Jezus of de Geest

Ds. G. Kater / 1 reactie

25-08-2011, 12:00

Vraag

De Zoon, die in Paulus geopenbaard werd, opdat hij Hem onder de heidenen verkondigen zou, was dat Jezus, of was het de Geest die in Jezus was en die God uitzond in alle mensenharten?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
In Galaten 1:15 en 16 lezen we het volgende: "Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed."
 
Het is duidelijk dat Paulus hier spreekt over zowel zijn bekering als roeping om Christus te verkondigen, zoals we die gebeurtenissen beschreven vinden in Handelingen 9. Paulus bedoelt in Galaten 1 met de Zoon dus heel duidelijk Jezus Christus Zelf, Die hij voor het eerst door het geloof leerde kennen tot zaligheid. Ook de kanttekening bij de Statenvertaling is deze mening toegedaan, en tekent bij de Zoon aan: namelijk Jezus Christus de ware Messias.
 
Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Jezuspaulus
1 reactie
MUS
26-08-2011 / 21:56
De Zoon, door de Geest... mysterie:
Lukas 1:35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
Romeinen 1:4 Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.
2 Corinthiërs 3:17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

Terug in de tijd

Een aantal vragen aan ds. W. Pieters. Ik vraag me af waar de volgende onderwerpen in de Bijbel staan geschreven. 1. Waar...
3 reacties
25-08-2010
In Mattheüs 23:9 staat: “En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de heme...
geen reacties
27-08-2018
Regelmatig wordt er tijdens de preek gezegd dat het belangrijk is om 's avonds de dag te bekijken en dan je zonden concr...
geen reacties
25-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering