De val van Adam al op de scheppingsdag

Ds. P.D.J. Buijs / 4 reacties

06-04-2011, 15:45

Vraag

Ik las pas in "Het merg van het Evangelie" van Edward Fisher, dat er aangenomen wordt dat Adam op dezelfde dag zondigde als waarop hij ook geschapen is. Met als verklaring van ene Ainsworth, over Psalm 49:13, waar staat: "De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet één nacht; hij wordt vergeleken met de beesten die vergaan." Kun je deze tekst zo letterlijk toepassen op deze specifieke situatie? Ik heb er zo nog nooit van gehoord. God heeft Adam toch vóór de val de opdracht gegeven om alle dieren namen te geven. Dit deed Adam, en zag dat hij geen 'wederhelft' had, zoals de dieren. Vervolgens gaf God hem Eva, en daarna volgde de val. Ik vraag me af of dit allemaal in één enkele dag gebeurd is? Kunt u hier iets meer over zeggen?

Antwoord

Beste lezer,
 
Er valt niet veel over te zeggen. De Bijbel openbaart het ons niet. Psalm 49:13 hierop toepassen lijkt mij gezocht.

Mijn persoonlijke indruk is dat een en ander niet allemaal op dezelfde dag heeft plaatsgevonden - denk inderdaad aan de opdracht om de dieren namen te geven. Tegelijk wordt ook niet de indruk gewekt dat de paradijselijke toestand erg lang heeft geduurd. In elk geval: de Heere heeft het niet nodig gevonden ons hierover te informeren.

Veel belangrijker is -maar dat zal de vragensteller helemaal met mij eens zijn- wàt er is gebeurd en van hoe grote hoogte wij als mensen gevallen zijn. En de Bijbel spreekt van twee dagen waarop, op één dag, grote dingen gebeurd zijn of zullen gebeuren: de Goede Vrijdag (de zonde in één keer verzoend) en de dag dat Christus wederkomt: de dag des HEEREN.

Het is niet verkeerd om vragen te hebben over bijkomende zaken - elke serieuze Bijbellezer herkent ze en denkt er wel eens over na. Maar laten we ons ermee tevreden houden dat de Heere ons bepaalde dingen niet heeft geopenbaard omdat ze voor ons niet van belang zijn, en andere met grote kracht en herhaaldelijk heeft geopenbaard omdat ze voor ons van levensbelang zijn.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

paradijszondeval
4 reacties
jan_we
06-04-2011 / 17:42
Ik dank Ds. Buijs voor zijn duidelijke en kordate antwoord.
Wijlen mijn vader zei altijd: "Tracht niet meer te weten dan geschreven staat".
Een advies wat nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.
Toen ik als jochie op catechesatie zat vroeg eens iemand aan de dominee, had een slang vroeger pootjes? ( Zie de geschiedenis van onze val in Genesis ). Het antwoord van de dominee kwam terstond. De duivel heeft erg graag dat je je daar de komende 25 jaar het hoofd over breekt. Als je de rest van Gods Woord laat voor wat het is, dan heeft hij daar geen problemen mee. Het antwoord is overigens, JA, want dat is wat Gods Woord zegt. De slang bewoog zich in ieder geval rechtop voort, en daarna niet meer. Iets anders kunnen we niet lezen. Dus ook geen dingen lezen die er niet staan. Ik ben dit antwoord nooit vergeten.
adriano313
07-04-2011 / 13:26
Toevallig (?) een stukje gelezen van deze theorie waarbij hij verondersteld dat er een overeenkomst kan zijn met de 6e dag en het 9e uur. (kruisiging en het pascha) Mijn inziens klopt dit niet met wat God uiteindelijk aan het einde van elke dag zag en het vervolg. N.l:

Adam werd op de zesde dag geschapen. Dit was de laatste scheppingsdag. Op de 7 e dag ruste God van al het werk, dat Hij gemaakt had.(gen2.2). Sterker Hij maakt deze dag speciaal. Hij heiligde deze dag. (gen2:3). God was dus klaar!
Volgens de theorie zou de zondeval op dag 6 hebben bestaan. dit klopt volgens mij niet met de verzen waarin staat dat Hij zag dat het uiteindelijk (aan het einde van de dag) zeer goed was en vervolgens gaat God op de 7e dag uitrusten.

Hiernaast kan ik even niet opmaken waar in de psalm geschreven staat "blijft niet één nacht". Welke vertaling is dit dan?

Statenvertaling 1637:
De mensche nochtans, [die] in weerde is, en blijft niet: hy wort gelijck als de beesten, [die] vergaen

statenvertaling1977
De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet; hij wordt gelijk de beesten, die vergaan.

King James 1611
Nevertheless man being in honour abideth not: he is like the beasts that perish.

Great news 1992
Our greatness cannot keep us from death;we will still die like the animals

Het blijft volgens mij een erg theoretisch verhaal waarbij er gezocht wordt naar parallellen, maar die er volgens mij gewoon niet zijn. Maar ik kan het ook fout hebben

@jan_we, volgens bestaat er ook geen conclusie dat slangen rechtop liepen, tenminste ik weet niet waar ik dat ergens uit kan opmaken. Wel dat hij op zijn buik moet kruipen...
Hoe weet jij dit dan?
waterval
07-04-2011 / 20:44
Dank je wel, voor jullie reacties. Dat van de 7e dag, dat God zag dat het goed was, is voor mij een 'nieuwe' gedachte (in deze situatie). Het lijkt me dan inderdaad zeer waarschijnlijk dat Hij van de gehéle schepping zag dat het goed was. Ik heb er trouwens ook nooit van gehoord dat slangen rechtop liepen... Ik dacht dat hij eerst pootjes had (stel me er een hagedis o.i.d. bij voor) en dat hij na de zondeval op zijn buik moest kruipen... Al is het niet zo belangrijk natuurlijk.
waterval
07-04-2011 / 20:48
O ja, het gaat om de Statenvertaling 1977. Bij... 'blijft niet', staat bij de kanttekenig: "Zal niet vernachten..." Ik vind het zelf ook wel een beetje uit de lucht gegrepen...

Terug in de tijd

Ik wil graag een vraag stellen aan ds. R. van de Kamp. Ik ben nu al een behoorlijke tijd in contact met de refowereld en...
6 reacties
06-04-2012
Kun je als christen (die aan het Heilig Avondmaal deelneemt) het oorlogscomputerspel Call of Duty spelen? Dit naar aanle...
13 reacties
06-04-2012
Aan ds. Simons. U preekte kortgeleden bij ons in de kerk. Het viel me op dat u zo radicaal en zwart-wit denkt, veel meer...
5 reacties
06-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering