Kerkelijke gemeente zoeken

Ds. M.A. Kempeneers / 4 reacties

21-04-2011, 10:32

Vraag

Ik ben zelf belijdend lid van een hervormde gemeente op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse kerk in Nederland en heb een relatie met een meisje van de Christelijke Gereformeerde Kerk, (Bewaar het Pand). Wij zijn aan het onderzoeken welke kerkelijke gemeente bij ons zou passen. Wij kunnen het beide qua gemeenteleven en prediking beter vinden vinden in de hervormde gemeente, maar vinden het erg moeilijk dat het onderdeel uitmaakt van een kerk die de gereformeerde grondslag niet onderschrijft en onbijbelse uitgangspunten heeft. Wat moet het zwaarst wegen? Onze hervormde gemeente zit aan de rechterkant van de Gereformeerde Bond en heeft een overwegend gereformeerd-bevindelijk karakter, maar toch vreet dit aan m’n geweten, omdat ik wel iemand dan meeneem naar zo'n kerk! Mijn ouders/grootouders zijn overigens ook opgegroeid in de hervormde kerk en aangesloten bij de PKN. Zij zeggen dat zij een taak en verantwoording kennen en moeten instandhouden vanwege hun afkomst in onze kerk. Ik hoop op een helder antwoord wat wij kunnen toetsen aan de Bijbel!

Antwoord

Beste vraagsteller

Je loopt met een moeilijk probleem. En ik kan je eigenlijk geen antwoord geven. Ik vind het niet gepast om als buitenstaander een mening te geven over de grondslag van de PKN. Ik zal dat dan ook niet doen.

Je vertelt iets over de worsteling in je geweten. Maar ik kan geen oordeel geven over iemands geweten. Zeker niet omdat de meningen in deze kwestie zo verdeeld liggen. Voor beide standpunten is bijbels wat te zeggen. Dus je zult dit dilemma biddend aan de Heere moeten voorleggen en vragen of Hij je de weg wil wijzen.

Met vriendelijke groet,
Ds. M. A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
4 reacties
Race406
21-04-2011 / 12:32
Beste vraagsteller: Als je je thuis voelt in de gemeente waar je nu lid van bent, dan is het goed.
Dat je je gebonden weet aan de gereformeerde belijdenis is goed, maar dat mag je ook in de PKN! Andere belijdenissen verwoorden op een andere manier hetzelfde, soms op punten verschillend. Een belijdenis is niet zaligmakend, en zelfs niet van enig (doorslaggevend) belang! Het enige wat doorslaggevend is, is dat je je uit genade het eigendom mag weten van Jezus Christus, Wiens lijden, dood en opstanding we deze week gedenken.
Justinus
21-04-2011 / 21:47
Vraagsteller: wat bedoel je met "...onderdeel uitmaakt van een kerk die de gereformeerde grondslag niet onderschrijft en onbijbelse uitgangspunten heeft". Als je me dit verduidelijkt kan ik me er ook in verdiepen en misschien ook een redelijke reactie geven.
kneusi
22-04-2011 / 08:41
vragensteller, zo zij niet spreken naar het Woord ,het zal geen dageraad hebben! Zoek samen elders een bevindelijke , prediking \.kerk op!Ga samen eens in de week ergens luisteren!zowel bewaar het pand als gekookte riet, of ger gem [vaak geen verschil met schriftuurlijk bevindelijke prediking!]ger gem in ned! Kijk even niet naar de ''naam'', maar luister wat er gezegd wordt!zelfs bij ger gem , zowat in alle kerken ,heb je uitersten van jou daar! onbegrijpelijk!Maar als je daar gaat luisteren ,waar je hart verklaard wordt! Dan kom je er achter waar je zijn moet. De Heere wil er om gevraagd zijn!Hem nodig in alle dingen, houd je dicht aan de Genade troon!Doe niets tegen jullie geweten!herv. alblasserdam is nog ''ouderwets''bij ouderl. verloop. b.v. het zijn ernstige besluiten, je hebt een nauw geweten, dat is mooi. dus ook een ernstig gesprek nodig.Vraag de Heere ook om staande te blijven! onderschrijf nooit iets waar je niet achter kan staan ,,zoals onbijbelse uitgangspunten enz. sterkte en de nabijheid toegewenst!
1a2b3c
23-04-2011 / 21:53
Zoek een kerk waar schriftuurlijk gepreekt wordt.
Bevindelijke prediking en waar je hart verklaard wordt is geen norm.
Ons hart is nl. arglistig Jer.17:9 Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?
En het bevindelijke is erg persoonlijk gebonden, iedereen is weer anders en God gaat met iedereen een andere weg. Paulus, Levi, stokbewaarder, samaritaanse vrouw, Timotheüs, Ruth, Daniël, Mozes, Elizabeth enz. Ze zullen je allemaal een ander verhaal vertellen.
Een bevindelijke preek leidt de aandacht af van Jezus naar jezelf, of je wel ervaart wat de dominee zegt terwijl God geloof vraagt.
Hij wil dat we geloven omdat Hij het zegt en niet omdat we het voelen of herkennen of de dominee het ook zo zegt of zoiets.
Als je gelooft merk je vanzelf wel wat je erbij ervaart/bevind.
En die bevinding verdiend niets en maken de feiten echt niet anders, je bent er echt niet meer of minder welkom door bij God.

En als je een kerk wilt waar je het 100% mee eens bent vind je er ws nooit één maar als de fundamentele dingen maar kloppen.
Het evangelie moet onvoorwaardelijk zijn en gebaseerd op het Woord en niet op de bevinding. Paulus zegt: Gal.1:8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Terug in de tijd

Is zonde begeren en zonde doen hetzelfde?
1 reactie
23-04-2016
Ik heb al heel lang geen relatie meer met mijn ex. Toch heb ik nog steeds de drang om hem te bellen. Ik moet hier echt v...
1 reactie
21-04-2010
Waar kun je een christen aan herkennen? Hoe draag je je christen-zijn uit? Er zijn seculiere mensen of anders-gelovigen ...
3 reacties
21-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering