Geen zin in Oude Testament

Ds. J.J. Tigchelaar / 1 reactie

27-09-2011, 11:27

Vraag

Een bekende van mij is rooms-katholiek opgevoed, maar hierin waren zijn ouders niet praktiserend. Met als gevolg... hij ook niet. Toen hij kinderen kreeg is hij zich gaan verdiepen in de Bijbel. Na het Oude Testament te hebben doorgenomen, had hij geen zin meer om door te lezen. Hij gaf mij hiervoor als reden, dat er teveel door God de opdracht wordt gegeven om complete volkeren uit te moorden en geen zuigeling over te laten. Zelf heb ik het zo uitgelegd dat God met de zonde geen gemeenschap kan hebben en dat het symbolisch een les in zich heeft. Hoe kan ik het deze (onkerkelijke) man uitleggen?

Antwoord

1. Het is toch niet zo dat wanneer God maar wat minder vaak die opdracht gegeven had de zin om verder te lezen wel gebleven was?

2. Belangrijker is dat hier een aantal fundamentele zaken aan de orde komt. Het gaat om het grote verschil tussen de Almachtige God en de mens als zijn schepsel. Zal een mens twisten met zijn Maker? Zal de pot of het bord tegen de pottenbakker zeggen dat hij het anders had moeten doen? Dat is hoogmoed of domheid of beide.

3. De Schepper heeft in het heelal miljoen keer meer planeten en sterren gemaakt dan er in totaal mensen op onze kleine wereldbol wonen. En één van die mensjes wil God vermanen dat Hij niet handelt naar de normen en smaak van dat mensje. Dan keren we de zaak om: dan willen wij mensen God scheppen naar ons idee en naar onze normen. Een dergelijke door ons gemaakte god is een krachteloze afgod.

4. Wie heeft het recht God geweld te ontzeggen? Wij kunnen wel denken dat God altijd vriendelijk en aardig moet zijn, een soort knuffelwezen, maar dan gebruiken we een stukje van ons normenpatroon en onze moraal.

5. Ik noem dat een stukje. Want mensen zijn vaak, en zonder reden, gewelddadig wanneer het hen uitkomt. Wie heeft zijn naaste werkelijk lief als zichzelf? We gebruiken geweld om ons zelf te handhaven. En dan kritiek hebben op God?

6. God gebruikt inderdaad geweld. Om het kwade te bestraffen, om zijn volk en de kerk te beschermen. Daarin is geen willekeur, al is ons menselijk verstand te klein om alle achterliggende overwegingen te doorgronden.

7. Maar het gaat nog dieper. Is deze onkerkelijke man zich niet bewust dat de Heere hem als schuldige vele malen verdragen en zijn zonden ongestraft heeft gelaten? En gaat een schuldige zondaar nu God verwijten dat Hij soms anderen bestraft? Wie maar een tikkeltje van vergeving begrepen heeft zal zijn mond wel houden.

8. Maar het gaat nog veel dieper. Wanneer ook het Nieuwe Testament gelezen wordt wordt duidelijk dat God het grootste geweld tegen Zichzelf gebruikt. Hij heeft de zonde van schuldige mensen laten dragen door Zijn eigen enige Zoon, onze Heere Jezus Christus, aan het kruis. Met zoete vriendelijkheid en menselijke moraal is geen verzoening en leven te realiseren.

9. Wanneer deze meneer consequent is, wil hij eerstens nooit meer naar Turkije voor vakantie, want daar werden in 1915 een miljoen Armeniërs gedood en Turkije wil dat nog steeds niet toegeven. Ten tweede is een bezoek aan Duitsland en Rusland ook taboe want daar hebben onder Hitler en Stalin miljoenen Joden en andere vermeende tegenstanders onschuldig het leven verloren. En tenslotte kan deze heer ook niet meer in Nederland wonen, waar elke jaar 30.000 ongeboren kinderen door abortus provocatus het leven verliezen.

10. Kortom: wie met God wil twisten maakt zijn eigen leven onmogelijk.

Ds. J. J.Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

1 reactie
Gerard
27-09-2011 / 13:10
Ik vraag me altijd af hoe goed mensen die dit zeggen het OT werkelijk goed hebben gelezen.
Ik heb net het OT uit, 11 maanden grondig gelezen en gestudeerd.
Wat mij als hoofdzaak naar voren is gekomen is een enorm lankmoedig en ontfermende God, keer op keer, van de zondvloed tot Abraham tot de uittocht, tijdens de koningen en de profeten en in de ballingschap en de terugkeer uit de ballingschap. Keer op keer zonder ophouden.
Ik moet eerlijk zeggen dat mensen die zeggen dat het OT geweldadig is hebben er maar een zeer selectief aantal teksten uit geplukt.

Terug in de tijd

Ik werk in de thuiszorg als huishoudelijke hulp en ik kom vanaf vorige week elke week bij een vrouw van 65 jaar. Ze is p...
2 reacties
27-09-2012
Ik heb een vraag n.a.v. 1 Kor 14:32. Wie/wat zijn de geesten van de profeten, die aan de profeten ondergeschikt zijn? Is...
1 reactie
27-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering