Kerk van man kiezen

Ds. M. Pronk / 7 reacties

02-06-2011, 16:10

Vraag

Mijn vriend is van de Oud-Gereformeerd Gemeente (heeft daar ook belijdenis gedaan) en ik van de Gereformeerde Gemeente (ik heb daar belijdenis gedaan). Ik heb weleens gehoord dat als je gaat trouwen, je de kerk van de man kiest? Moet dit en zo ja, waarom? En mijn schoonouders zeggen dat je in de kerk moet blijven waar je belijdenis hebt gedaan. Maar we doen toch belijdenis van ons geloof en niet van de kerk?

Antwoord

Je bent niet de eerste die met dit probleem wordt geconfronteerd. Velen voor jullie hebben ook met deze vragen geworsteld. Je vriend is belijdend lid van een Oud Gereformeerde Gemeente en jij van een Gereformeerde Gemeente. De vraag die zich nu voordoet is bij welk kerkgenootschap sluiten we ons aan als  we gaan trouwen? Dat is de kwestie die speelt.

In ieder geval dient er op deze vraag een bevredigend antwoord te komen voor jullie gaan trouwen. Je vraagt immers op je trouwdag in een bepaalde gemeente een zegen over jullie huwelijk. Na je trouwdag kerkelijk gescheiden optrekken is geen optie. Ik heb, in het algemeen gesproken, daarvan in de praktijk weinig goeds gezien. Je begint immers je huwelijk al met een zekere splijtzwam. Nee, als man en vrouw ga je samen naar dezelfde kerk. Daarvoor zou ik beslist willen pleiten. Het kan gebeuren dat er later toch bij echtparen een kerkelijke verwijdering optreedt om allerlei redenen. Zodat de man naar de ene en de vrouw naar een andere kerk gaat. Soms kan dit niet anders, maar het geeft wel veel verdriet en problemen.

Jij en je vriend hebben allebei belijdenis afgelegd. Jij in een Gereformeerde Gemeente en je vriend in een Oud Gereformeerde Gemeente. Je doet inderdaad belijdenis van het geloof. Wanneer we spreken over het geloof denken we in de eerste plaats aan de inhoud van ons christelijk geloof, de waarheid van Gods Woord. Kort gezegd: wat ik geloof. Het is ongetwijfeld een voorrecht en zegen  als we van jongs af mogen leven op het erf van de kerk en onderwezen zijn in de Heilige Schrift en ons christelijk geloof. Door de prediking en dan ook bijzonder in het catechisatielokaal zijn we gebracht bij Schrift en belijdenis.

De eerste vraag die gesteld wordt bij het doen van openbare belijdenis luidt als volgt:  ”Verklaart gij dat de leer van onze kerk welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift.” Op deze vraag heb je bevestigend geantwoord. Als we belijdenis doen van ons geloof leggen we publiekelijk in het midden van de gemeente getuigenis af van de waarheid van de inhoud van ons geloof.

Er is meer. In de tweede plaats kunnen we geloof zien als een zeer persoonlijke zaak van mijn geestelijk leven. Geloven in de zin van de omschrijving die onze Heidelberger daarvan geeft in zondag 7 vraag en antwoord  21. Het geloof als een vertrouwend kennen en een kennend vetouwen. Weer kort gezegd: dat ik geloof. Laat ik nog even bij onze catechismus blijven. In vraag 32 wordt gevraagd waarom jij een christen wordt genaamd. Het antwoord luidt: Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben. In het persoonlijk geloofsleven gaat  het over je  omgang met de HEERE en je leven uit de Schrift. Kennen we dat geloofsleven? Jij? Je vriend? 

Er is meer te zegen. We doen belijdenis van ons geloof. Maar dan wel in de kerk, in een plaatselijke gemeente die tot een bepaald kerkgenootschap behoort. Heel concreet verbind je je als belijdend lid aan die gemeente. Je onderwerpt je immers aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht  van je kerkelijke gemeente of breder gezegd van het kerkgenootschap. Als belijdend lid draag je dan ook een verantwoording tegenover je eigen kerkelijke gemeente.

Jullie zijn beiden lid van een ander kerkgenootschap. Beide kerkgenootschappen behoren tot de gereformeerde gezindte. In beide kerken worden de gereformeerde belijdenisgeschriften onderschreven. Toch trekken we gescheiden op. Er leven tussen beide kerkgenootschappen nuanceverschillen. Dat is historisch zo gegroeid. Maar mij dunkt dat je met een gerust geweten lid kunt zijn zowel van de Oud Gereformeerde Gemeenten als van de Gereformeerde Gemeenten. Dan moet het toch niet zo moeilijk  zijn om een keus te maken.

Kies je bij je huwelijk als vrouw voor de kerk van je man? Deze gedachte leeft en is in bepaalde kringen een gewoonte. Bijbels gezien een goede gewoonte. Voorop gesteld dat het gaat om een kerkgenootschap dat de gereformeerde belijdenis onderschrijft en handhaaft. De Bijbel leert ons dat de man het hoofd is van de vrouw. Nee, niet de baas of een tiran die zijn vrouw als een voetveeg behandelt. Hoofd zijn houdt heel wat in. Wil zoveel zeggen dat de man de voorganger is die aan zijn vrouw en kinderen het goede voorbeeld geeft  hoe zij te leven en te wandelen hebben. Dat kan alleen uit genade in geloof.
 
Dat de vrouw de man kerkelijk moet volgen is echter geen wet van Meden en Perzen. Mij dunkt dat jullie dit kerkelijk probleem samen biddend moeten bespreken en overleggen om aldus een keus te maken waarin jullie beiden zich kunnen vinden. Je moet oppassen dat de een niet de ander voor een  dwingende keus plaatst. Daar komen later problemen van. Je moet je bij de keus evenmin laten leiden door kerkisme, of een fanatisme alsof jouw kerkgenootschap de ene ware is.

Sommigen kiezen ook wel voor een derde kerkgenootschap. Zoiets als de gulden middenweg. Onze kerkelijke verdeeldheid speelt ons behoorlijk parten. Terwijl het gaat of moet gaan om de ene algemene  christelijke kerk waarvan de Heidelberger Catechismus zo mooi schrijft: Waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Zeggen jullie dit de Heidelberger na?

Ik wens jullie veel wijsheid bij het maken van een keus. Laat je niet leiden door de keus van je ouders. Je respecteert je ouders en mag met hen hierover spreken. Maar de beslissing is een zaak  van jullie tweeën. Laat je leiden door jullie wederzijdse liefde.

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
7 reacties
pipo
02-06-2011 / 20:19
Je kiest een kerk waar je samen fijn kunt kerken. Mijn man is met mij meegegaan. Dus je hoeft als vrouw echt niet altijd je man te volgen !
Daniel
02-06-2011 / 20:42
Wel een goed antwoord van de dominee, je moet er samen uitkomen, maar dat de man het meest te zeggen heeft daar twijfel ik aan, als de kerk goed is mag dat wel, zou de man van de Protestanten bond zijn (hervormd op wieltjes) dan heeft devrouw weer meer rechten.
Zo lust ik er nog wel een paar, dan is de vrouw dus de rest van het huwelijk het hoofd van het gezin.

Van mij mag het hoor, mijn vrouw is ook een niet weg te poetsen factor in ons gezin.
Zij bepaald waar we heen gaan met vakantie en het budget wat er bij hoort en ik ben de baas over het vuilnis en de tuin.
En over de kerk....., zij leest Maarten het Hart en ik de Psalmen, maar we houden verschrikkelijk veel van elkaar en kunnen samen huilen en lachen.
Mijn vrouw is me zo lief dat een klein meningsverschil over de verschillende kerken ons nooit zal verdelen.

God is niet van de Gereformeerde Gemeente of van de Oud-Gerormeerde Gemeente.
Vragenstelster, jullie verschil is zo klein, blijf van elkaar houden en laat God niet tussen jullie komen, maar met jullie.
Michael
02-06-2011 / 20:42
In beiden genoemde kerkgenootschappen wordt geen belijdenis van het geloof gedaan, maar van de leer. Lees de vragen maar eens goed, wordt met geen letter over geloof gerept, maar iedere vraag gaat over de leer. En hoewel mensen zich vaak in bochten wringen om het een belijdenis van het geloof te noemen is dat simpelweg feitelijk onjuist. Je hoef niet hoogbegaafd te zijn om dat te ontdekken.

Dus ja, je hebt je aan een bepaalde kerk verbonden met de belijdenis van de leer en uit ervaring kan ik zeggen dat er ook helaas mensen zijn die het zo zullen spelen op het moment dat je de kerk verlaat. Alhoewel oud ger. gem. wel geaccepteerd zal worden.

Trouwen is vaak een mooi moment om je eigen weg te kiezen gebaseerd op je eigen overwegingen. Het is maar de vraag hoe gezond het is om je keuze af te laten hangen van de mening van je ouders in dit soort gevallen. Misschien moet je daarom ook wel breder kijken dan jullie eigen achtergrond.

In iedergeval veel succes ermee.
Justinus
04-06-2011 / 12:09
Het antwoord van ds. Pronk voelt goed aan. Toch zegt de reactie van Daniel me 0ok wel wat! De reactie van Michael zet me behoorlijk aan het denken. Ik geloof dat hij gelijk heeft. Ik heb af en toe ook de indruk dat op plaats één de leer staat en op plaats twee het geloof. Iedereen zal dit ontkennen natuurlijk, deed ik in het verleden ook. Totdat ik door een jonger gemeentelid een vraag/opmerking in deze zin voorgelegd kreeg.
Voor mij is geloof het belangrijkste, de leer helpt me om mijn geloof te verstevigen. Ik durf ook niet meer te zeggen 'de ene ware leer'... Het geloof maakt ontwikkelingen door, de leer komt bij maarom op de tweede plaats!
De laatste alinea van Michael spreekt me zeer aan! Dat advies geef ik ook aan de vraagsteller!
cbl
06-06-2011 / 10:34
Naast de prediking, kun je ook mee laten wegen: wat is er aan meerwaarde door het gemeente zijn. Ik doel op vereningingen enz.

Is er ook iets als huwelijks onderwijs ?

Succes
AHHK76
06-06-2011 / 21:17
Nooit gehoord dat je automatisch de kerk van de man kiest... Wel dat je meestal trouwt in/vanuit de kerk van de vrouw! Het lijkt mij niet vreemd dat je daar dan ook blijft kerken als je getrouwd bent, als dat mogelijk is.
Verder lijkt het mij niet logisch om te stellen dat je lid moet blijven van de kerk waar je belijdenis deed. Het is niet goed om allebei naar een verschillende kerk te gaan als je getrouwd bent. Dus dat zou betekenen dat je beslist binnen je eigen kerk zou moeten trouwen of dat je pas belijdenis mag doen als je trouwplannen hebt.
Kies samen een kerk, waar je zoveel mogelijk samen achter staat en je thuisvoelt. Daarbij kunnen praktische dingen ook een rol spelen, zoals de plaats waar je gaat wonen. Het is fijn als je daar ook kunt kerken...
Uiteindelijk gaat het niet om de kerk maar om het (samen) dienen van de Heere en dat gebeurt gelukkig in meerdere kerken... Veel wijsheid toegewenst!
1a2b3c
06-06-2011 / 23:14
- Ik heb weleens gehoord dat als je gaat trouwen, je de kerk van de man kiest? Moet dit en zo ja, waarom?

Je zult daar in de Bijbel geen antwoord op vinden simpelweg omdat het helemaal niet Bijbels is dat er zoveel verschillende kerken zijn.
Maar omdat we nu eenmaal in die situatie zitten zitten zou ik zeggen: zoek de meest Bijbel getrouwe kerk op, wat maakt het uit wat voor naam dat erop geplakt zit.
Belijdenis heb je als het goed is van je geloof gedaan, en ik neem aan dat je niet in een kerk gelooft maar in Jezus.

Blessing!

Terug in de tijd

Waarom mag een ouderling niet preken zoals een dominee? Hij kan z'n preek toch laten zien van tevoren aan de kerkenraad?...
geen reacties
02-06-2016
Ik heb een vraag over het al dan niet plaatsen van de kist tijdens een rouwdienst voor in de kerk. In de gemeente waarin...
geen reacties
02-06-2009
Aan ds. Heikamp. Ik heb een vraag over de (kinder)doop. Wij, mijn ouders, broers, zussen en ik, gaan naar een Baptisteng...
geen reacties
02-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering