Eerst refo, nu moslim

Ds. R. van de Kamp / 3 reacties

30-04-2011, 14:02

Vraag

Graag wil ik weten of het verloochenen van Jezus, kan vergeven worden door God. Ik ben reformatorisch opgevoed, maar ik ben later moslim geworden. Ik zit nu in een geloofscrisis en weet het allemaal niet meer. Heeft u een antwoord?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het is goed om je af te vragen, waarom je in deze crisis terecht bent gekomen. Wat heeft de HEERE daarmee te zeggen? Hoewel een crisis niet direct onze voorkeur heeft, kan het nodig zijn om de HEERE (opnieuw) te leren kennen. Weet je wie er ook in een crisis terecht kwam? Een discipel van de Heere Jezus: Petrus.

De Heere Jezus had hem nog gewaarschuwd. Petrus begreep niets van het lijden en sterven van Christus. Wie wel, trouwens? Petrus had drie jaar lang, dag in, dag uit, met de Heere Jezus opgetrokken. Hij had Zijn preken gehoord en Zijn onderwijs ontvangen. Hij had Zijn tekenen en wonderen gezien. Maar Hij begreep het niet! Hij zegt tegen de Heere Jezus: "Heere, ik ben bereid, met U ook in de gevangenis en in de dood te gaan (Luc 22: 33)." Dan waarschuwt Jezus hem, dat Petrus Hem zal verloochenen. En Petrus verloochent zijn Meester en Redder! Tot driemaal toe. Maar de HEERE laat Petrus niet los.

En ik schrijft nu bewust: HEERE! Hij is de Getrouwe, Die ook met jou een verbond sloot. En omdat Hij de Getrouwe is, daarom houdt dat verbond stand. Maar de HEERE vraagt nu van jou en mij bekering en geloof. Hij vraagt, dat wij ons tot Hem wenden om vergeving en genade. En omdat God getrouw is, zoekt Hij Petrus op en vraagt Hij steeds weer naar hem. En daarom komt het goed met Petrus. Als de Heere Jezus uit de doden is opgestaan, dan verschijnt Hij als een van de eerste aan Petrus. Zijn zonden van dat hij zijn Meester verloochende worden hem hartelijk vergeven. Dat was hem trouwens al beloofd. "Als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders." De HEERE is oneindig genadig en barmhartig. "Want Gij, HEERE, zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen, HEERE!" En zoals de HEERE Zich naar Petrus wendde (Luc 22: 61), zo wendt de HEERE Zich in deze crisis tot jou. Zie je dat?

De grootste fout, die je kan maken, is denken dat deze zonden niet vergeven kan worden. Roep de HEERE aan, omdat jij gezondigd hebt, en Hij zal het op Zijn tijd en wijze vergeven. En dat is de beste tijd!

Gode en Zijn genade in alles bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

islam
3 reacties
Race406
02-05-2011 / 11:41
Vraagsteller/-stelster: Belijd maar aan de Here dat je Hem verloochend hebt en dat jet het nu allemaal niet meer weet. Vertel Hem maar dat je gedoopt bent, en vraag of Hij als die beloften, toen gedaan, ook in jouw leven wil vervullen! En geloof me: Wie naar Hem gaat en de zonde belijdt (OOK die van het verloochenen van Jezus!) ZAL vergeving ontvangen!
Lukas 12: 10a: "En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden"
Als je vragen hebt mag je gerust mailen: hp1976@live.nl
Lisanne
02-05-2011 / 15:43
Wat bijzonder dat je de weg naar Jezus terugzoekt!

Vergeving is het directe gevolg van belijden van zonde! Lees o.a. 1 Johannes 1:9. Met andere woorden, er is ALTIJD een weg terug! Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Hoe blij was de vader toen zijn kind weer terugkwam.

Ik ken ook een vrouw die jaren moslim is geweest na een christelijke opvoeding te hebben gehad. Ze kon geen rust vinden in de islam en had op een gegeven moment na veel geploeter zoiets van: Is dit het nou? Ze heeft Jezus teruggevonden en heeft volledige vrede in haar hart.

Ik wil je aanmoedigen om niet op te geven! Roep Jezus aan, belijd je zonden. Zoek een christen op en ga samen in gebed. Weet je geliefd!
Ik heb zelf ook een reformatorische achtergrond dus ik kan me voorstellen hoe je opgevoed bent. Schroom absoluut niet om te mailen naar geloveninjezus@gmail.com. Ik zie uit naar je reactie!
Roozemond
02-05-2011 / 18:36
@Lisanne: Amen!! Er is idd. altijd een weg terug, wacht geen moment!

Terug in de tijd

Mijn vrouw en ik zijn gescheiden omdat er veel mis was in ons huwelijk. Mijn vrouw ging in het begin veel alleen uit en ...
geen reacties
01-05-2019
"Onderzoek de schriften" was de oproep in een via internet beluisterde preek op Tweede Paasdag. Jezus zei tegen de leids...
2 reacties
30-04-2014
Een vraag over thuislezers. Ik ken er niet een heel goed. Maar ik vraag mij wat dingen af. Worden de kinderen van deze m...
geen reacties
01-05-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering