Verbod op dopen

Ds. J.D. Heikamp / 10 reacties

22-08-2011, 10:30

Vraag

In de achterliggende tijd is er veel geschreven in het nieuws over het verbod op ritueel slachten en de besnijdenis. In hoeverre zou het zomaar kunnen dat er een verbod komt op dopen, Heilig Avondmaal, het met een hoed over straat lopen om naar de kerk te gaan, enz?

Antwoord

Over het ritueel slachten zijn heftige discussies gevoerd tot in de Tweede Kamer met het besluit om het te verbieden. Zover is het met het oog op de besnijdenis nog niet. De vraag is of dat er ooit zal komen. Vrouwenbesnijdenis is in ons land verboden en men riskeert zelfs een gevangenisstraf, maar het vindt toch plaats. Desnoods gaan ouders in de vakantie naar hun land terug om het te laten uitvoeren. Ook dat is strafbaar, maar wie moet dit controleren? Ten opzichte van de mannelijke besnijdenis zal dit niet snel verboden worden.
 
In hoeverre zou het zomaar kunnen dat er een verbod komt... Het is niet te verwachten dat dit binnenkort of in de toekomst zal plaatsvinden. Ik zie niet in dat er een soort voddentax komt voor meisjes die op zondag met gedekte hoofden naar de kerk toe gaan.

De achtergrond van uw vraag zal wel te maken hebben met een stukje zorg over de ontwikkelingen in onze samenleving. We zien immers steeds meer Godsverzaking en kerkverlating en openlijke vijandschap tegen Gods Woord. Een beetje angst klinkt er in de vraagstelling door. U kent de bekende opmerking: dat angst geen goede raadgever is. Wij behoren ons niet over te geven aan doemdenken. God regeert! Het gaat goed omdat het gaat zoals God wil dat het gaan zal. En Hij vergist Zich niet. Hij zorgt voor Zijn volk, ook in tijden van vervolging en aanvechtingen. Wie getrouw is zal delen in de vijandschap tegen Christus. Het is een strijd tegen het levende Kind. Hij heeft gezegd: ze hebben Mij gehaat en gedood, ze zullen het u ook doen. Want de dienstknecht is niet meerder dan zijn Meester. Strijdt dan de goede strijd des geloofs.

Hartelijke groeten,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

besnijdenischristenvervolging
10 reacties
Violoncello
22-08-2011 / 12:00
Het verbod op ritueel slachten is ingesteld omdat de kamerleden blijkbaar zijn overtuigd dat dit onnodig dierenleed veroorzaakt. (Omdat de dieren niet eerst worden verdoofd, geloof ik.)
Avondmaal en doop veroorzaken geen kinderleed en geen mensenleed en het lijkt me sterk dat kamerleden ervan overtuigd zullen raken dat dat wél zo is, dus ik denk dat je niet bang hoeft te zijn dat er een verbod op zal komen.
waldboy
22-08-2011 / 15:58
Het lopen met een hoed op straatzou opgevat kunnen woprden als een uiting van geloof. of religie. Zoals een afbeelding van een kruis. Dus vind ik de vraag nog niet zo gek.
En wat die hoed betreft: waarom wel op weg naar en op terugweg van de kerk en in de kerk. Daar buiten wordt hij toch ook niet gedragen. God is dan niet anders en zijn voorschriften ook niet. En Hij is niet alleen in de kerk maar, als het goed is, in de harten van de gelovigen n dan is Hij altijd bij ons.
Justinus
22-08-2011 / 23:14
Voor mij is het dragen van een hoed door vrouwen en meisjes naar, in en uit de kerk een gewoonte, niet een eerbetoon! Over dit 'verschijnsel' is al heel wat geschreven... Ik zal niet zeggen dat het een slechte gewoonte is! Voor mij hoeft het niet, het mag wel! Ik heb er alleen moeite mee dat er zo gekeken wordt naar de hoeden, soms met afgunst denk ik wel eens, zo mag ik eigenlijk niet denken, maar toch!
waldboy
23-08-2011 / 18:37
En als er ooit een verbod op dopen en het avondmaal zou komen, zou dat niet erg zijn. De doop is niet noodzakelijk. Hij heeft ons geschapern en reeds vanaf de conceptie zegt Hij ja tegen ons en zijn we van Hem en laat h Hij ons niet weer los.. Daar is geen handeling of bevestigimng tijdens ons levenvoor nodig. En het avondmaal kunnen we ook vieren tijdens het ontbijt. De vorm waarin het nu wordt uitgevoerd is door de kerk ingesteld en niet door Jezus.
Roozemond
23-08-2011 / 20:10
@Justinus, ik snap je! Ik houd ergvan eenvoudig... en daar gaat het erg mank wat refo NL betreft.
waldboy
24-08-2011 / 11:34
Refo NL bestaat ook maar uit gewone mensen, met hun gewone dingen en huhn oude natuur is er ook nog steeds. En soms wordt de werking van de Heilige Geest belemmerd omdat uiterlijke zaken belangrijker zijn.
De jaloezie over de hoed van mevr. A krijgt dan vrij spel.
QuadCoreInside
24-08-2011 / 13:38
@waldboy:

"en reeds vanaf de conceptie zegt Hij ja tegen ons en zijn we van Hem"

Ik ben bang dat je er niets van begrepen hebt. In het doopformulier staat duidelijk dat we in zonden ontvangen (conceptie) en geboren zijn, en dat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we wederom geboren worden. Verder wordt duidelijk uitgelegd wat een voorrecht het is als onze kinderen gedoopt zijn en als zodanig op de erve van het verbond mogen leven.

"De vorm waarin het nu wordt uitgevoerd is door de kerk ingesteld en niet door Jezus."

Ook mis. Lees 1 Korinthe 11:
"Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere jezus, in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en zelde: neemt, eet; dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks (nam) Hij ook den drinkbeker, na het eten des Avondmaals, en zelde: deze drinkbeker is het nieuwe Testament in mijn bloed; doet dat, zo dikwijls als gij (dien) zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult ete, en dezen drink beker zult drinken. zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt."

Lijkt me duidelijke taal.
waldboy
24-08-2011 / 17:31
@QuadCoreInside

Klopt, dit Bijbelgedeelte is duidelijke taal. Het verwijst naar de avondmaaltijd die de Here Jezus hield met zijn dicipelen. Het was een gewone maaltijd 's avonds. Een gewoon avondmaal dus. De vorm zoal wij die nu kennen in de kerken is later door de kerken zelf ingesteld. Niet vanuit het heden naar het verleden gaan redeneren. De Here Jezus is ook niet op Kerst geboren en de Heilige Geest is ook niet op Pinksteren uitgestort om maar twee voorbeelden te noemen.

Je hoeft echt niet bang te zijn dat ik het niet begrepen heb. Wij zijn in zonde ontvangen heeft niets met de conceptie te maken. maar alles met de erfzonde en we kunnen zeker niet in het Koninkrijk van God komen of we moeten wedergeboren zijn. Dat vind echter niet mer de doop plaats maar als we ons hart aan God geven.
En wat dieverdere uitleg over de erve van het verbond. Daar is geloof voor nodig en geen doop.
Violoncello
28-08-2011 / 23:56
@Waldboy

Het blijft fijn dat we samen in de kerk nog wel het brood kunnen breken en de wijn drinken, ''tot Zijn gedachtenis''. We staan er samen bij stil, dat kan ook aan het ontbijt natuurlijk, maar is ook belangrijk om met de gemeente te doen, speciaal bij het avondmaal.
Wat de doop betreft vind ik je een beetje te kort door de bocht, de handeling van het dopen is ook belangrijk! (Anders had Jezus zich toch ook niet laten dopen, maar gezegd dat het zo ook wel goed is?)
Maar, je hebt gelijk dat we altijd 'iets kunnen verzinnen' om als Christenen door te blijven gaan ondanks tegenwerking vanuit bijvoorbeeld een overheid!
waldboy
30-08-2011 / 11:48
@Violoncello

Voor alle duidelijkheid: ik bedoel de kinderdoop. Die brengt ons niet op het erf van het Verbond.

Terug in de tijd

Hoe wordt het woord “identiteit” volgens de Bijbel uitgelegd? (Dus de Bijbelse betekenis van het woord.)
1 reactie
22-08-2009
Ik heb op de laatste dag van mijn ongesteldheid, precies nadat de bloeding gestopt is, onveilig seks gehad en heb binnen...
geen reacties
23-08-2016
Wij zijn nu bijna twee jaar getrouwd en vanaf het begin hebben wij moeite met gemeenschap. Dit komt omdat mijn man niet ...
geen reacties
22-08-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering