Preek over Noach

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

05-12-2011, 14:42

Vraag

Vorige week was er een doordeweekse dienst bij ons in de kerk. De dominee preekte over Noach. Dat deze 120 jaar gepreekt had en de zondvloed had aangekondigd, maar dat niemand luisterde. Uiteindelijk gaf de Heere nog zeven dagen, dan zou de vloed echt komen en was er geen behoud meer voor de mensen buiten de ark. Heel indrukwekkend! Maar, zo zei de dominee, wie zegt dat u nog zeven dagen hebt om behouden te worden. Bekeert u, anders loopt het ook fout met u af en bent u ook straks buiten de Ark van behoud. Ik heb het hier zo benauwd van gekregen. Want natuurlijk moeten we er zelf alles aan doen om bekeerd te worden. Ik zoek de Heere in gebed en in de Bijbel. Maar hoe weet ik nu dat het goed is tussen de Heere en mij? Ik lees veel mooie dingen in Zijn woord en in goede lectuur, maar dat kan ik niet zomaar op mezelf toepassen. De opdracht is om te geloven, maar ik ben zo bang dat ik helemaal geen geloof heb. En toch moet het goed komen met de Heere, want wie weet is mijn tijd ook maar kort. Ik ben er dag en nacht mee bezig, maar weet niet hoe het verder moet. Ik voel me machteloos en bang. Je moet je bekeren en tegelijkertijd kan je het niet. Ik weet niet hoe het verder moet.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Heb je wel goed geluisterd naar de preek over de tijd van Noach? Die preek was niet bedoeld als een 'donderpreek'. Het was een blijk van Gods liefde naar de mensen toe. "Mensen, luister toch naar me, bekeer u toch van uw boze werken. Komt tot Mij en laat u zaligen, laat u redden."  Begrijp je wat ik bedoel te zeggen? Die preek van Noach was niet: "En nu ga je naar de hel! En nu zal ik je straffen." Maar hij riep het uit naar de mensen: "Er is redding, laat u redden voor het te laat is." Zo is ook de prediking van vandaag: "Laat u zaligen, laat u redden. Voor het te laat is. Alles is door de Heere Jezus volbracht." Hij is onze Ark van behoud. Hij staat aan de deur van je hart te kloppen zoals in Openbaring 3:20.

Ga er niet over piekeren dat je misschien weinig tijd over hebt. Inderdaad is het niet verkeerd om daar eens aan te denken. Maar laat dat je niet verlammen, maar juist aanmoedigen om je geheel in de handen van onze Zaligmaker over te geven. Het zoeken van de Heere in gebed en Bijbellezen is de eerste weg die je kunt inslaan. Of je dat kunt toepassen op jezelf? Tegen wie denk je dat de Heere spreekt in Zijn Woord? Tot een groepje uitverkoren mensen? Tot een groep heel keurige mensen? Tot mensen met een goed en sterk geloof? Kom, je weet wel beter. Hij is gekomen om te roepen zondaren tot bekering.

Lees je mee, Markus 9:24: En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zei: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij vlucht met zijn slechte, kleine, hopeloze geloof naar Jezus toe. Hij verried eigenlijk zichzelf. Ik heb in mijn leven ervaren dat dit meestal nog het beste voor ons is. Gaan zoals je bent. Onopgesmukt.

Ik lees nog een ander voorval, Lucas 22:57-62: "Maar hij verloochende Hem, zeggende: Vrouw, ik ken Hem niet. En kort daarna een ander, hem ziende, zei: Ook gij zijt van die. Maar  Petrus zei: Mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander,  zeggende: In der waarheid, ook deze was met Hem; want hij is ook een  Galileër.  Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet, wat gij zegt. En terstond, als  hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig  het woord van de Heere, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid  hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk."
 
Die Petrus, wat een zondaar... Maar Jezus zoekt hem op en praat met hem. Dat zou je toch niet verwachten dat Hij iemand opzoekt die zo gezondigd heeft? En toch is dat het typerende van de Heiland. Hij zoekt het verlorene. Hij zoekt jou! Daarom heb je geen rust meer.

We zien het in de Bijbel uitgetekend in het leven van verschillende mensen. Geef je aan de Heere Jezus over zoals je bent. Met een kreupel geloof, met een hart dat vol zonden is. Met de wetenschap dat er niets van je terecht komt. Maar hoe het ook is in je leven: Ga naar de Redder van zondaren. Tob niet over de kwaliteit van je geloof. Tob niet over je zondig bestaan, maar belijdt het liever aan de voeten van Hem die alleen het leven kan geven.

"Je moet je bekeren." Dat is niet helemaal waar! Je moet bekeerd zijn! Nu is het de tijd. Voor jou zijn het de dagen voordat de ark dicht gaat. De ark Jezus. Houdt aan, grijpt moed, God zal je niet begeven noch verlaten. Hij is getrouw. Hij wacht op je.

Hartelijke groeten,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

bekeringNoachongeloof
geen reacties

Terug in de tijd

Ds. Harinck, het maakt me heel erg bang als ik in uw antwoord lees dat er in de Ger. Gem. zaken hebben die in andere ker...
1 reactie
07-12-2015
Wat is de bijbelse manier om met zaken als reiki om te gaan?
geen reacties
05-12-2005
Kun je de Heere blijven vragen om een nieuw hart als Hij dat je al door genade gegeven heeft maar je dat zelf niet ziet?...
geen reacties
06-12-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering