Wedergeboren in het OT

Ds. H. Polinder / 1 reactie

13-10-2011, 08:31

Vraag

Werden de mensen in het OT ook wedergeboren? Kregen zij ook de Heilige Geest in zich?

Antwoord

Je vraag raakt de verhouding tussen de gelovigen in het OT en NT. Vanuit de diepe eenheid tussen deze beide testamenten kunnen we stellen dat ook de gelovigen in het OT op geen andere manier zalig zijn geworden dan de gelovigen in het NT. De gelovigen in het OT zagen uit naar  en geloofden in de Christus, Die komen zou. De gelovigen in het NT zien door het het geloof op de Christus Die gekomen is.

Ook de gelovigen in het Oude Testament zijn wedergeboren. De Heilige Geest was nog niet uitgestort, maar vanuit de hemel deed Hij Zijn werk en wederbaarde zondaren en deed hen zien op Christus die komen zou. De rijkdom van de NT is dat de Geest vanuit de hemel op de aarde is uitgestort en woning maakt in het hart. Dat is een verschil met het OT, maar het is geen principieel verschil. David bad in Psalm 51: Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest en neem Uw Heilige Geest niet van mij.

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

 • Geboortedatum:
  07-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Oude Testamentwedergeboorte
1 reactie
MUS
22-10-2011 / 11:35
In het OT lees je dat de Heilige Geest op mensen kwam, bij profeten, koningen (vgl. David in bovenstaande antwoord) en mensen met bijzondere opdracht (Bezaleel en Aholiab, richters e.d.).

In het NT (en dat is het geweldige na Pinksteren) komt de Heilige Geest in mensen wonen, en worden alle gelovigen 'gedoopt' tot profeet, priester en koning! En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (Op. 1:6)

Terug in de tijd

Kunt u iets vertellen wat met “vrucht Heilig Avondmaal houden” inhoudt? Kunt u iets over deze vrucht vertellen? Is rust ...
geen reacties
13-10-2006
 Ik vraag me af of een gewone vriendschap met je dominee mogelijk is, aangezien je toch een soort vertrouwenspersoon/cli...
geen reacties
13-10-2006
Aan ds. Simons. Mijn voorganger sprak pas over seks hebben voor het huwelijk. Hij zei dat het bloed wat vloeit op het mo...
geen reacties
13-10-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering