Het geloof van Jezus

Ds. A.J. Schalkoort / 10 reacties

19-10-2011, 14:15

Vraag

Ik had een vraag gesteld over het geloof van Jezus en u vroeg me beter uit te leggen wat ik bedoel. Wij moeten geloven dat Jezus onze zonden verzoend heeft aan het kruis, dat Hij ons in genade aanneemt als we door Jezus tot God gaan. Maar Jezus heeft geen zonden gedaan dus Hij hoefde niet te geloven dat een ander Zijn zonden (die Hij niet had) gedragen heeft. Hij is behalve mens ook God, dus zou Hij eigenlijk in Zichzelf geloven. Ik snap niet wat Jezus moest geloven. Dat Hij God is, of dat Zijn Vader God is? Dat wist Hij toch?

Antwoord

Wat moest Jezus geloven? Ik denk dat je de dingen rondom de persoon van Jezus wat onnodig ingewikkeld maakt. Eerst stellen we vast dat Jezus de eeuwige Zoon van God is en dat Hij in de volheid van de tijd mens werd. Wat Hij nooit is geweest, werd Hij toen Hij ontvangen werd uit de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. De Vader gaf Zijn Zoon om mens te worden. Denk aan Johannes 3:16. Dat betekent niet dat Jezus door Zijn menswording ophield God te zijn. De twee naturen zijn in Hem verenigd, nl. Zijn menselijke en Goddelijke natuur. Hij werd mens om in Zijn menselijke natuur te kunnen lijden en sterven, om zo verzoening aan te kunnen brengen, de straf te kunnen dragen die wij verdiend hebben. Hij Die geen zonde heeft gedaan werd tot zonde gemaakt. Hij de Rechtvaardige werd een onrechtvaardige. Denk aan Jesaja 53 waar Zijn plaatsvervangend werk genoemd wordt.

Wat moest Jezus geloven? Ik zou het zo niet willen formuleren, want Jezus hoefde niets te geloven. Geloven kan alleen de mens die met God verzoend wordt. Die kan de verzoening met God en het eeuwige leven ontvangen in de weg van het geloof, wat een gave is van de Heilige Geest. Jezus hoefde niet te geloven zoals een mens, maar had een doel voor ogen, namelijk om de eer van Zijn Vader op aarde te herstellen, daarin dat zondaren met God verzoend worden door Zijn volbrachte werk. Zijn eigen woorden zijn: Ik heb lust, o mijn God! om uw welbehagen te doen, Psalm 40:9.  Jezus is God en mens. Wie een van beide ontkent behoort tot de antichrist, volgens de apostel Johannes. En Wie de Zoon heeft gezien, zegt Jezus zelf tegen een van de discipelen, heeft ook de Vader gezien. Wij kunnen dit alles met ons verstand gelukkig niet begrijpen. Het is alleen te geloven en daarover verwonderd te zijn dat deze God om Christus wil onze God wil zijn.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

10 reacties
plderoos
20-10-2011 / 20:31
Ik weet dat een mening niet in strijd behoort te zijn met die van een deskundige. Ik geef mijn mening dan ook niet. Wel drie bijbel citaten.

Romeinen 3:21: "Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Gallaten 2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

Filenzen 3:8: Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;

Er is een duidelijke overeenkomst in deze 3 teksten: er is in mij niets wat mijn rechtvaardiging bewerkt, ook niet mijn geloof. Mijn rechtvaardiging komt van God, is uit God.
Bert
20-10-2011 / 21:04
@plderoos
overal waar de SV het woord "van Jezus Christus" plaatst, vertaald o.a. de HSV met het woord "in".
Dan wordt het: "het geloof in Jezus Christus"
plderoos
20-10-2011 / 21:49
@ Bert: klopt. Maar in de grondtekst staat "Pisteos Jesou Christou" en dat betekent echt "het geloof van Jezus Christus". Dat weet iedere taalkundige. Of er misschien bedóeld wordt, het geloof in Jezus Christus is vers twee, maar dat is aan de uitlegger, niet aan de vertaler. het is wat mij betreft ook één van mijn weinige bezwaren tegen de HSV, verder is hij prima, maar dit is een misser.
Bert
20-10-2011 / 21:59
bedankt voor de uitleg, zo ver gaat m'n kennis niet, maar het viel me op, op Biblija.net
dkw
21-10-2011 / 08:59
@Bert.
Check http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/phi3.pdf waar je de grondtekst van genoemde Fil. 3:8 kunt zien.
En voor een duidelijke uitleg:
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/17981/geloof-in/
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/17999/
plderoos
21-10-2011 / 10:50
@ dkw Ik ben de gelukkige bezitter van de Studiebijbel NT, daar zit ook een interlineaire vertaling bij. In het commentaar bij het woord Pistis staat: "Op een aantal plaatsen in het NT vinden we formuleringen als pistis I?sou Christou, lett. ‘(het) geloof van Jezus Christus’ (bv. Rom.3:22; Gal.2:16; vgl. Openb.14:12 lett. ‘geloof van Jezus’ Fil.3:9 ‘geloof van Christus’). Hoewel sommigen dit uitleggen als ‘het geloof dat Jezus in God had’ of als ‘het geloof dat door Christus in de harten van de gelovigen wordt uitgewerkt’, kunnen we de woorden het beste opvatten als ‘het geloof in Jezus Christus’"

Dus er staat letterlijk het geloof VAN Christus. Daar is geen twijfel over. je kunt dat volgens het commentaar het beste opvatten (een mening dus!) als het geloof IN Christus. Ik ben dat niet met ze eens, anders had God dat wel zo laten opschrijven. Voor "in" gebruikten ze namelijk het woord "eis" en dat staat er hier niet bij.

Ik persoonlijk vind dat een nogal belangrijk verschil. Als mijn geloof mijn behoud zou moeten zijn zou ik, net als Petrus, onmiddellijk wegzakken. Maar nu wordt het geloof, het vertrouwen, de gehoorzaamheid, de rechtvaardigheid van Jezus, of hoe je het ook noemen wilt, mij toegerekend en dús komt het allemaal goed. De kanttekenaren zijn dat met mij eens, die zeggen ook dat door in Christus te geloven mij de rechtvaardigheid van Christus wordt toegerekend.
1a2b3c
21-10-2011 / 11:12
Ik heb me altijd laten vertellen dat de Naardense vertaling het dichtst bij de grondtekst staat.
Daar staat bij Filp.3 en Gal.2 het geloof in Christus, en bij Rom.3 het geloof van Christus.
plderoos
21-10-2011 / 13:12
De Naardense ken ik niet van inhoud. Ik heb ook gehoord dat hij de meest letterlijke is maar mij is ook uitgelegd dat "de meest letterlijke" niet bestaat en daar ben ik het mee eens. Vertalen is heel vaak keuzes maken. Vertaal 'patroon' maar in het engels, pattern, figure, example, patron, boss, en bullet. Maar dat hoeft niet altijd, zwart is altijd black en niks anders.

Ik heb zelf altijd de SV de eerlijkste gevonden omdat die in de kanttekeningen ook alternatieve vertalingen weergeeft. Maar ook de SV is niet foutloos. Het begrip voor echtbreuk bijvoorbeeld vertalen ze heel inconsequent ook met overspel en ontrouw. Maar in dit geval, en ik vind hem dus van heel groot belang, moet met "het geloof van Christus" vertaald worden omdat het in deze drie gevallen er om gaat wat nou ten diepste jouw behoud veroorzaakt. In heel het nieuwe testament vinden we dat impliciet, maar op deze drie plaatsen expliciet. vooral galaten 2:16 is zo heel erg duidelijk: ik geloof in Christus om behouden te worden door het geloof van Christus. De grondtekst laat in dit geval ook geen ruimte voor andere woorden. Het gaat hier over het geloof van, en niks anders.
machiels
22-10-2011 / 07:52
@plderoos
Als het engels te hulp roept om iets te bewijzen, moet je wel duidelijk maken, dat het nederlandse "patroon" meerdere betekenissen heeft. Om ze allemaal zonder commentaar achterelkaar te zetten, maak je het jezelf wel makkelijk.
Je zou hetzelfde kunnen doen met Ned, |"slot" b.v.
plderoos
22-10-2011 / 09:32
@ Machiels. Klopt helemaal. Ik bedoel ook alleen maar te zeggen dat er in elke taal, dus niet alleen engels of nederlands, woorden zijn die in die taal meerdere betekenissen hebben terwijl het vertaalde woord al die betekenissen niet hoeft te hebben omdat voor elke betekenis een apart woord beschikbaar is. Het engelse patron heeft niet dezelfde zes betekenissen als het nederlandse patroon. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel woorden, in elke taal, die maar één betekenis hebben.

Zo wordt in de tien geboden een woord gebruikt dat vaker in de bijbel voorkomt en dat op drie situaties van toepassing is: echtbreuk, overspel en ontucht. en dan moet je dus naar gelang de situatie bepalen wat de juiste vertaling is. Maar pistis Jesou Christou heeft maar één betekenis en dat is: geloof van Jezus Christus.

Terug in de tijd

Wij gaan naar de PKN kerk hier in het dorp (er is geen andere in het dorp, wel een geref. kerk) maar we voelen er ons st...
geen reacties
19-10-2006
Is Fil. 3:3 niet evenzo een bewijs dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen? Paulus spreekt de gedoopte chris...
geen reacties
20-10-2016
Mag deze vraag aub zo snel mogelijk beantwoord worden? Ik ben ernstig in de war en wil niet van m'n geloof vallen. Ik he...
7 reacties
19-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering