Kerk als instituut niet Bijbels

Ds. H. van Oostende / 3 reacties

12-04-2011, 17:00

Vraag

De kerk als instituut is toch niet in de Bijbel terug te vinden? Paulus zegt wel hoe we gemeente moeten zijn, maar zoals het tegenwoordig in de kerken functioneert, is toch eigenlijk helemaal niet volgens de Bijbel? Dat een kerkenraad je kan uitsluiten van de doop en het Heilig Avondmaal op grond van onbijbelse regels moeten we accepteren, omdat we "allen die over ons zijn gesteld zijn, moeten gehoorzamen..." Hoe zit het dan met onze christelijke vrijheid? We hoeven toch niet alles te accepteren? Weggaan bij zo'n gemeente lijkt me de beste optie. Geen wonder dat er zoveel kerkverlating is!

Antwoord

Geachte vraagsteller,

Alle vragen en opmerkingen die u nu in enkele regels  door de redactie van Refoweb naar mij laat doorsturen vergen een heel exposé aan antwoorden. Dat is voor mij een fikse opgave en daarvoor weet ik ook te weinig van uw achtergronden. Daarom beperk ik mij nu tot een summiere beantwoording en als u dat niet genoeg vindt, dat moet u nog maar nader reageren voor een verdere toelichting. Mijn naam staat onder elke beantwoording, dus wat let u?!

De kerk als instituut is inderdaad niet in de Bijbel terug te vinden en wat Paulus dan over de gemeente verwoordt in zijn brieven is wel behoorlijk gedateerd. Je kunt niet zomaar aanwijzingen van zo’n twintig eeuwen geleden overplanten op de Kerk in ’t algemeen A.D. 2011. Bovendien zitten we vandaag met het grote probleem dat de kerk in Nederland tot op het bot is verdeeld. Als we vernemen dat op de Nationale Synode van Dordrecht vorig jaar 52 kerkgenoot-schappen zijn vertegenwoordigd, die allemaal op hun eigen manier een ‘kerkorde’ hebben opgesteld en daar hun kerkelijk  leven mee inrichten, dan begrijpt u wel dat dit geen eenvoudige materie is. Als je nu in een kerkgenootschap zit, waar een kerkenraad strikte regels heeft voor de viering van de sacramenten en je wordt op de een of andere manier daarvan uitgesloten, moet je die regel dan accepteren of niet?
 
Dat ligt eraan, of je die regel bijbels of onbijbels vindt. U vindt die onbijbels en dan is de oplossing eenvoudig: de kerkenraad is verkeerd bezig en moet op zijn schreden terugkeren. Gebeurt dat niet, dan is de beslissing aan u om te blijven of een kerkgenootschap te zoeken, waar u niet van de viering van de sacramenten wordt uitgesloten.
 
In hoeverre bovenstaande ervaringen invloed hebben op het fenomeen kerkverlating lijkt me een oplossing, die te kort door de bocht gaat. Wel zal het enige invloed hebben, maar dan is het maar één reden, waardoor mensen de kerk de rug toekeren. Ik persoonlijk vind dat te betreuren, want je doet jezelf heel erg tekort.

Ds. H. van Oostende

Ds. H. van Oostende

 • Geboortedatum:
  29-11-1936
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. van Oostende is overleden op 18 mei 2014.

3 reacties
Buyaah
12-04-2011 / 20:24
Ik zou wel eens wat meer willen horen over die "onbijbelse redenen"?
Er zijn namelijk legio bijbelse redenen om iemand uit te sluiten doop en of avondmaal.
Ik geloof wel degelijk dat wij de aanwijzingen van Paulus 1 op 1 kunnen toepassen op de kerk vandaag, de vraag is alleen willen en durven we dat?
plderoos
12-04-2011 / 21:22
Het woord kerk zul je inderdaad niet terug vinden in de bijbel. Maar er zijn wel aanwijzingen.

Toen Israël in de woestijn rondliep kregen ze brood uit de hemel. en niet zomaar. Ze kregen allemaal even veel. Want er staat dat ze allemaal naar buiten gingen en dat brood ophaalden, en als ze het dan maten bleken ze allemaal 2 "liter" verzameld te hebben. En da's heel apart natuurlijk. Want de één ging bij wijze van spreken naar buiten met zijn kruiwagen en de ander met een speelgoedemmertje. En toch bleken ze allemaal evenveel verzameld te hebben. Want er staat bij: Die veel verzameld had, had niet over; en die weinig verzameld had, had niet te weinig. Een wonder op zich. Maar het is ook nog eens zo dat wij daar een voorbeeld aan moeten nemen. Wij moeten ook zorgen dat iedereen evenveel heeft. En dat niet alleen individueel, maar ook als verschillende gemeenten. We moeten als rijke gemeente ook zorgen voor de armere gemeente en dan heb je het opeens wél over een kerkverband.

Dat vind je misschien vergezocht maar het is wel waar. Want als ze te Corinthe een collecte voor ander gemeenten houden vind Paulus dat helemaal geweldig "opdat er gelijkheid worde". (1Cor 8:14) En dan zegt hij daar achteraan:"Gelijk geschreven is: Die veel verzameld had, had niet over; en die weinig verzameld had, had niet te weinig".

Een kerk(verband) is dus wel degelijk een bijbels instituut.
1a2b3c
12-04-2011 / 22:46
Nou, ik heb hier wel eens een paar vragen langs zien komen... nog niet zo lang geleden!
Als je naar een heartcry conferentie gaat mag je niet aan het H.A.
Als je open internet en/of tv hebt wordt er niet gedoopt en ook niet aan het H.A.

Vooral die heartcry conferentie boycot, niet te geloven!!

Terug in de tijd

Onze zoon heeft een voor de Citotoets 550 punten gescoord. Hij kreeg daarom een advies voor het gymnasium. Omdat er in e...
13 reacties
12-04-2010
Mijn verkering is nu uit, maar lichamelijk zijn wij wel heel intiem geweest. Nog net geen geslachtsgemeenschap gehad, ma...
geen reacties
12-04-2003
Vijf jaar geleden las ik het boek van Jozef Rulof, “Een blik in het hiernamaals.” Op het einde van het boek was het zoon...
geen reacties
13-04-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering