Kerkdiensten staan tegen

ds. M. Klaassen / 5 reacties

31-08-2011, 17:11

Vraag

Ik ga al heel mijn leven naar de kerk en ben ook altijd naar de verenigingen gegaan. Inmiddels ben ik 22, getrouwd en belijdend lid. De kerkdienst gaat me steeds meer tegenstaan. Elke week twee keer op een zondag. Elke keer weer diezelfde Psalmen en die lange gebeden. Het lijkt wel of de dominee altijd dingen zegt die ik al weet. Ik krijg steeds vaker de neiging om 's zondags thuis te blijven, doe net of ik ziek ben, etc. Ik kan me niet voorstellen dat ik de rest van m'n leven naar de diensten ga. Als ik het zo overlees lijkt het net het verhaal van een puber die tegen alles schopt. Maar zo ben ik helemaal niet. Ik ga met veel plezier naar de jeugdvereniging om bijbelstudie te doen en ik geef de kleintjes club, help bij de creche, etc. Alleen die kerkdiensten staan me enorm tegen. Terwijl ik weet dat de kerk heel belangrijk is, juist de diensten omdat daar de hele gemeente bij elkaar komt. Maar om wat? Om snoepjes te eten en mee te mompelen bij een Psalm? Hartelijke groet, een 22 jarige.

Antwoord

Dank voor je openhartige mail. Je voelt je niet aangesproken door wat je 's zondags in je kerk hoort. Het is belangrijk dat je de vraag stelt hoe dat komt. Welke factoren zorgen ervoor dat je zo'n tegenzin ervaart? Durf eerst eens kritisch naar jezelf te kijken. Wie is de Heere voor je? Wat betekent Zijn Woord in jouw leven? Als het goed is in jouw leven, is er een honger en dorst naar de dingen van de Heere. Als het goed is in jouw leven, bid je 's zondags dat ook jij wat aan de preek mag hebben, dat ook jij je aangesproken voelt. Als je dit allemaal niet herkent, zijn er dingen in jouw leven die anders moeten. Ons probleem is dat wij van huis uit geen echte betrekking hebben op de Heere en Zijn dienst. Daarom is het nodig dat God van ons hart een goede aarde maakt, waar het zaad van Zijn Woord in vallen kan. Zolang de aarde dicht zit, kan er niets groeien. Bid de Heere dat Hij echt verlangen in jouw hart werkt, dat je mag gaan lijken op Maria die verlangde om aan de voeten van Jezus te zitten.
 
Het tweede: als ik jouw mail zo lees, krijg ik niet de indruk dat er heel aansprekend gepreekt wordt. Ik weet natuurlijk niet waar je kerkt, maar als het goed is, voel je als gemeentelid dat een dominee iets te zeggen heeft. Het evangelie is de allergrootste, meest bijzondere boodschap van de wereld: dat God genadig wil zijn voor deze wereld, voor mensen zoals jij en ik: eigenwijs, eigenzinnig, ongehoorzaam en onwillig. Het evangelie zegt: er is een Vader die met ontferming bewogen is over verloren zonen en dochteren. God roept ons op: "Kom terug, kom tot Mij!" En als jij aan die roepstem gehoor geeft, als jij eerlijk je zonden belijdt, als jij belijdt: "Heere, ik heb gezondigd, tegen de hemel en voor U, ik ben niet waard Uw kind te zijn", dan wil de Heere je juist in genade ontvangen, je zonden vergeven en je aannemen tot Zijn kind.

Predikanten moeten zich inspannen om die boodschap met heel hun hart te verkondigen: ernstig, maar ook indringend en liefdevol. Over zo'n boodschap mag toch niet saai gepreekt worden?! Paulus zegt in 2 Korinthe 5 dat de liefde van Christus hem dringt! Een dominee is een ambassadeur van de Heere Jezus. Hij moet mensen eerlijk waarschuwen, maar ook liefdevol nodigen: "Laat u met God verzoenen!"

Hoor jij die boodschap bij jou in de gemeente? Staat de Heere Jezus in de preken centraal? Ook dominees kunnen soms helaas verkeerd preken. Dat het heel ver bij de mensen vandaan staat, of sterk veroordelend is, zonder dat de nodiging van de Heere aan je hart gelegd wordt. Of dat er allerlei voorwaarden gesteld worden voordat je tot de Heere kunt komen. Als dat zo is, is het goed om dat op huisbezoek aan te geven of om een gesprek te vragen met een ouderling of je dominee. Juist een herder zou daar open voor moeten staan.
Maar het belangrijkste is dat je de Heere Zelf om wijsheid vraagt hoe je hiermee om moet gaan.

En voor het geval je bang bent dat je verhongert: op Internet kun je gelukkig heel veel indringende, liefdevolle, leerzame preken vinden (www.audioserver.nl, www.prekenweb.nl). Die kun je elke dag van de week beluisteren.

Hartelijke groet en wijsheid toegewenst,
Ds. M. Klaassen, Sliedrecht

ds. M. Klaassen

ds. M. Klaassen

 • Geboortedatum:
  25-02-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

gemeentekerkdienst
5 reacties
Gerteke
31-08-2011 / 22:38
Volledig eens met ds. Klaassen, maar uit jouw vraag proef ik nog een ander aspect: je mist de toewijding en voorbeeldende doorleving van je gemeenteleden. Je ziet te veel dode traditie en te weinig toewijding en aanbidding van God uit het hart. Dat kan ik me heel goed voorstellen.

Bij mij hielp het om mijn even wat afstand te nemen van mijn gemeente en andere kerken te bezoeken. 's Ochtends ging ik dan naar een andere gemeente, 's middags naar mijn eigen gemeente of niet.

Daardoor, en door die zelfonderzoeking waar de dominee over spreekt, heb ik geleerd dat het niet draait om wat ik uit de kerkdienst/gemeente haal, maar wat ik geef/breng.

Laat uiteraard onverlet dat ik graag wat elementen toe zou willen voegen aan de eredienst. Maar daar probeer ik wat aan te veranderen (aanbiddingsdiensten organiseren bv.). Dan hoef ik niemand voor de voeten te lopen en kan ik toch God dienen in mijn eigen 'taal'.

Succes met je zoektocht!
janvanverweg
01-09-2011 / 06:12
Wat fijn dat je aangeeft waar je wel met plezier in het lichaam van Christus funtioneerd.
als christen blijven we niet steken in 'de geestelijke geboorte' maar groeien door naar volwassenheid.
het zou zomaar kunnen zijn dat 'als je het allemaal wel gehoord hebt' dat er een nieuwe 'rol' op je wacht in de kerk. niet aleen meer ontvangen en herkauwen wat anderen je in de mond stoppen, maar doorgeven van wat jij ontvangen hebt.
waarom bidt je niet voordat je naar de kerk gaat dat God je tot zegen laat zijn voor een enkeling in de gemeente? Waar je dat al doet ervaar je 'plezier'. (voldoening?)
er zijn veel ogenschijnlijk kleine zaken waar we Christus voor elkaar kunnen zijn. maak een praatje met eenzamen, verwelkom je broers en zussen, etc
stien
01-09-2011 / 12:10
Bid of God je hart wil openen! Smeek om de werking van de Heilige Geest. Ook al voel je zo sterk dat je eigenlijk niet wil en totaal geen zin hebt. Want dit is het werk van satan die jouw er ook van weerhoud! Als je tot God bid, voordat je naar de kerk gaat (dus tegen je zin in!) dan kunnen je oren open gaan voor het Woord wat gepredikt wordt. En als je dit niet ervaart, luister dan eens naar preken van andere dominees, zoals A.T. Vergunst, Vreugdenhil, W. Visser, Van de Belt...en zo zullen er vele zijn waar je goed en duidelijk naar kunt luisteren.....God is aan geen plek en tijd gebonden en kan overal jouw hart openen...dus ook thuis als je naar een andere preek luistert. En ook dan kan God je hart ervoor openen zodat je in je eigen kerk ook 'beter' kunt luisteren en het positieve uit de prediking kunt halen. Kan wel begrijpen dat het erg moeilijk kan zijn om positief te blijven naar je eigen gemeente toe, als je niets uit de prediking kunt halen....en dan spreek ik uit ervaring...maar toch....vraag God om hulp....en schrijf anders de positieve dingen die je hoort tijdens de preek op in een boekje....elke dienst weer....en vul alles aan met het luisteren van andere preken via prekenweb e.d.
dijna61
03-09-2011 / 15:12
"k Begrijp helemaal wat je bedoeld.
Waarschijnlijk zijn in jouw gemeente de kerkdiensten, de liturgie e.d. altijd hetzelfde en dat misschien al 40 of 50 jaar of nog langer. Er is nooit een ontwikkeling geweest en dat is niet goed. Kun je je voorstellen dat je op deze manier nog 20, 30 of misschien wel 50 jaar verder moet. Het wordt een sleur. En je geloof gaat er dood bij, want de preken komen vaak allemaal op hetzelfde neer en zijn bepaald niet gericht op geloofsgroei. Waarschijnlijk wordt er zo gepreekt alsof er nog geen mens is die gelooft.
Zou je er verder over willen praten mail me dan: dienico@solcon.nl
MUS
04-09-2011 / 12:50
De kerkdiensten die jou tegenstaan zijn in hun cultuur geworden zoals ze nu zijn. Dat staat soms in schril contrast met hoe de samenkomsten van de gemeente in het NT gehouden werden. Men at samen, sprak samen, bad samen, zong samen...
En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (Hand. 2;42)
De jeugdvereniging en de club lijkt hier meer op dan de kerkdiensten waar jij over schrijft.

De traditie waar ds. M. Klaassen over schrijft is vooral bezig met evangelisatie / hoe word ik bekeerd / hoe vind ik een genadig God e.d en is te classificeren als 'melk-boodschap'.
Voor gelovigen is de 'vaste-spijze' nodig om te groeien...

Tip: zoek gelovigen op en houd ook 'onderlinge bijeenkomsten' (Hebr. 10:25)

Terug in de tijd

Als je op dit moment je huis openstelt voor asielzoekers dan zegt de Nederlandse overheid dat dit niet hoeft, want ze zo...
16 reacties
31-08-2015
Op het moment zit ik ergens heel erg mee. Ik heb tot mijn grote verbazing mijn vader naar porno zien kijken enzo. Ik ben...
11 reacties
31-08-2016
Ik heb een vraag over verkering en seksualiteit. Ik ben 23 en mijn vriend is 30 en we hebben sinds vijf maanden verkerin...
geen reacties
31-08-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering