Functioneren kerkenraad

Ds. W. Arkeraats / 3 reacties

14-06-2011, 16:23

Vraag

Aan een hervormde predikant. Ik heb de laatste tijd erg veel frustraties over diverse omstandigheden waarin de kerkenraad moet functioneren. Ik kan dan erg kort en hard uithalen, waardoor de hele kerkenraad zeer ontevreden is over mijn leven als christen en avondmaalganger. Ik heb echter het gevoel dat de boodschap niet overkomt en men een eigen weg inslaat als ik het niet op die manier duidelijk maak. Men adviseert mij het avondmaalsformulier en amstdragersformulier te lezen om de verantwoordelijkheden in vertrouwen over te geven aan hen. Ik vind het een zoete hap en kies ervoor er niets mee te doen. Hoe kan ik mezelf hierin voor God verootmoedigen en onderzoeken?

Antwoord

Beste vragensteller,

Zonder je probleem te willen relativeren, moet ik je toch zeggen, dat ik je vraag niet kan beantwoorden en wel om de volgende redenen:

Ik heb uiteraard geen enkele informatie over jouzelf, over je kerkenraad en over de aard van de omstandigheden, die tot de door jou genoemde frustraties leiden. Elke beoordeling van de situatie houdt automatisch een beoordeling in van de handelwijze van mensen, zonder dat dezen zich kunnen verweren of van hun kant een toelichting kunnen geven. Ik vind het moreel niet juist, om als ‘buitenstaander’ een oordeel te geven over een situatie, die ik niet ken. Die taak is voorbehouden aan de visitatie.

Ik kan ook niet beoordelen, of de manier, waarop je op de situatie reageert, correct is.  Door de wijze van formuleren, geef je aan, dat er een sterke emotionele geladenheid is. Daarom is het inderdaad goed ook jezelf voor de Heere te onderzoeken, of je op de goede wijze reageert. Dat doe je, door het in het gebed aan Hem voor te leggen.

Sterkte ermee,
Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

3 reacties
AHHK76
14-06-2011 / 20:58
Kort en hard uithalen lijkt me niet goed. Je denkt dat dit de manier is om je boodschap over te brengen... Toch blijkt het niet te werken. Want nu doen ze nog niets met je boodschap en hebben ze ook nog moeite met jouw manier van doen. Iets rustig vertellen wat je hoog zit, kan ook heel moeilijk zijn!
Misschien kun je een (ouder) onafhankelijk iemand de situatie uit- en voorleggen en om raad vragen?
Sterkte ermee!
plderoos
14-06-2011 / 21:15
Dat snap ik wel, ik heb in dezelfde situatie gezeten. Ik heb toen ook uitgezocht of ik zelf wel goed zat, zelfonderzoek is heel goed! maar je vraag is natuurlijk hóe je dat doet. Ik wist dat ook niet. Het heeft mij toen gedrongen tot heel veel intensieve bijbelstudie. Niet om mijn gelijk te zoeken, want dat doen er al heel veel. Maar gewoon om te leren wat God nou eigenlijk wil wat wij doen. En die antwoorden staan zat in de bijbel!

Mozes bijvoorbeeld wordt een "zeer zachtmoedig man" genoemd. En toen hij kwaad werd mocht hij kanaän niet meer in. David, een echtbreker en moordenaar, wordt de man naar Gods hart genoemd omdat hij wist wat oprecht berouw was. Zo zijn er meer voorbeelden die zeggen wat je houding zou moeten zijn.

Tegen ezechiël wordt gezegd: als je Mijn Woord ( ! ) te vertellen hebt en ze bekeren zich niet dan is het hun eigen schuld. Als ze zich wel bekeren is een zondaar gered. En als je ze Mijn Woord niet brengt sterven ze om hun eigen schuld maar hun bloed zal ik van jouw hand eisen.

Ik heb daaruit geconcludeerd dat je in alle liefde tot je naaste er iets van móet zeggen als je het scheef ziet lopen. Dat moet je wel doen volgens Gods Woord, met de bijbel onderbouwd dus. Als daar geen onderbouwd antwoord op komt heb jij gedaan wat je moet doen en laat je het oordeel verder aan God over.
Race406
15-06-2011 / 11:18
Vraagsteller: Gaat het om hoofd- of bijzaken? En is jouw mening een van de vele mogelijke meningen en ben jij gefrustreerd dat de kerkenraad jouw mening niet opvolgt (heel begrijpelijk, ik ken dat zelf ook wel wat)? Hou goed voor ogen dat zolang het geen hoofdzaken zijn, je gene been hebt om op te staan.

Terug in de tijd

In het archief van de vragenrubriek heb ik ooit een antwoord gelezen dat over de inhoud van het geloof gaat. Toen werd e...
23 reacties
14-06-2012
Ik ben een vrouw van 25 jaar. Ik heb al enige tijd last van benauwdheid; benauwd gevoel als ik adem. Soms is het wat min...
geen reacties
15-06-2018
Ik vraag me af of er een bijbelse fundering bestaat voor een theocratische staatsvorm. En zo ja, vindt u dan dat we die ...
geen reacties
14-06-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering