpakken. En uitpakken zou ik zien met een lamp die brand (neem Jezus aan en laat je lamp ontbranden door de H.Geest). Zo loop je in Zijn spoor, je ontkomt er niet aan, Hij heeft het voor jou bestemd (wauw!)

Bidt er gewoon duidelijk voor, de velden zijn wit zegt Hij, arbeiders te kort! maar Heer moet ik arbeiden in een bediening of zal ik via een andere baan uw koninkrijk mee laten uitbreiden omdat uw licht door mij schijnt? Heere, schijnt Uw licht eigenlijk wel in mij?

Ik ga stoppen want het blaadje is als weer op, wil je verder hierover doorpraten, schrijf me dan anders een mail, via profielen of het forum

Ik bid voor je
adriano313
12-12-2011 / 12:04
B.t.w. Een mooi passend nummer hierbij is van " Ik zie Goud in jou - Gerald Troost " <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lTAeFfIv3Pc">(klik hier)</a>
janvanverweg
12-12-2011 / 13:41
een goede en eerlijke manieer om een mogelijke roeping te toetsen is om in het klein te beginnen. wordt aktief waar je binnen je mogelijke roeping aktief kan zijn. benut wat je reeds hebt om je roeping gestalte te geven. niemand is opeens "billy Graham"of Spurgeon. door te beginnen met wat God je op het hart legt, kom je vanzelf te weet of er vrucht en zegen op ligt of niet.
machiels
12-12-2011 / 14:55
Adriano313

Wat is de functie van het " halleluja" in de tweede alinea? In diezelfde alinea moet m.i. "overwinnelijk"vervangen worden door "onoverwinnelijk".

Wat minder hoofdletters en wat meer komma's zouden de leesbaarheid beslist ten goede komen. Deze opmerking is uiteraard opbouwend bedoeld!
adriano313
12-12-2011 / 18:39
@machiel, dank je wel voor je opmerkzaamheid, ik zal mijn best doen om er op te letten

Hallelujah = prijs God voor het voorbeeld hoe het tot in detail afloopt.
Velen kennen het verhaal van de steen, die Goliath treft maar door zijn vervolgdaad, gaat hij met het bewijs richting de troon (koning Saul).
Dit is een profetisch voorbeeld van wat God het in Genesis heeft geproclameerd. Dit zal de Heere Jezus ook voltrekken. De kop zal vermorzeld worden.

overwinnelijk/ onoverwinnelijk
Laat er geen twijfel bestaan dat Jezus Christus onoverwinnelijk is. Maar in beeldende vorm komt het Licht in het rijk van de duisternis terecht. Het licht verdrijft de duisternis! zodoende vormt er strijdt.

Vandaar mijn woord overwinnelijk, in deze context dat Hij het overwint, het is dynamisch... vol van "actie" en 3 dagen blijft hij in deze dood totdat de duisternis het niet meer houden kan en het uitspuugt (mat 16:4) (misschien moet ik het gewoon anders opschrijven in de context van overwinnen)
Onoverwinnelijk lijkt mij meer de aanduiding als titel, maar ik zal dit eens proberen op te zoeken. Als je suggesties hebt zijn ze welkom

Terug in de tijd

Aan ds. D. W. Tuinier. Zou u kunnen vertellen hoe u uw schuld voor God bent kwijtgeraakt (rechtvaardigmaking) en hoe m...
2 reacties
13-12-2016
Geachte dominee Van der Ham. U heeft kort geleden een vraag beantwoord over de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is dan ...
geen reacties
12-12-2006
Ik heb pas Char het medium gezien op tv. Ze was even in gedachten en haalde vervolgens zo de namen (geesten) van een paa...
geen reacties
12-12-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering