Kramp rond hart

drs. P. C. Hildering / geen reacties

27-04-2011, 10:00

Vraag

Ik ben 67 jaar en ik heb kramp rond mijn hart. Moet ik mij ongerust maken?

Antwoord

Met  krampen rond het hart wordt ongetwijfeld bedoeld pijnlijke krampen aan de linkerzijde van de borst. Dat is een klacht die wij regelmatig horen tijdens het spreekuur. Meestal betreft het pijn welke niet in een typisch patroon heeft en vaak moeilijk te duiden is. Met een typisch patroon bedoel ik een patroon dat past bij één van de mogelijke pijnbronnen in de borst: hart, slokdarm of de borstkaswand c.q. de longen.

Voor het hart geldt dat een typisch daaraan toe te schrijven pijn gekoppeld is aan de functie (motor van het lichaam): erger of alleen optredend bij inspanning of spanning en verdwijnend met rust. Typische hartpijn straalt ook altijd ergens naar uit: klassiek is dat de linkerarm, maar het kan ook rechts zijn en naar de kaak b.v.

Voor de slokdarm is typisch dat het gebonden is aan wel of niet eten, gaat vaak ook gepaard met boeren en/of zuur. Bij pijn is het maagkuiltje gevoelig. Ook typisch is een optreden alleen 's nachts doordat in liggende houding maaginhoud de slokdarm in loopt en prikkelt. Daarbij is er soms een nachtelijke (prikkel)hoest.

Voor de borstkaswand en longen is typisch dat de pijn verbonden is aan beweging, d.w.z. erger met hoesten, niezen en soms zelfs al diep ademen. Pijn van de borstkaswand is ook bereikbaar, d.w.z. voelbaar bij drukken op de pijnplaats.

Helaas is veel van de ervaren pijn op de borst of in de borst niet typisch van aard. Het kan een hele puzzel zijn om de juiste diagnose te stellen en daaraan gekoppeld de juiste aanpak te realiseren. Vandaar mijn advies: is de bron van de pijn voor u niet duidelijk, consulteer dan toch maar eens uw huisarts.

Drs. P. C. Hildering

drs. P. C. Hildering

drs. P. C. Hildering

 • Geboortedatum:
  24-04-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Huisarts; voorzitter Nederlands Artsenverbond 

Tags in dit artikel:

hartkrampmedisch
geen reacties

Terug in de tijd

Aan dhr. B. Bolier. Kunt u mij uitleggen wat het verschil is tussen een ontsluiting van Christus en de openbaring van Ch...
geen reacties
27-04-2020
Voor God kiezen, is dat in de eerste plaats iets wat je met je verstand of met je gevoel of met je wil behoort te doen? ...
geen reacties
27-04-2009
Pas hoorde ik iemand zeggen dat de wonderen van de Heere Jezus stuk voor stuk worden voorzegd in het Oude Testament. In ...
3 reacties
27-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering