Wedergeboren in het OT

Ds. H. Polinder / 1 reactie

13-10-2011, 08:31

Vraag

Werden de mensen in het OT ook wedergeboren? Kregen zij ook de Heilige Geest in zich?

Antwoord

Je vraag raakt de verhouding tussen de gelovigen in het OT en NT. Vanuit de diepe eenheid tussen deze beide testamenten kunnen we stellen dat ook de gelovigen in het OT op geen andere manier zalig zijn geworden dan de gelovigen in het NT. De gelovigen in het OT zagen uit naar  en geloofden in de Christus, Die komen zou. De gelovigen in het NT zien door het het geloof op de Christus Die gekomen is.

Ook de gelovigen in het Oude Testament zijn wedergeboren. De Heilige Geest was nog niet uitgestort, maar vanuit de hemel deed Hij Zijn werk en wederbaarde zondaren en deed hen zien op Christus die komen zou. De rijkdom van de NT is dat de Geest vanuit de hemel op de aarde is uitgestort en woning maakt in het hart. Dat is een verschil met het OT, maar het is geen principieel verschil. David bad in Psalm 51: Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest en neem Uw Heilige Geest niet van mij.

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

 • Geboortedatum:
  07-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Oude Testamentwedergeboorte
1 reactie
MUS
22-10-2011 / 11:35
In het OT lees je dat de Heilige Geest op mensen kwam, bij profeten, koningen (vgl. David in bovenstaande antwoord) en mensen met bijzondere opdracht (Bezaleel en Aholiab, richters e.d.).

In het NT (en dat is het geweldige na Pinksteren) komt de Heilige Geest in mensen wonen, en worden alle gelovigen 'gedoopt' tot profeet, priester en koning! En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (Op. 1:6)

Terug in de tijd

Mijn zoon kreeg op 19-jarige leeftijd minocycline (1 x 100 mg p/dag) voorgeschreven van de huisarts. Dat hielp heel goed...
2 reacties
13-10-2014
Ik sprak laatst met een voorganger die beweerde dat Jezus niet op (Goede) vrijdag gekruisigd is, maar op woensdag. Hij z...
12 reacties
13-10-2012
Als je als alleenstaande man niet meer wilt masturberen (omdat ik denk dat God dat niet wil) en hier tegen probeert te s...
geen reacties
13-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering