Roeping voor predikantschap

Ds. A. Huijgen / 2 reacties

24-06-2011, 15:43

Vraag

Aan een CGK-predikant. In onze kerken dreigt -zoals waarschijnlijk ook in vele andere kerkverbanden- een komend predikantentekort. Vele oudere predikanten naderen hun emeritaat en er zijn te weinig aankomende predikanten om de leeggevallen plaatsen op te vullen. Vanaf kansels wordt regelmatig gebeden of er jonge broeders zijn die het verlangen in hun hart mogen krijgen om het Woord te gaan verkondigen. Steeds vaker merk ik dat verlangen ook in mijn eigen hart, hoewel er ook veel aspecten aan het predikantschap zitten waar ik erg tegenop zie. Hoe kan ik weten of ik een roeping heb? Natuurlijk allereerst door gebed, maar kunnen er nog meer aanwijzingen zijn?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je stelt een vraag over een mogelijke roeping die je voelt tot het predikantschap. Daarbij verwijs je naar "een komend predikantentekort." Nu vraag ik me af of er inderdaad een predikantentekort aan zit te komen - bij een krimpend kerkelijk leven zie ik dat tekort op korte termijn zich nog niet direct aftekenen. Maar al zou dat zo zijn: dat gegeven op zichzelf is nog niet hetzelfde als een persoonlijke roeping. Je spreekt van een verlangen om het Woord te verkondigen. Dat is mooi en goed - vaak is een verlangen om het Woord te verkondigen een heel belangrijk onderdeel van de roeping tot het ambt. Maar je voelt kennelijk wel aan dat niet elk verlangen ook direct een roeping is. Belangrijk is naast het verlangen ook de bereidheid en de innerlijke overtuiging dat de Heere je persoonlijk roept. Wanneer is die innerlijke overtuiging er? Dat is een heel persoonlijke zaak, die niet even kort hier beantwoord kan worden. Maar laat me wel dit toevoegen: spreek er over. Met mensen die de Heere vrezen: herkennen ze iets van gaven waarmee de Heere je heeft versierd om te dienen? Met je predikant en/of kerkenraad. En het belangrijkste: wees er biddend mee bezig, bij een open Bijbel.

Met vriendelijke groet,
Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

 • Geboortedatum:
  16-11-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden-Zwartsluis
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

   

Tags in dit artikel:

predikantschaproeping
2 reacties
janvanverweg
24-06-2011 / 17:43
Je hoeft geen 'predikant' te zijn om het werk van een predikant te doen: anderen opbeuren, anderen dragen in gebed, anderen uitleggen wie Jezus is en wat zijn kruisdood voor hen kan betekenen en bovenal een voorbeeld zijn. als je dit doet, dan komt de herkenning en bevestiging later wel eens. wees een zegen voor de mensen om je heen, dit alles is 'redelijke eredienst' . de titel en de positie zijn maar bijzaken; de ware herder is een dienaar. dat mag je nu al zijn.
gjkorpershoek
26-06-2011 / 18:54
Elke gelovige heeft gaven ontvangen. Je verlangen om binnen jouw kerkverband je gaven te besteden is goed (1 Tim. 3:1). Ef. 4:11 schrijft 'En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars'. Zoek biddend welke taak Hij passend vind voor jou. Geen enkele predikant is een 'schaap met 5 poten'. Gelukkig hangt het voortbestaan van de gemeente van Jezus Christus niet af van het aantal predikanten (herders en/of leraars) af.

Terug in de tijd

Ik (jonge vrouw, 38) heb een leuke gezellige hartsvriendin waarmee ik mezelf kan zijn. We doen veel samen en we kunnen a...
1 reactie
25-06-2019
Zijn er verschillende plaatsen in de hemel?
geen reacties
24-06-2016
Ik ben een jongeman van 23 jaar en een aantal jaren geleden tot geloof gekomen en de Bijbel gaan lezen. Het gevolg is da...
3 reacties
24-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering